Bepalende beslissingen worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht van HIER, die daarmee eindverantwoordelijk is. De Raad van Toezicht komt vier keer per jaar bij elkaar.

Foto Annelies Hermens

Annelies Hermens, voorzitter

Zorg voor elkaar, zuinig zijn met water, elektriciteit… dat is er met de paplepel ingegoten. Binnen Capgemini ben ik sinds 2006 – nationaal en wereldwijd – bezig om beweging te krijgen en houden in de business case van mvo en duurzaamheid: hoe versterken people, planet en profit elkaar, de groei van de organisatie en die van onze klanten zodat we ook op de lange termijn succesvol blijven. Als voorzitter van de Raad van Toezicht van het HIER Klimaatbureau hoop ik bij te dragen aan het verbinden van bedrijfsleven en consumenten in de beweging naar klimaatneutraliteit en aan het lange termijn succes van het HIER Klimaatbureau.

Foto Wilbert Koppers

Wilbert Koppers

Als strategisch adviseur duurzaamheid voor bedrijven zet ik me ook graag in voor het realiseren van de doelstellingen van het HIER Klimaatbureau. Door bijvoorbeeld samen met bedrijven de consument te bereiken. Ik doe dit vanuit de persoonlijke motivatie om van deze wereld een betere plek te maken voor later.

Foto Pieter Boot

Pieter Boot

In mijn dagelijks werk bij het Planbureau voor de Leefomgeving ben ik verantwoordelijk voor het maken van goede analyses en verkenningen voor het Nederlandse en Europese energie- en klimaatbeleid. Dat is mooi werk, maar ook abstract. Ik vind het goed dat HIER vooral denkt vanuit de gewone mensen in hun rol als consument of kleine energieproducent en op die manier bij probeert te dragen aan een schone energievoorziening. Ik hoop in de Raad van Toezicht vanuit de wisselwerking tussen deze ‘bottom up’ werkwijze en mijn ‘top down’ kennis een bijdrage te kunnen leveren.