Waarschuwing ACM: een illegaal net is zo gecreëerd

netaansluiting illegaal privaat net

Wie met een recht van opstal zonnepanelen op het dak van een ander legt of voor een groepje tiny houses een gezamenlijke aansluiting op het openbare elektriciteitsnet aanvraagt, kan zomaar een illegaal net gecreëerd hebben. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt daarom: zorg dat je goed op de hoogte bent van de wet- en regelgeving voordat kabels of leidingen worden aangelegd.

Netbeheer

Het beheren van een gas- of elektriciteitsnet is een grote verantwoordelijkheid en vraagt veel kennis en expertise. Daarom mag het transporteren van gas of elektriciteit naar woningen en andere gebouwen of (WOZ-)objecten alleen uitgevoerd worden door aangewezen netbeheerders.

Beheer van illegale private netten is verboden en maatschappelijk onwenselijk. De ACM kan haar toezichtstaken niet goed uitoefenen op deze private netten omdat zij minder zicht heeft op de leveringszekerheid, veiligheid, betaalbaarheid en consumentenbescherming. En consumenten of bedrijven die zijn aangesloten op zo’n net kunnen meestal niet zelf kiezen bij welke energieleverancier zij gas of elektriciteit kopen en aan wie ze terugleveren of verkopen.

Privaat net

Een gesloten distributiesysteem (GDS), zoals een privaat net formeel heet, is een elektriciteits- of gasnet dat eigendom is van een private partij waar meerdere zakelijke afnemers op aangesloten kunnen zijn. Veel bedrijventerreinen hebben bijvoorbeeld een gesloten distributiesysteem. Consumenten moeten altijd op een openbaar net zijn aangesloten.

Een privaat net moet ook een netbeheerder hebben: de eigenaar kan dit door een van de publieke netbeheerders laten doen, of een ontheffing aanvragen bij de ACM om vervolgens het beheer in eigen hand te houden. Doet een eigenaar geen van beide, dan is er sprake van een illegaal privaat net. 

Zonnepanelen

Ook met zonnepanelen kan het per ongeluk mis gaan. Als je zonnepanelen van derden op een bedrijfsdak legt met een recht van opstal, kan er al sprake zijn van een illegaal net. Ook de kabels en transformatoren van windparken die bestaan uit meerdere deelparken met verschillende eigenaren, vormen samen vaak een privaat net. Zodra zich achter een netaansluiting meer dan één afnemer of WOZ-object bevindt, is er al snel sprake van een net.

Beslisboom ‘Is er sprake van een illegaal privaat net?’

Om de regels voor private netten nog eens extra onder de aandacht te brengen, heeft de ACM een beslisboom gemaakt. Die kun je als consument, bedrijf, brancheorganisatie en netbeheerder gebruiken om vóór aanleg van een net te achterhalen of er sprake zal zijn van een illegaal net voor het transport van gas of elektriciteit. 

Download de beslisboom: is er sprake van een illegaal privaat net?

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten