Europa: Ruimte voor lokale energiegemeenschappen

EU Renewable Energy Directive

Op 11 december 2018 is de herziene Europese Richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen aangenomen door het Europees parlement en de Raad (Renewable Energy Directive RES2018/2001/EU). Deze richtlijn creëert ruimte voor energiecoöperaties en andere samenwerkingsverbanden van burgers in de energietransitie, en versterkt hun positie ten opzichte van marktpartijen.

Zo krijgen de Europese lidstaten de mogelijkheid om voor energiegemeenschappen en kleinschalige installaties afwijkende regelingen te treffen buiten de standaard tenderprocedures (zoals de SDE+) om. Europa erkent hierin de rol van (initiatieven van) burgers in de energietransitie naar hernieuwbare energie.

Uit de Richtlijn onder punt 26:

“Member States should ensure that renewable energy communities can participate in available support schemes on an equal footing with large participants. To that end, Member States should be allowed to take measures, such as providing information, providing technical and financial support, reducing administrative requirements, including community-focused bidding criteria, creating tailored bidding windows for renewable energy communities, or allowing renewable energy communities to be remunerated through direct support where they comply with requirements of small installations.

Speciale positie 'energy communities' 

Europa staat de lidstaten toe om aan deze ‘energy communities’ voordelen toe te kennen die andere, traditionele marktpartijen niet hebben – precies om te garanderen dat de burgers een centrale rol in de energietransitie krijgen. Bijvoorbeeld een uitzonderingspositie voor energie-initiatieven in aanbestedingsprocedures. Het is nu aan de Nederlandse overheid om de rechten en plichten van 'energy communities' in nationale wetgeving vast te leggen.

Meer over Europese regelgeving

In december 2019 verscheen in Windnieuws een artikel over nieuwe Europese regelgeving: Clean Energy for All Europeans Legislative Package (CEP). 

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten