Klimaatmonitor: laat de data voor je werken!

klimaatmonitor; laat de data voor je werken!

Met een muisklik een schat aan informatie bij de hand over energieverbruik, hernieuwbare energie, geschikte locaties en woningen in jouw werkgebied. Dat is wat de Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat alle energiecoöperaties biedt.

De Klimaatmonitor

Er is een enorme hoeveelheid data die coöperaties kan helpen bij het opzetten en opschalen van projecten, vrij beschikbaar maar verspreid over verschillende bronnen. De Klimaatmonitor maakt een groot deel van deze gegevens toegankelijk via één portaal. Daarnaast verwijst de Klimaatmonitor naar diverse andere dataportalen en kennisdossiers.

Voor tal van thema’s binnen de energietransitie vind je data, waaronder bijvoorbeeld de gegevens uit de Lokale Energie Monitor. De data wordt visueel gepresenteerd met infographics en in tabellen met de originele gegevens.

De gegevens zijn lokaal: kies je provincie, gemeente of regio en scroll er door heen. Voor de meeste gegevens geldt dat je vergelijkingen kunt maken met andere gebieden of hoe het er landelijk voor staat. Veel gegevens kun je zelfs op buurtniveau bekijken of nog gedetailleerder via kaartlagen van o.a. de Nationale Energie Atlas.

Relevante data voor energiecoöperaties

De Klimaatmonitor bevat veel gegevens die ook voor energiecoöperaties interessant zijn. Relevante thema’s zijn bijvoorbeeld: thuis energie besparen, aardgasloze wijken, zonprojecten, windprojecten en mobiliteit. Voor elk van deze thema’s vind je gegevens in de Klimaatmonitor over de stand van zaken of juist over de potentie in een gebied.

Thuis energie besparen

De grafieken geven weer hoeveel energie de woningen verbruiken en welke energiekosten dat met zich meebrengt. De gegevens zijn uitgesplitst naar energiedrager (aardgas, elektriciteit), naar woningtype, en naar eigendom (koop, huur). Daarnaast is een aantal aan woningen gerelateerde gegevens in beeld gebracht, zoals energielabels, energie- en duurzaamheids-leningen en het percentage woningen dat al is voorzien van zonnepanelen.

Voorbeeld:

Stel je wilt een buurtactie organiseren voor spouwmuurisolatie. Dan vind je op de Klimaatmonitor onder andere de volgende gegevens:

  • waar bevinden zich koopwoningen?
  • welk energielabel hebben woningen?
  • hoe is het gasverbruik per type woning, wat zijn mensen daar gemiddeld kwijt aan energiekosten?
  • hebben al veel mensen in die buurt gebruik gemaakt van een subsidie of duurzaamheidslening?

Op basis van deze informatie kun je gericht een actie-aanpak bedenken die aansluit bij de situatie in de buurt.

Aardgasloze wijken

De Klimaatmonitor geeft een beeld van het aardgasgebruik, energiekosten en de energielabels van woningen in een geselecteerd gebied. Daarnaast zijn er via links naar de Nationale Energie Atlas verschillende potenties van hernieuwbare energie in te zien, waarmee alternatieven voor een aardgasvrije wijk onderzocht kunnen worden.

Zonprojecten

De Klimaatmonitor bevat gegevens over de huidige pv systemen: vermogen, aantal installaties, vermogen/installaties per 100 woningen, hoeveelheid zonnestroom per inwoner. Dit zijn zowel woningen, bedrijven als eventuele zonneparken bij elkaar.

Voorbeeld:

Wil je een gezamenlijk project ontwikkelen rondom een zonnedak? Zoek dan via links naar de Nationale Energie Atlas naar de potentie voor zonnedaken en bekijk sociaal-economische gegevens van de buurten eromheen.

  • Hoeveel (huur)woningen zijn er in die gebieden?
  • Ligt er veel of weinig zon PV op deze woningen?
  • Wat is het gemiddeld elektriciteitsgebruik per woningtype, huur / koop?

Deze informatie helpt je een inschatting te maken van de omvang van de doelgroep van je coöperatieve zonproject en daarmee het meest gunstige project te definiëren.

Windprojecten

Op het gebied van windenergie bevat de Klimaatmonitor zeer recente informatie over het huidig opgesteld vermogen, de hoeveelheid opgewekte energie en aantal turbines. Verder zijn er via links naar de Nationale Energie Atlas verschillende kaartlagen om de technische potentie voor windturbines in een gebied te lokaliseren.

Mobiliteit

Overweeg je projecten te starten om mobiliteit te verduurzamen? Zoek dan bijvoorbeeld naar het huidige energiegebruik, de mobiliteit in jouw gebied; totaal en gemiddeld per inwoner, het aantal elektrische auto’s, laadpunten en deelauto’s. Ook vind je informatie over de modal split (verhouding gebruik vervoersmiddelen) en een link naar het RWS-kennisdossier over duurzame mobiliteit.

De Klimaatmonitor is een monitoring portal van het Rijk, uitgevoerd door Rijkswaterstaat en mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van Roel van der Veen, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving.

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten