Biobrandstoffen: natuurlijke energie

Foto zonnebloem

Biobrandstoffen zijn brandstoffen die zijn gemaakt uit plantaardig materiaal. Dat kunnen gewassen zijn die hier specifiek voor worden geteeld, maar ook reststromen uit de landbouw, de voedselindustrie en huishoudens, zoals GFT. Ze vormen een alternatief voor fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld in het verkeer of als gas in het aardgasnetwerk. 

Biogassen zijn er in verschillende vormen. Zo heb je vloeibare en gasvormige biobrandstof. Denk bijvoorbeeld aan biogas en biodiesel. In 2020 kwam iets meer dan 10% van de brandstof in het vervoer uit duurzame brandstoffen, zoals biobrandstoffen. Biobrandstoffen worden onderverdeeld in verschillende types. De zogenaamde eerste en tweede generatie biobrandstoffen.

Biobrandstoffen uit voedselgewassen

Eerste generatie biobrandstoffen zijn gemaakt met behulp van voedselgewassen, zoals maïs, suikerriet en koolzaad. Deze voedselgewassen zetten zich met vergisting relatief makkelijk om tot brandstof. Deze eerste generatie biobrandstoffen werden lange tijd gezien als duurzame energiebron. Bij de productie nemen de gewassen namelijk CO2 op uit de lucht. Dit is evenveel als dat er vrijkomt bij het verbranden van de biobrandstoffen. Zo wordt er netto geen extra CO2 uitgestoten, het CO2 wordt als het ware hergebruikt.

De laatste jaren is er veel kritiek op de eerste generatie biobrandstoffen. De gebruikte gewassen leveren namelijk relatief weinig klimaatwinst op. Dit komt voornamelijk door het kappen van natuurgebieden voor landbouwgrond. Hier komt veel CO2 bij vrij wat juist weer bijdraagt aan klimaatverandering. Ook gaat dit ten koste van de biodiversiteit. Bovendien kan door concurrentie van biobrandstofgewassen met voedselgewassen de voedselvoorraad in gevaar komen.

Biobrandstoffen uit plantenresten en algen

Bij tweede generatie biobrandstoffen zijn deze problemen minder groot. Dit komt omdat er producten worden gebruikt die wij zelf niet eten. Zo worden bijvoorbeeld plantenresten uit de landbouw en uit bossen gebruikt.

Bij de derde generatie biobrandstoffen, die zich nog vooral in de ontwikkelingsfase bevinden, worden algen en zeewier gebruikt. Omdat deze in de zee worden geproduceerd hoeft er geen landbouwgrond vrijgemaakt te worden en is er meer land beschikbaar voor voedselproductie. Deze generatie is dus nog duurzamer.

Is biobrandstof hetzelfde als biomassa?

Biobrandstof is niet hetzelfde als biomassa. Biobrandstoffen zijn brandstoffen die gemaakt worden uit biomassa, biomassa is dus de grondstof van biobrandstof.

Lees meer:

Foto biomassa

Biomassa: een duurzame energiebron

Verbranden van hout- en plantenresten om energie op te wekken voelt voor veel mensen lang niet zo duurzaam als energie uit zon, wind en water. Toch is biomassa wereldwijd de belangrijkste duurzame

Windenergie

Windenergie: een duurzame energiebron

Wind en windmolens worden al eeuwen gebruikt om energie op te wekken. De oude Egyptenaren maakten al gebruik van zeilboten en in Perzië maalden ze meel met windmolens. Tegenwoordig gebruiken we

zon schijnt door de ramen

Zonne-energie: een duurzame energiebron

Zonnepanelen zijn booming! Veel mensen kiezen voor zonnepanelen omdat ze op die manier minder betalen voor hun energierekening. Maar een ander belangrijk voordeel van zonnepanelen is dat er bij het

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten