Coöperatief Warmtenet Muiderberg: duurzaam, collectief en betaalbaar

warmtenet

Muiderberg duurzaam en betaalbaar verwarmen? Ja, dat kan. Dat bleek uit een haalbaarheidsonderzoek, uitgevoerd in 2020 op initiatief van energiecoöperatie Wattnu en enkele bewoners. Een warmtenet met warmtewinning uit oppervlaktewater uit het IJmeer kwam als interessante optie naar voren voor verduurzaming van Muiderberg.

De initiatiefnemers en hun partners werken samen aan het ‘Muiderbergse Warmtenet voor de Toekomst’. Dat warmtenet is duurzaam, collectief én betaalbaar.

  • Duurzaam: de gebruikte energie is hernieuwbaar en opgewekt uit natuurlijke bronnen.
  • Collectief: de warmteoplossing is met elkaar en bereikbaar voor iedereen.
  • Betaalbaar: De warmteoplossing is niet duurder dan de huidige aardgasoplossing.

Wattnu: “Een coöperatief warmtenet, waarbij bewoners zelf eigenaar zijn en zeggenschap hebben, is niet alleen duurzaam, maar ook lokaal en maakt Muiderberg onafhankelijk van commerciële marktpartijen”.

In 2021 zijn de eerste leidingen voor het warmtenet de grond in gegaan. De gemeente heeft een lening verstrekt van 1,5 miljoen euro om die eerste leidingen en de ontwikkelkosten te bekostigen. De aanleg van het warmtenet wordt gecombineerd met de vervanging van het riool, wat kosten uitspaart en overlast voor bewoners vermindert. In het coöperatieve warmtebedrijf Warmtebedrijf Muiderberg B.V. werken de initiatiefnemers aan verdere uitwerking van het ontwerp en het aanbod aan de bewoners: 80% moet meedoen om uit de kosten te komen.

Voor de volgende fase was een subsidie aangevraagd in de derde ronde van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Begin maart 2022 werd bekend dat deze niet is toegekend. Het initiatief kreeg een goede beoordeling van de adviescommissie van de PAW, maar viel buiten de boot omdat slechts een beperkt aantal initiatieven gehonoreerd konden worden.

Initiatiefnemer: “De subsidie was van groot belang om het initiatief verder tot ontwikkeling te brengen. Met het niet-toekennen van de gelden is een belangrijke financieringsbron weggevallen. De gemeente gaat nu samen met het coöperatief warmtebedrijf onderzoeken of en hoe het initiatief voortgezet kan worden.”

Lessen uit de praktijk

 “Wat wij bij die bezoeken hebben geleerd is dat elk huis om unieke oplossingen vraagt, die samen met de bewoner gedefinieerd moeten worden. Dat is echt monnikenwerk, daar gaan duizenden uren in zitten. Als al die uren tegen commercieel tarief zouden worden gerekend, kun je niet de zorgvuldigheid en aandacht bieden zoals wij dat nu doen. Dat is onbetaalbaar. Onze energiecoaches (inmiddels 50 vrijwilligers) zijn van cruciaal belang bij een transitie als deze. Zo creëren we draagvlak – we doen het met én voor elkaar – en houden we het betaalbaar.”

– De succesfactoren voor het realiseren van een coöperatief warmtenet volgens Miel Janssen, Energiecoöperatie Wattnu

Bron: Servicepunt Duurzame Energie

Projectgegevens

Naam project:

Coöperatief Warmtenet in Muiderberg

Initiatiefnemers:

Coöperatie Watt Nu

Locatie:

Muiderberg, Gooise Meren

Status:

haalbaarheidsonderzoek afgerond, bouwfase warmtenet, ontwerpfase overige installatie.

Start productie:

gefaseerd 2024-2027

Warmtebron:

aquathermie oppervlaktewater (TEO)

Laag temperatuurnet TEO (50/30oC)

gekoppeld aan wijknet (70/40 oC ).

Aantal aansluitingen

1.200

Regeling: 

PAW aanvraag 2022, SDE aquathermie

Lokaal eigendom:

Ja, 50%

Betrokken partijen:

Initiatieffase, haalbaarheid: werkgroep inwoners, de energiecoöperatie Wattnu en de gemeente met deskundigen van Waternet, Liander en KPMG.

Ontwerpfase: coöperatie, Waternet, leveranciers (o.a Kelvin B.V.).

Doorlooptijd

 

Coöperatie:

Energiecoöperatie Gooise Meren Watt Nu U.A. (WattNu)

Initiatiefnemer

Jaar van oprichting coöperatie:

2013

Exploitatiebedrijf:

Warmtebedrijf Muiderberg B.V.

50% Warmtecoöperatie Wattnu, 50% derde partij

(Warmtecoöperatie Wattnu in oprichting is een dochter van energiecoöperatie Wattnu)

Financiële participatie:

 

Website:

www.wattnu.org/projecten/muiderberg/

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten