Deventer Energie en Raedthuys Windenergie werken samen

Deventer Energie en Raedthuys Windenergie

In oktober 2015 realiseren coöperatie Deventer Energie en energiebedrijf Raedthuys Pure Energie gezamenlijk windpark Kloosterlanden. Deventer Energie is voor 25 procent eigenaar, Raedthuys Pure Energie voor 75 procent. Het windpark bestaat uit twee molens met een vermogen van elk ruim 2 MW.

Deventer Model

“Het is de eerste Nederlandse samenwerking waarin een commerciële exploitant en een lokale coöperatie gezamenlijk eigenaar worden van een windpark”, vertelt Jan de Vries, directeur van Deventer Energie. “De samenwerking is inmiddels landelijk bekend als het Deventer Model.” De gemeente staat aan de basis van de participatiesamenwerking. De Vries: “De bemiddelende rol van de gemeente was voor ons cruciaal. Eenmaal aan tafel met Raedthuys schepte onze combinatie van kennis en een zekere zakelijkheid al snel een gemeenschappelijke basis.”

 

"Werkelijke betrokkenheid en een gelijkwaardige positie van burgerinitiatieven zullen de toekomstige norm worden"

Arthur Vermeulen, directeur Raedthuys Windenergie 

Arthur Vermeulen

Gelijkwaardige samenwerking

De samenwerking krijgt vorm in een vof. Opbrengsten worden verdeeld naar rato en de bestemming van winsten is voorbehouden aan de vennoten. Fiscaal is een vof volledig transparant: belastingen worden geheven in de bv’s, niet in de vof. Zo blijft de besluitvorming bij de coöperatie en worden belangen duidelijk gescheiden. Arthur Vermeulen, directeur van Raedthuys Windenergie: “Wij zijn oorspronkelijk gewend aan participatie door middel van vijfjaarsobligaties. Het rendement is dan bijvoorbeeld gekoppeld aan de afstand van de participant tot het windpark. Nu gaat het om een langlopende samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en met gedeeld eigendom.”

Participatiemodel is de toekomst

Inmiddels gebruikt Raedthuys het succesvolle Deventer Model veelvuldig in projecten met coöperaties. Vermeulen: “Werkelijke betrokkenheid en een gelijkwaardige positie van burgerinitiatieven zullen de toekomstige norm worden, omdat dit uiteindelijk de binding en acceptatie oplevert die noodzakelijk is. Er moet wel een zeker evenwicht blijven bestaan tussen de zeggenschap en het risico, zeker als dat in de ontwikkelingsfase geheel bij ons ligt. Het eigendom van een coöperatie kan dus niet zomaar groeien tot bijvoorbeeld vijftig procent.”


Tips:

  • Binding en acceptatie is noodzakelijk; samenwerken met burgerinitiatieven wordt hiervoor de norm
  • Neem de tijd om aan elkaar te wennen en een relatie op te bouwen
  • Respecteer elkaars positie en opvattingen
  • Zoek naar overeenkomsten
  • Maak evenwichtige afspraken en leg deze vast

Dit artikel komt uit de publicatie Samen Slagen, een samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, RVO.nl, TU Delft en HIER opgewekt.

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten