KetelhuisWG: samen lokale, duurzame en betaalbare energie realiseren

WG-Buurt

KetelhuisWG is de lokale energiecoöperatie voor de Wilhelmine Gasthuis-buurt in Amsterdam Oud-West. Bewoners en ondernemers nemen het heft in eigen handen voor een toekomstbestendige buurt.

De coöperatie is initiatiefnemer/opdrachtgever en treedt op namens 1.500 eigenaren en huurders van de circa 30 gebouwen op het voormalig ziekenhuisterrein van het Wilhelmina Gasthuis dat ze willen omvormen tot een duurzaam en aardgasvrij woon- en werkterrein.

Het bewonersinitiatief startte in 2018. Op basis van haalbaarheidsonderzoeken en schetsen van technische scenario’s kozen de bewoners voor een collectief warmtesysteem met aquathermie, met warmtewinning uit het nabijgelegen kanaal. In 2021 is met installatiebedrijf Baas Kuipers gewerkt aan het (technisch) ontwerp van het systeem. Dit haalt warmte uit het nabijgelegen Jacob van Lennep-kanaal en gaat rond de 800 wooneenheden van warmte voorzien.

Ook is bekeken welke aanpassingen in de gebouwen nodig zijn. In 2022 zal het technisch ontwerp worden uitgewerkt en wil de coöperatie 600 contracten met bewoners afsluiten. Er wordt een Warmtebedrijf KetelhuisWG B.V. opgericht dat 100% eigendom wordt van de coöperatie. Ook zal de samenwerking met Waternet en met de woningcorporatie Stadgenoot worden geformaliseerd.

Het KetelhuisWG is een pilotproject in het het Programma Aardgasvrije Wijken (7,7 miljoen euro).

Proces in eigen hand

De Amsterdamse initiatiefnemers van KetelhuisWG schakelen specialisten in waar nodig. Als opdrachtgever houden de coöperatie en de bewoners de ontwikkeling in eigen hand.

In 2019 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door drie onderzoeksbureaus, ondersteund door Waternet. Op basis van een presentatie van de eerste schetsen van technische scenario’s kozen de bewoners voor een collectief warmtesysteem met aquathermie, met warmtewinning uit het nabijgelegen kanaal. Ze besloten om dit scenario verder uit te laten werken.

In september 2020 ging de ALV van de energiecoöperatie akkoord met het voorlopig ontwerp, de financiële onderbouwing en de keuze voor de technische partner. Begin oktober 2020 zijn deze plannen gepresenteerd op een buurtavond, met een livestream naar tientallen geïnteresseerden, waarna de plannen verder zijn geconcretiseerd.

In een Request for Proposal procedure werkten twee marktpartijen aan een voorstel met een stevigere onderbouwing van de technische en financiële haalbaarheid. De businesscase is verder uitgewerkt door Over Morgen en getoetst door twee verschillende banken. De WarmteTransitieMakers, Blonk Advies en architect KWA hebben gebouwen onderzocht, zodat nu duidelijk is welke maatregelen minimaal nodig zijn voor aansluiting op het warmtenet.

Projectgegevens

Naam project:

Ketelhuis WH (Wilhelminagasthuis)

Initiatiefnemers:

Energiecooperatie Ketelhuis Wg U.A.

Locatie:

Amsterdam, Noord-Holland

Status:

aanbestedingsfase, bouw in voorbereiding

Warmtebron en -net:

aquathermie oppervlaktewater (TEO), middentemperatuur 70/40oC

 

Aantal aansluitingen

780 wooneenheden

(Subsidie)regeling: 

Programma Aardgasvrije Wijken (PAW 1, 7,7 miljoen euro)

Lokaal eigendom:

100% eigendom van de coöperatie.

Betrokken partijen:

Waternet, woningcorporatie Stadgenoot

installatiebedrijf Baas Kuipers

Coöperatie:

Energiecooperatie Ketelhuis WG U.A.

Jaar van oprichting coöperatie:

2018

Exploitatiebedrijf:

Warmtebedrijf KetelhuisWG B.V. (in oprichting)

Website:

www.ketelhuiswg.nl
www.plankenzondergas.nl

Zie ook over KetelhuisWG:

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten