Administratiesystemen voor energiecoöperaties

laptop administratie postcoderoosproject energie coöperatie

Als energiecoöperatie kun je behoorlijk wat tijd kwijt zijn aan het bijhouden van je administratie. Inmiddels zijn er een aantal administratiesystemen die coöperaties kunnen ondersteunen bij project- en ledenadministratie. We zetten ze hieronder op een rij. 

Econobis

Econobis is het ICT-platform voor energiecoöperaties en andere burger energie-initiatieven in Nederland. Econobis biedt functionaliteiten om alle relevante administratieve processen van energiecoöperaties en energie-initiatieven te ondersteunen. Het systeem is speciaal ontworpen voor energiecoöperaties en energie-initiatieven in Nederland. Organisaties die Econobis gebruiken, zijn tevens lid van coöperatie Ecode. In deze coöperatie hebben alle leden, en dus ook alle gebruikers van ECONOBIS, één stem. De zeggenschap over verdere ontwikkeling en het eigendom van het systeem ligt in eigen handen en is coöperatief georganiseerd.

Welke toepassingen biedt het administratiesysteem?

Het ICT-platform Econobis wordt online ter beschikking gesteld. Het ondersteunt alle activiteiten van energie-initiatieven. Ten eerste het voeren van een relatieadministratie en communicatie met relaties (leden). Ten tweede het administreren van opwekprojecten, zowel postcoderoos- als participatieprojecten. Ten derde het ondersteunen van leden bij het realiseren van besparingen. En als laatste het verkopen van energie (als tussenpartij van een energieleverancier).

Econobis bevat daarvoor diverse modules waaronder:

 • relatieadministratie (inclusief e-mailafhandeling),
 • mutatiebeheer energieafname (ondersteuning van de klantreis),
 • projectadministratie (postcoderoos- en participatieprojecten),
 • energiebesparing (ondersteuning van de klantreis),
 • financiën.

Daarnaast biedt het systeem functionaliteit voor taakbeheer, documentenbeheer en het instellen van workflows. Ook kan het energie-initiatief het ledenportaal van ECONOBIS op de eigen website van de het energie-initiatief plaatsen. Leden kunnen inloggen om hun eigen gegevens te bekijken en (de niet geblokkeerde gegevens) te wijzigen.

Econobis biedt als extra optie ook het zogenaamde ‘Hoomdossier’. Daarin kan een bewoner zelf alle energiebesparingsmaatregelen in zijn of haar woning invoeren en bijhouden. Zo is eenvoudig te bepalen welke maatregelen nog meer mogelijk zijn en wat daarvan het effect en de terugverdientijd is. Het Hoomdossier is ook een hulpmiddel waarmee een energiecoach van de coöperatie de bewoner beter kan adviseren.

Lees de uitgebreide beschrijving van de functionaliteiten in de “brochure Econobis” die je kan vinden op www.econobis.nl. Hier vind je ook een beschrijving van het Hoomdossier. 

Wat kost het? 

De leden van Coöperatie Ecode hebben gezamenlijk de tarieven voor het werken met Econobis bepaald. De tarieven zijn jaarlijkse abonnementskosten voor het gebruik van Econobis.

Uitgangspunten voor de tarieven zijn:

 • De oplossing is betaalbaar voor de sector maar genereert ook voldoende opbrengsten om de continuïteit te waarborgen en waar nodig ondersteuning te bieden.
 • We willen onze eigen sector versterken en professionaliseren. De tarieven voor kleine, startende coöperaties zijn beperkt, om zo opstart en professionalisering direct te faciliteren. Grotere, gevestigde coöperaties ondersteunen op deze manier de kleine.

De tarieven liggen tussen de € 250,- per jaar voor kleine coöperaties met één postcoderoosproject en minder dan 50 leden tot € 6.000,- per jaar voor grote coöperaties met meer dan 3.000 leden en verschillende projecten. Dit komt neer op tussen €1,5 en €4 per jaar per lid. Daarnaast wordt een eenmalige bijdrage (opstartkosten) gevraagd bij ingebruikname van Econobis. Deze bijdrage is bedoeld voor de eenmalige kosten van het inrichten van het systeem voor jouw organisatie. Het tarievenblad van Econobis is op aanvraag verkrijgbaar.

De lidmaatschapsbijdrage aan Coöperatie Ecode is inbegrepen in de abonnementskosten van Econobis. Je kunt je aanmelden als aspirant-lid van Coöperatie Ecode.

We houden je dan op de hoogte van de verdere ontwikkeling van Econobis en je coöperatie krijgt toegang tot de demo-omgeving van Econobis, om alvast eens rond te kijken in het systeem.
We kunnen indien gewenst samen inplannen wanneer je Econobis kunt gaan gebruiken, eventueel het overzetten van bestaande gegevens (datamigratie) voorbereiden en je kunt desgewenst zelf meepraten door plaats te nemen in de klankbordgroep.

Hoe werkt het administratiesysteem?

Econobis is sinds april 2018 beschikbaar. Inmiddels hebben ca. 50 coöperaties, met verschillende projecten – energiebesparing, postcoderoos, participatieprojecten – Econobis in gebruik genomen (stand van zaken medio april 2019). In de informatiebrochure kun je lezen welke functionaliteiten zijn opgenomen in de eerste versie van Econobis. Er is ook een handleiding in de vorm van een online wiki beschikbaar en op het Econobis forum kun je mede-gebruikers vragen stellen. Voor een overzicht van alle huidige gebruikers kijk op www.econobis.nl.

Welke kennis is nodig om het administratiesysteem te gebruiken?

Je hebt geen specifieke kennis nodig om Econobis te gebruiken. Uiteraard zullen ervaring met het gebruik van een administratiesysteem en digitale vaardigheden helpen bij het gebruik. Er is een handleiding van het systeem beschikbaar. Voor gebruikers worden ook (on- en offline) trainingssessies georganiseerd en is het beheerteam beschikbaar voor vragen. Het beheerteam zorgt voor het migreren (overzetten) van de bestaande gegevens van je organisatie naar Econobis, op voorwaarde dat een bestand wordt aangeleverd dat aan bepaalde criteria voldoet. Met de Econobis gebruikers bouwen we ook samen kennis op over onze administratieve processen en kunnen we werken aan best practices.

Welke extra voordelen biedt het?

Econobis is ontwikkeld met de kennis van bestaande processen van een aantal energiecoöperaties. De beschikbare functionaliteit is daarom toegespitst op het gebruik door energiecoöperaties en energie-initiatieven. Daarnaast is gebruiksgemak een belangrijk uitgangspunt geweest voor de ontwikkeling en zal dat blijven. Bovendien ondersteun je met het gebruik van Econobis de ontwikkeling van een eigen systeem voor de coöperatieve energiesector. Naast de ondersteuning voor de administratie van (postcode) projecten biedt Econobis ook de ondersteuning bij de besparingsreis van de bewoner.

Is het al beschikbaar?

De eerste versie van Econobis is in april  2018 opgeleverd. Deze eerste versie is vooraf uitvoerig getest en als eerste in gebruik genomen door de coöperaties die mede-initiatiefnemer van Econobis zijn. Indien gewenst kan je zelf Econobis testen. Op aanvraag maken wij voor jou een account aan op onze demo omgeving. Als je gebruiker wilt worden van Econobis dan doorlopen we een aantal stappen. We maken voor jou je eigen omgeving aan. In een eerste online sessie helpen wij je op weg met de eerste stappen. Vervolgens kunnen we, indien gewenst, je bestaande gegevens in Econobis importeren. Je bent dan klaar om met Econobis te werken.

Tevens organiseren we trainingen waarin je kunt leren hoe je met Econobis kan werken. Daarnaast faciliteren we bijeenkomsten waarin gebruikers kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. We willen samen met elkaar onze sector professionaliseren.

Wie kunnen gebruik maken van het administratiesysteem?

Econobis is bedoeld voor burger energiecoöperaties en energie-initiatieven, ofwel ‘rechtspersonen opgericht volgens Nederlands recht, die zich richten op een duurzaam en efficiënt energiesysteem’ voor en door burgers. Econobis is onderdeel van Energie Samen. Energie Samen is de brancheorganisatie voor duurzame energie-initiatieven van burgers. Samen met duurzame initiatieven uit steden, dorpen en wijken, van vrienden en van buren, steekt Energie Samen de handen uit de mouwen voor meer en sterkere (lokale) duurzame energie en -besparingsprojecten! Want zeggenschap en eigenaarschap van de lokale omgeving, dat vinden wij belangrijk. Samen zorgen we ervoor dat iedereen kan meewerken aan een schone en betaalbare energievoorziening voor ons allemaal.
Daarnaast is Econobis Open Source software, gebouwd op open source platformen zoals Laravel, React, MySQL en Alfresco. Dat betekent dat iedereen kan meehelpen aan de continuïteit van Econobis en dat we niet gebonden zijn aan één leverancier.

Hoe worden persoonsgegevens beschermd?

Wanneer je als energie-initiatief Econobis gebruikt voor leden-, projecten- en financiële administratie, leg je in het systeem persoonsgegevens vast. Samen zijn we ervoor verantwoordelijk dat deze persoonsgegevens goed beschermd worden. Je coöperatie sluit met Econobis B.V. een verwerkersovereenkomst af. In deze verwerkersovereenkomst en de gebruikersvoorwaarden van Econobis is opgenomen hoe Econobis B.V. zorg draagt voor bescherming van persoonsgegevens. Het systeem biedt technisch een aantal waarborgen en wordt regelmatig getest op veiligheid, maar kan niet volledig afdwingen hoe gebruikers met het systeem omgaan. Naast deze maatregelen is het daarom belangrijk om als coöperatie proces- en gedragsafspraken te maken met gebruikers van het systeem en als coöperatie te zorgen voor een goede implementatie van privacybeleid.

Contact voor al je vragen: info@econobis.nl

Voorstroom

Energiecollectief goed en professioneel geregeld, met kansen voor groei. Dat en meer bereik je met Voorstroom. Samen met lokale energiecollectieven en energieleveranciers heeft Voorstroom online software ontwikkeld voor beheer, professionalisering en groei van collectieven, leden en klanten. Voorstroom is geschikt voor collectieven van twee tot duizenden leden en biedt een oplossing voor elke fase, met een basismodule en keuzemodules.

Welke toepassingen biedt het?

De online beheersoftware van Voorstroom ondersteunt energiecollectieven in beheer, professionalisering en groei van het collectief, leden(aantal) en klanten.

Voorstroom bestaat uit deze basismodules:

 • CRM: klant- en relatiebeheer
 • Project-/deelnemersadministratie
 • Energiedata en dashboard
 • Facturatie en online betalingen (o.a. iDeal)

Daarnaast biedt Voorstroom de volgende keuzemodules:

 • App deelnemers
 • Aanvragen (uitbreiding CRM)
 • Inschrijvingen
 • Postcoderoos

Wat kost het?

De tarieven voor Voorstroom zijn gekoppeld aan het deelnemersaantal (bedrag per participant), gecombineerd met een vast bedrag per module. Voor alle modules geldt dat doorontwikkeling en tweedelijns support is inbegrepen, zowel telefonisch als per mail. De tarieven vind je online: www.voorstroom.nl/demo-tarieven/

Startende collectieven nog zonder opwekproject in productie, kunnen gratis gebruikmaken van de basismodules en de Inschrijfmodule van Voorstroom.

Hoe werkt het administratiesysteem?

De online beheersoftware van Voorstroom bestaat uit basismodules met als kern het CRM voor klant- en relatiebeheer, en is uit te breiden met keuzemodules zoals de App voor deelnemers en de Postcoderoos-module. Beheerders loggen eenvoudig in via de website van Voorstroom. Deelnemers van collectieven (die de App als keuzemodule hebben gekozen) loggen in via de Voorstroom App. Deze is te downloaden via de App Store of Google Play Store. De software van Voorstroom is gebruiksvriendelijk en Voorstroom biedt collectieven tweedelijns support en ondersteuning.

Welke kennis is nodig om het administratiesysteem te gebruiken?

Voorstroom biedt professionele en eenvoudig te gebruiken software voor collectieven van twee tot duizenden leden. Het ondersteunt in elke fase, van opstart tot beheer en doorgroei. Omdat het samen met lokale energiecollectieven en energieleveranciers is ontwikkeld sluit het goed aan bij de wensen van beheerders en is het eenvoudig in gebruik. Bovendien biedt Voorstroom goede tweedelijns support en ondersteuning. Dit kan telefonisch, per e-mail of met behulp van hun online documentatie en veel gestelde vragen.

Welke extra voordelen biedt het? 

Voorstroom is volledig toegespitst op collectieven en omdat ze zelf ontwikkelen, met korte lijnen naar klant en energiemarkt, blijven ze continu aansluiten op de vraag en snel (door)ontwikkelen. Voorstroom neemt werk uit handen en ondersteunt de werkprocessen op een slimme manier. In Voorstroom worden taken toegekend aan de beheerders van het collectief of project. De taken zijn inclusief werkinstructie, acties, deadlines en aanduiding van benodigde functionaliteit. Het systeem is bovendien ingericht op het werken met flexibele krachten zoals vrijwilligers, waarbij verschillende rollen en rechten toegekend kunnen worden. Dit alles maakt Voorstroom eenvoudig in gebruik.

Is het al beschikbaar?

Voorstroom is sinds begin 2017 beschikbaar voor energiecollectieven. Na succesvolle ontwikkeling van de eerste versie zijn de extra modules ontwikkeld, getest en uitgerold. Voorstroom staat bovendien niet stil en ontwikkelt continu door.

Wie kunnen gebruik maken van het administratiesysteem?

Voorstroom is een onafhankelijk platform en is geschikt voor collectieven van twee tot duizenden leden, in elke fase van een energieproject. Elk collectief is welkom. De missie van Voorstroom: de lokale duurzame energietransitie versnellen door lokale energiecollectieven digitaal te ondersteunen en te professionaliseren. Met als ultieme doel: iedereen in staat stellen een energiecollectief te starten en te laten groeien.
Beginnend collectief nog zonder opwekproject in productie? Start dan gratis met de basismodules en de Inschrijfmodule van Voorstroom. Voor zowel startende als draaiende collectieven die meer willen weten:

Postcodestroom

Postcodestroom verzorgt alle back-office dienstverlening voor postcoderoos projecten, zodat de coöperaties zich volledig kunnen richten op de ledenwerving. De coöperatie regelt de voorkant en Postcodestroom regelt de achterkant professioneel. Daarnaast heeft Postcodestroom een operationele afdeling die de leden van de coöperatie professioneel te woord kan staan over alle gerelateerde vragen. Deze klantenservice is 5 dagen per week bereikbaar, waardoor leden direct terecht kunnen met hun vragen.

Welke toepassingen biedt het?

De toepassingen die Postcodestroom aanbiedt zijn:

 • Uitvoeren quick-scan met betrekking tot het dak dat beschikbaar wordt gesteld.
 • Oprichten coöperatie ten behoeve van de Postcoderoosregeling.
 • Opstellen en formaliseren van contractuele afspraken met dakeigenaar middels een huurovereenkomst en recht van opstal.
 • Uitvoeren locatie-onderzoek.
 • Opstellen informatie memorandum (IM) en opstellen projectpagina op de website van Postcodestroom waar (potentiële) leden zich direct kunnen aanmelden.
 • Aanvragen, ontwikkelen en realiseren van het zonnestroom project zodat leden direct van de opgewekte stroom kunnen profiteren.
 • Inrichten financiële- en projectadministratie, o.a. ten behoeve van de Belastingdienst en haar leden.
 • Order intake, versturen en bevestigen van de ledenovereenkomsten
 • Indien gewenst, uitzetten tender voor projectrealisatie
 • Projectrealisatie coördineren en beheren.
 • Aanvraag, toepassing en verrekening Postcoderoosregeling middels aanwijzing Belastingdienst.
 • Beheren coöperatie postcoderoosregeling voor de looptijd van het project.

Wat kost het?

Afhankelijk van de gewenste diensten die een initiatief wil uitbesteden, tot het volledig realiseren en beheren van een Postcoderoosproject, kan Postcodestroom een vrijblijvende offerte maken.

Hoe werkt het administratiesysteem?

Het Postcodestroom backoffice systeem is geautomatiseerd. Naast het realiseren en beheren van een coöperatie, heeft Postcodestroom tevens een leveringsvergunning voor zowel stroom als gas met het bijbehorende facturatie- en administratiesysteem. Postcodestroom is daarmee in staat het volledige proces (geautomatiseerd) te faciliteren.

Welke kennis is nodig om het administratiesysteem te gebruiken?

De coöperatie heeft geen aanvullende kennis nodig om het administratiesysteem te gebruiken. Postcodestroom is een initiatief van ServiceHouse, een licentie houdende energieleverancier, en voldoet met haar dienstverlening aan alle wettelijke daarvoor gestelde eisen.

Welke extra voordelen biedt het?

Het volledig ontzorgen van het initiatief en realiseren van een Postcoderoosproject van begin tot eind. Zorgeloos gebruiken maken (en als lid profiteren) van de Postcoderoosregeling.

Is het al beschikbaar?

Het systeem is reeds beschikbaar en kan per direct worden ingezet. Tot nu toe zijn onder Postcodestroom drie Postcoderoosprojecten gerealiseerd, o.a. in Amersfoort en Breda. Aankomend jaar zal dit ook het geval zijn van in ieder geval 3 tot 5 projecten. Door het geautomatiseerde proces zijn wij in staat meerdere projecten tegelijkertijd in verschillende stadia te faciliteren, zonder dat hieraan op een manier hinder wordt ondervonden. Er is geen maximum van projecten verbonden aan ons systeem.

Wie kunnen gebruik maken van het administratiesysteem?

Elk duurzaam initiatief of coöperatie kan van het Postcodestroom Coöperatief U.A. administratiesysteem gebruik maken. In samenwerking met dienstverlener ServiceHouse faciliteert Postcodestroom alle (administratieve) back-end faciliteiten, zodat zorgeloos een Postcoderoosproject kan worden gestart.

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten