Postcoderoos, wat brengt de toekomst?

toekomst postcoderoosregeling

De postcoderoosregeling (officieel Regeling Verlaagd Tarief) wordt aangepast. Maar hoe gaat die er straks uitzien? Met een expertgroep van HIER opgewekt en Energie Samen vindt er met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) overleg plaats hoe de opvolger van de postcoderoosregeling er volgens ons het beste uit kan zien.

Voorkeur voor subsidieregeling

Energie Samen, de branche-organisatie voor duurzame energie-initiatieven, organiseerde in 2019 een eerste discussiebijeenkomst voor haar leden en achterban over de toekomst van de regeling. 

De voorkeur van de expertgroep en de leden gaat – in plaats van een aangepaste versie van de huidige regeling – uit naar een eenvoudige subsidieregeling. Met behoud van de structuur van de postcoderoos en zo mogelijk een uitbreiding van het gebied. Belangrijke afweging: de hoogte van de energiebelasting is niet betrouwbaar, terwijl de businesscase van een postcoderoosproject afhankelijk is van de energiebelasting.

Daarnaast is voorkeur uitgesproken voor een regeling op basis van kWh, vanwege het maatschappelijk belang dat we kWh’s nodig hebben en geen slecht opgestelde, goedkope installaties.

Hoofdlijnen nieuwe regeling

Op hoofdlijnen zal de nieuwe regeling de volgende punten bevatten:

  • Subsidie op basis van prestatie/productie (kWh) van hernieuwbare stroom.
  • Verschillende tarieven voor zon en wind (wellicht ook water).
  • Dezelfde doelgroep als de huidige postcoderoosregeling.
  • Lokale betrokkenheid gekoppeld aan vermogen van de installatie: er is een relatie tussen opgesteld vermogen en minimum aantal leden. Voor zonprojecten moet je voor elke 5 kWp minimaal één lid hebben, voor windprojecten voor elke 2 kWp minimaal één lid.
  • Subsidie uit te keren aan coöperatie of VvE.
  • Subsidiebeschikking voor een looptijd van 15 jaar.
  • Afhandeling van subsidie-aanvragen op basis van volgorde van binnenkomst (loting bij binnenkomst op dezelfde dag).
  • Uitvoering/beheer door RVO.

Start nieuwe regeling 2021

Het streven is om de regeling vanaf januari 2021 van start te laten gaan. Voor een succesvolle regeling zijn het budget en het subsidietarief cruciaal. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is in samenwerking met het ministerie van Financiën nog bezig om een werkbaar budget vast te stellen.

In de komende maanden gaat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in samenwerking met EZK kijken naar de vaststelling van de subsidietarieven voor de nieuwe regeling. Vervolgens kunnen organisaties vanuit het veld reageren op het conceptadvies van PBL middels een marktconsultatie. Naar verwachting in het tweede kwartaal 2020. Na afronding van de marktconsultatie stelt PBL het eindadvies op en stuurt de minister van EZK de nieuwe regeling naar de Tweede Kamer.

Wat moet je doen als je net een postcoderoosproject wilt beginnen?

Coöperaties die de komende tijd met een project beginnen, krijgen een beschikking voor (minimaal) 15 jaar in het kader van de postcoderoosregeling. Op het moment dat de nieuwe regeling er is kunnen nieuwe projecten in de nieuwe subsidieregeling met bijbehorende voorwaarden starten.

Zie voor het laatste nieuws over de toekomst van de postcoderoos het lobbydossier op de website van Energie Samen. 

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten