Concrete casus Zon op de Ronde Venen: meerdere projecten onder een coöperatie

Na het eerste project van de coöperatie volgt een tweede en wellicht meer. Maar hoe pas je die nieuwe projecten het beste in in de bestaande coöperatiestructuur? Hoe zorg je voor gewenste zeggenschap van je leden over het project waar zij in deelnemen. Hoe houd je kosten en de organisatie (van bijvoorbeeld meerder ALV's) door de coöperatie beperkt? Of hoe houd je bij oprichting van de coöperatie rekening met toekomstige nieuwe projecten? Een concreet voorbeeld uit de praktijk van Zon op de Ronde Venen.

Concrete casus Zon op de Ronde Venen

De coöperatie Zon op De Ronde Venen is opgericht in September 2017 en heeft haar eerste postcoderoosproject (208 panelen, 21 deelnemers) opgeleverd in januari 2018. De gemeente De Ronde Venen bestaat uit een achttal dorpskernen, te weten Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis. De coöperatie heeft – binnen de gemeente De Ronde Venen tot doel om zoveel mogelijk duurzame energie lokaal op te wekken met zoveel mogelijk inwoners en bedrijven. Concreet is dat vertaald naar een beleid voor de komende jaren waarin de coöperatie 10 postcoderoosprojecten wil realiseren verdeeld over de verschillende dorpskernen.

Op de eerste Algemene Leden Vergadering in februari 2018 is goedkeuring gevraagd aan de huidige leden (deelnemers in het eerste postcoderoosproject) om meerdere projecten te ontwikkelen binnen dezelfde coöperatie. Hier zijn de leden mee akkoord gegaan, op voorwaarde dat er juridisch meer scheiding aangebracht zou worden tussen de projecten. De participanten willen stemrecht behouden over de zaken die het project betreffen waarin zij deelnemen.

Inmiddels staat het tweede postcoderoosproject in de steigers, dat groter zal worden dan het eerste project, met waarschijnlijk ook meer deelnemers, die in dat geval dus een meerderheid van stemmen op de ALV zullen hebben.

Het bestuur is op zoek gegaan naar verschillende mogelijkheden om dit in de coöperatiestructuur van Zon op De Ronde Venen uit te werken. Waarbij met onderstaande principes rekening is gehouden:

  • Het is een juridisch gegeven dat de statuten en de wet leidend zijn. Alle onderliggende reglementen en overeenkomsten mogen niet in strijd zijn met de statuten en de wet.
  • Een basisprincipe van het coöperatierecht is dat ieder lid op de vergadering (tenminste) één stem heeft
  • Wel is het mogelijk om leden (of groepen leden) - afhankelijk van hun inbreng in de coöperatie - meerdere stemmen of een vetorecht te geven.

Zon op De Ronde Venen heeft het verzoek van haar leden voor exclusief zeggenschap over de eigen projecten waarin leden deelnemen vormgegeven door een aanpassing op de statuten. Zie hier een voorbeeld van de (aangepaste) statuten van de coöperatie.

Artikel 20.2 is gebaseerd op het principe in het coöperatie-recht dat er vetorecht kan worden toegekend aan leden. Dit artikel is een ‘achtervang’ voor het geval er toch onderwerpen op de agenda van de ALV komen die rechtstreeks een specifiek project raken. Want in principe zullen project specifieke beslissingen worden genomen door het bestuur, in samenspraak met de projectgroep (ingesteld per project). Mocht het toch zo zijn dat er een project specifieke beslissing op de agenda van de ALV komt te staan, dan is dus op deze manier geregeld dat de deelnemers uit dat project daar zelf mee in moeten stemmen.

NB. Dit betreft een voorbeeld uit de concrete praktijksituatie van de coöperatie Zon op de Ronde Venen. Het betreft geen voorbeeldstatuten die een-op-een overgenomen kunnen worden. Schakel een juridisch expert in om de exacte vragen en wensen van je coöperatie te beantwoorden. Zie tevens het kennisartikel Hoe richt je je coöperatie in bij meerdere projecten?

 

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten