Het aardgasvrijbeleid van de overheid: hoe zit dat?

gasstel koken

Nederland wil in 2050 helemaal aardgasvrij zijn. Dat lijkt ver weg, maar er zijn bijna 8 miljoen huizen die nog vrijwel allemaal met aardgas verwarmd worden. Een flinke klus dus, en het is slim om nu al te beginnen. Maar wat is er eigenlijk bekend over hoe we dat gaan aanpakken? Hoe zijn die plannen tot stand gekomen, en welke rol speelt de landelijke overheid? En wat doet je gemeente? 

Internationale afspraken in het Parijs-akkoord

Nederland is niet het enige land dat wil verduurzamen. In 2015 werd het Klimaatakkoord van Parijs gepresenteerd, dat inmiddels door 197 landen ondertekend is. Hierin staat dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot ruim onder 2 graden Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graad.

De plannen van Nederland in het Klimaatakkoord

Om te zorgen dat Nederland genoeg bijdraagt aan de internationale doelstelling, is een Nationaal Klimaatakkoord opgesteld. Het doel hiervan is om in 2030 49% minder CO₂ uitstoten dan in 1990, en in 2050 95%. Om dit te bereiken heeft de overheid samen met bedrijven en organisaties een heel pakket aan maatregelen afgesproken. Één van die maatregelen is dat we stoppen met aardgas om te koken en huizen te verwarmen.

In jouw gemeente: de Transitievisie Warmte 

Alle gemeenten hebben van het rijk de opdracht gekregen om uiterlijk eind 2021 in een plan op te schrijven hoe ze met aardgasvrij aan de slag gaan. In dit plan, de Transitievisie Warmte, moet staan in welke wijken de gemeente al voor 2030 begint. Voor die wijken moet de gemeente ook aangeven wat een goed en betaalbaar alternatief voor aardgas lijkt. Dit is nog geen vaststaand besluit; dat volgt later.

Wat kun jij daarmee?

Zo'n Transitievisie Warmte kan nuttig zijn voor jou als bewoner, omdat het een beeld geeft van wanneer jouw wijk aan de beurt is. Dat helpt bijvoorbeeld als je voor de keuze staat om een nieuwe cv-ketel aan te schaffen of niet. En als jouw wijk nog niet in de plannen voorkomt, betekent dit waarschijnlijk ook dat het nog even duurt voordat je echt moet kiezen hoe jij van het gas af gaat. 

Als je de Transitievisie Warmte van jouw gemeente wil vinden, kun je het beste in een zoekmachine zoeken op 'Transitievisie Warmte [naam gemeente]'. Als je hem niet kunt vinden, neem dan contact op met je gemeente.

In het uitvoeringsplan worden de plannen concreet

Je gemeente kan niet zomaar het gas weghalen uit de wijk. Hiervoor moet een goed plan zijn, want iedereen moet eten kunnen koken en het huis kunnen verwarmen. Bovendien moet overstappen op een alternatief voor aardgas voor alle bewoners betaalbaar zijn. Om dat voor elkaar te krijgen is afgesproken dat gemeenten per wijk, buurt of dorp werken aan uitvoeringsplannen waarin duidelijk wordt wat wanneer gebeurt.

Wie praten er mee?

Het uitvoeringsplan plan maakt de gemeente samen met allerlei partijen zoals woningcorporaties, de netbeheerder en bedrijven. Soms worden bewoners uitgebreid betrokken bij het opstellen van zo'n plan (of nemen ze zelfs het voortouw). In andere gevallen kiest de gemeente voor een aanpak waarin bewoners voornamelijk geïnformeerd worden. Op welke manier dit gebeurt kan binnen een gemeente ook per wijk verschillen, bijvoorbeeld omdat niet overal een bewonersinitiatief zich bezighoudt met duurzame energie.

Wil je zelf meepraten over de plannen?

Het kan slim zijn om zelf een bewonersinitiatief te beginnen als je op tijd mee wil praten wanneer jouw wijk aardgasvrij wordt. Veel gemeenten gaan namelijk met alle relevante partijen in gesprek voordat er een plan opgesteld wordt, en jullie initiatief hoort hier dan ook bij. In een stappenplan laten we zien hoe je dat aanpakt en jezelf in de kijker speelt. 

Bekijk het stappenplan 

geld

Maak slim gebruik van subsidies en leningen

Los van wat je gemeente doet, kun je natuurlijk ook zelf aan de slag. De overheid stimuleert dat met verschillende subsidies en voordelige leningen. Mooi meegenomen!

Bekijk de regelingen

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten