Algemene voorwaarden HIER klimaatabonnement

Algemene voorwaarden HIER klimaatabonnement

Wie mogen gebruik maken van het HIER Klimaatabonnement?

Als het abonnement is afgesloten, mogen de medewerkers (aantal is onbeperkt) werkzaam bij de betreffende organisatie hier gebruik van maken. Daarnaast alle partijen die samenwerken met de betreffende organisatie voor de projecten met betrekking tot de warmtetransitie binnen de betreffende gemeente. Denk daarbij aan bewonersinitiatieven, netbeheerders en woningbouwcorporaties.

Looptijd lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden en vangt aan op het moment van de door beide partijen getekende overeenkomst. Het abonnement wordt na afloop van een jaar stilzwijgend verlengd voor de looptijd van 12 maanden, tenzij het abonnement minimaal één maand voor de einddatum wordt opgezegd. Wanneer u het lidmaatschap wilt beëindigen, moet HIER tijdig schriftelijk of per e-mail de opzegging hebben ontvangen. Zodra de opzegging van het lidmaatschap verwerkt is, ontvangt u hiervan een bevestiging.

Contactpersoon

Namens de organisatie wordt één contactpersoon aangesteld. Deze contactpersoon geeft aan HIER door wie gebruik mogen maken van de producten en diensten van het HIER klimaatabonnement. Zij ontvangen eigen inloggegevens waarmee ze toegang krijgen tot de online omgeving. Bij permanente vervanging geeft de huidige contactpersoon de gegevens van de nieuwe contactpersoon door.

Contributie en facturering

Contributie wordt jaarlijks in één keer gefactureerd. De contributie kan bij de start van een nieuw kalenderjaar door  HIER worden aangepast. 

Gebruik van materialen

Als onderdeel van het HIER klimaatabonnement krijgen leden toegang tot een afgeschermde online omgeving waar de diensten en producten op een toegankelijke manier bij elkaar staan. Leden mogen teksten, beeld- en videomateriaal vrij gebruiken in hun eigen bewonerscommunicatie. Personen die herkenbaar voorkomen op het foto- en videomateriaal hebben daarvoor schriftelijk een toestemmingsverklaring ingevuld.

Beëindiging van het abonnement

Wanneer het abonnement is beëindigd, wordt de toegang tot de online omgeving stopgezet. De mogelijkheid om het ‘HIER begint het – Bewonersspel’ te spelen met korting vervalt. Tekst, beeld- en videomateriaal aangeboden via het HIER klimaatabonnement mogen door de gemeente niet meer worden gebruikt in producten die de gemeente na het beëindigen van het abonnement vervaardigt.

Laatst gewijzigd: 31-03-2020

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten