windmolen Zeeuwind

Over het onderzoek


 

Op deze pagina lees je de verantwoording van het onderzoek achter de Lokale Energie Monitor 2023.

De focus van de Lokale Energie Monitor ligt op lokale energie-initiatieven. Hiermee bedoelen we samenwerkingsverbanden van burgers en lokale bedrijven. Collectieven die samenwerken aan de energietransitie in hun omgeving. Vaak zijn ze verenigd in een energiecoöperatie.

We blijven dicht bij de praktijk en kijken hoe deze burgercoöperaties en -initiatieven hier vorm aan geven.

Kwantitatief

Het accent van deze monitor ligt op kwantitatieve trends. We volgen de ontwikkelingen zoveel mogelijk aan de hand van concrete resultaten, getallen en cijfers.

Met voorbeelden geven we meer zicht op de veelkleurige praktijk. Wat voor projecten zitten er achter de cijfers? In welke context komen ze tot stand? Delen van deze monitor zijn dus ook meer beschrijvend van aard.

Aanpak

Voor de monitor verzamelen we een flink aantal gegevens over de coöperaties, hun collectieve productie, projecten en -plannen en activiteiten. Dat doen we op verschillende manieren:

  • Een vragenlijst voor energiecoöperaties (respons: 328).
  • Interviews met mensen die verbonden zijn aan regionale koepels of netwerken en goed weten wat er gaande is in hun regio.
  • Met inbreng van partners van coöperaties: dienstverleners, ontwikkelaars en energiebedrijven die veel met lokale energie-initiatieven samenwerken.
  • Raadplegen van openbare bronnen (online research).
  • Navragen bij de initiatiefnemers.
  • Raadplegen van de subsidieregisters (SCE, SDE, provincies).
  • Raadplegen van verwante monitors (zoals de Monitor wind op land over 2021 en de Monitor participatie hernieuwbare energie op land).

Colofon

De Lokale Energie Monitor 2023 is een uitgave van Klimaatstichting HIER. Samenwerkingspartner in dit project is Energie Samen. 

Publicatiedatum: 19 maart 2024. De volgende editie van de Lokale Energie Monitor verschijnt in het voorjaar van 2025.

Onderzoekers: Anne Marieke Schwencke van AS I-SEARCH & Jesse de Graaff en Olaf Stolwijk, van Bureau 7TIEN.

Begeleiding onderzoek en redactie: HIER

Onze dank gaat nadrukkelijk uit naar alle initiatieven, regionale experts, koepelorganisaties en projectontwikkelaars die hebben meegeholpen aan de totstandkoming van deze Lokale Energie Monitor.

Vorige edities

Lokale Energie Monitor 2015

Cijfers uit het buitenland

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten