Scriptie: Samenwerkingsverbanden zijn de kracht van lokale energiecoöperaties

Scriptie: Samenwerkingsverbanden zijn de kracht van lokale energiecoöperaties

Deze bachelorscriptie geeft antwoord op de vraag: 'In hoeverre maken lokale energiecoöperaties gebruik van agglomeratievoordelen bij het omgaan met onzekerheden in hun projectmanagement?' Met agglomeratievoordelen worden in deze context de voordelen bedoeld die energiecoöperaties hebben als ze bij elkaar in de buurt zitten. In dit artikel lees je een samenvatting van het onderzoek. Onderaan kun je de scriptie downloaden. 

Lokale energiecoöperaties leveren een bijdrage aan de energietransitie. De meeste startende lokale energiecoöperaties hebben moeite om in stand te blijven. Onzekerheden in projectmanagement van lokale energiecoöperaties is eerder niet onderzocht, alsook niet de mogelijke invloed van agglomeratievoordelen op het omgaan met deze onzekerheden. Het belang van onderzoek hiernaar is dat de uitkomst startende lokale energiecoöperaties helpt succesvol te worden. Met behulp van semigestructureerde interviews zijn lokale energiecoöperaties onderzocht in Noordoost-Nederland. De onderzoeksvraag luidt:

‘’In hoeverre maken lokale energiecoöperaties gebruik van agglomeratievoordelen bij het omgaan met onzekerheden in hun projectmanagement?’’

Bevindingen en conclusies

De geïnterviewden hebben aangegeven dat onzekerheid door de factoren tijd, kosten en uniekheid wordt verminderd, door het hebben van ervaring in projectmanagement. Echter, de participanten blijven onzekerheid ervaren bij het werven van leden, regelgeving, het vinden van een geschikt dak en medewerking dakeigenaren en leveranciers.

Bij het omgaan met onzekerheden die niet worden verminderd door het hebben van ervaring, zijn de strategieën verminderen, overdragen, accepteren en vermijden van de onzekerheid gebruikt. Daarnaast is lobbyen genoemd als strategie.

Bedrijven kunnen voordelen hebben als zij geclusterd zijn. Deze voordelen worden agglomeratievoordelen genoemd. Om te onderzoeken of agglomeratievoordelen een rol spelen bij het omgaan met onzekerheden in het projectmanagement van lokale energiecoöperaties, zijn er drie agglomeratievoordelen onderzocht. Deze zijn een multidisciplinaire coöperatie, kennisuitwisseling en het beschikken over kennis van gespecialiseerde kennisbedrijven. Uit de resultaten blijkt dat alle onderzochte coöperaties een multidisciplinair bestuur hebben en daarvan kennis gebruiken bij het omgaan met onzekerheden. Tevens verschilde in het begin de mate van kennisuitwisseling per onderzochte coöperatie, omdat de coöperaties bij de start uniek waren. Tegenwoordig wisselen alle onderzochte coöperaties kennis uit met andere lokale energiecoöperaties bij het omgaan met onzekerheden. Verder wordt over het algemeen nauwelijks gebruikgemaakt van kennis uit kennisbedrijven bij het omgaan met onzekerheden. Clustering speelt geen rol, omdat niet-geclusterde en geclusterde coöperaties nauwelijks gebruikmaken van kennisbedrijven. Gesteld kan worden dat de onderzochte lokale energiecoöperaties geen gebruikmaken van agglomeratievoordelen bij het omgaan met onzekerheden in hun projectmanagement. De coöperaties gebruiken hiervoor kennis uit samenwerkingsverbanden, waarbij clustering geen rol speelt. Startende lokale energiecoöperaties kunnen gebruikmaken van kennis uit deze samenwerkingsverbanden om succesvol te kunnen omgaan met onzekerheden in hun projectmanagement.

Centrale begrippen: lokale energiecoöperaties, onzekerheden in projectmanagement, omgaan met onzekerheden, agglomeratievoordelen.

Download

De scriptie

Informatie

Ynske Sippens Groenewegen
Rijksuniversiteit Groningen
Bachelor Sociale Geografie en Planologie

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten