Bepalende beslissingen worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht van HIER, die daarmee eindverantwoordelijk is. De Raad van Toezicht komt vier keer per jaar bij elkaar.

Foto Annelies Hermens

Annelies Hermens, voorzitter

Zorg voor elkaar, zuinig zijn met water, elektriciteit… dat is er met de paplepel ingegoten. Binnen Capgemini ben ik sinds 2006 – nationaal en wereldwijd – bezig om beweging te krijgen en houden in de business case van mvo en duurzaamheid: hoe versterken people, planet en profit elkaar, de groei van de organisatie en die van onze klanten zodat we ook op de lange termijn succesvol blijven. Als voorzitter van de Raad van Toezicht van het HIER Klimaatbureau hoop ik bij te dragen aan het verbinden van bedrijfsleven en consumenten in de beweging naar klimaatneutraliteit en aan het lange termijn succes van het HIER Klimaatbureau.

Foto Henk Hagoort

Henk Hagoort

Ik ben ervan overtuigd dat we verstandig met onze energiebronnen moeten omgaan, zodat toekomstige generaties ook het beste uit onze wereld kunnen halen. In mijn bestuursfuncties heb ik ondervonden hoe snel de samenleving en de manier waarop we met elkaar samenwerken veranderen. Maar ook dat we door samen te werken heel veel kunnen bereiken. Met die ervaring wil ik het HIER Klimaatbureau graag helpen daadwerkelijk verandering te realiseren. 

Foto Wilbert Koppers

Wilbert Koppers

Als strategisch adviseur duurzaamheid voor bedrijven zet ik me ook graag in voor het realiseren van de doelstellingen van het HIER Klimaatbureau. Door bijvoorbeeld samen met bedrijven de consument te bereiken. Ik doe dit vanuit de persoonlijke motivatie om van deze wereld een betere plek te maken voor later.

Foto Pieter Boot

Pieter Boot

In mijn dagelijks werk bij het Planbureau voor de Leefomgeving ben ik verantwoordelijk voor het maken van goede analyses en verkenningen voor het Nederlandse en Europese energie- en klimaatbeleid. Dat is mooi werk, maar ook abstract. Ik vind het goed dat HIER vooral denkt vanuit de gewone mensen in hun rol als consument of kleine energieproducent en op die manier bij probeert te dragen aan een schone energievoorziening. Ik hoop in de Raad van Toezicht vanuit de wisselwerking tussen deze ‘bottom up’ werkwijze en mijn ‘top down’ kennis een bijdrage te kunnen leveren.

Foto Caroline van Tilburg

Caroline van Tilborg

People, Planet, Profit – al vanaf het begin van mijn carrière actief in het ontwikkelen van duurzame projecten alsook de financiering daarvan. Deze ervaring wil ik graag inbrengen bij HIER Klimaatbureau opdat zij haar mooie doelstellingen kan realiseren. Met name de rol van de consument in het klimaatvraagstuk spreekt me erg aan, te meer omdat deze groep met relatief eenvoudige maatregelen een belangrijke kan rol spelen in de vermindering van de uitstoot van CO₂. 

Foto Sible Schöne

Sible Schöne, directeur

Vanaf midden jaren tachtig ben ik gegrepen door het klimaatprobleem. In dit onderwerp komen alle belangrijke thema's in mijn werk samen; de energieproblematiek, de relatie wetenschap en samenleving en de koppeling van mondiaal en lokaal denken. Naar mijn stellige overtuiging vormen praktische actie en samenwerking de sleutel voor de aanpak van het klimaatprobleem. De politiek volgt.