Bestaand postcoderoosproject: risico na verhuizen geen overdracht participatie aan nieuwe leden

verkeerslicht

De postcoderoosregeling (Regeling Verlaagd Tarief) is per 1 april 2021 gesloten voor nieuwe projecten. Lopende postcoderoosprojecten vallen tot 15 jaar na de start van het project onder de regeling. Maar alleen de personen die op 31 maart 2021 deelnemend lid waren, hebben recht op het verlaagde energiebelastingtarief. Dat betekent dat verhuizen naar buiten de postcoderoos of overlijden van deelnemende leden sinds 1 april een probleem vormt.

De Regeling Verlaagd Tarief of postcoderoosregeling liep van januari 2014 tot 31 maart 2021. In de regeling staat beschreven dat leden die geïnvesteerd hebben, zekerheid houden tot een periode van 15 jaar. Maar er is ook in opgenomen dat dit alleen geldt voor leden die op moment van afschaffing gebruik maken van de regeling. 

Geen overdracht van participaties bij verhuizen of overlijden

Praktisch betekent dat nu dat wanneer een lid verhuist naar buiten de postcoderoos of wanneer hij komt te overlijden, hij zijn participatie sinds 1 april 2021 niet meer kan overdragen aan een nieuw lid en dus zijn investering kwijt is. Erfgenamen van een deelnemend lid kunnen sindsdien dus geen gebruik maken van de korting op de energiebelasting.

Oplossing via lobby vanuit Energie Samen

Branchecoöperatie Energie Samen is in gesprek met het ministerie van Financiën voor een oplossing. Energie Samen heeft er vertrouwen in dat ze tot een oplossing komen. Ze wil ervoor zorgen dat de wet wordt gewijzigd, zodat nieuwe leden de participaties van vertrekkende leden kunnen overnemen. Via D'66 zijn  hierover vragen gesteld in de Tweede Kamer aan de Minister Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Financiën. In antwoord daarop heeft (demissionair) Staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) laten weten dat wordt uitgezocht of het mogelijk is om een aanvullend overgangsrecht te introduceren in het komende Belastingplanpakket. Dit overgangsrecht zou het mogelijk maken dat ook nieuwe leden van een bestaande coöperatie nog gebruik kunnen maken van de postcoderoosregeling als er plek is vrijgekomen door het vertrek van een bestaand lid.

Meer informatie

Zie voor meer informatie de website van Energie Samen: 

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten