Is het dak geschikt of ongeschikt voor gezamenlijke zonnepanelen?

zonnepanelen dak

Je hebt als energie-initiatief een dak op het oog voor een gezamenlijk zonnepanelenproject. Maar is het dak wel geschikt voor zonnepanelen? Hoeveel energie kan een zonne-installatie op het dak opbrengen? Hoe handig is het om in één oogopslag een inschatting te hebben op welke daken zonnepanelen rendabel kunnen zijn en op welke daken minder of niet.

Veel gemeenten hebben deze informatie op een eenvoudige manier inzichtelijk gemaakt. Met bijvoorbeeld een zonatlas of zonnekaart. Dit zijn online instrumenten waarmee inwoners door het invoeren van hun adres binnen een handomdraai zien of hun dak geschikt is voor het opwekken van zonne-energie.

Op zoek naar informatie over zonnepanelen op je eigen dak? 

Ga dan naar:

Zoninstraling

De opbrengst van zonnepanelen is deels afhankelijk van de plaatsing van zonnepanelen. De meeste woningtypes zijn geschikt voor de plaatsing van zonnepanelen, zowel met schuine daken als met platte daken.

Hoeveel de verwachte opbrengst is van je zonne- installatie is afhankelijk type dak en de (wind)richting waarin de zonnepanelen geplaatst worden. De meest ideale omstandigheden in Nederland zijn: een dak op het zuiden met een hellingshoek van 30-40°. Is de hellingshoek kleiner, bijvoorbeeld 20°, dan neemt de opbrengst van de zonnepanelen af met ongeveer 10% ten opzichte van de ideale situatie. Datzelfde geldt ook als de panelen schuiner worden opgesteld, bijvoorbeeld in een hoek van 50°. Ook dan is de opbrengst van je zonnepanelen ongeveer 10% lager dan onder ideale omstandigheden. Met behulp van de zon instralingsdiagram kun je zelf bepalen wat de meest energie-efficiënte oriëntatiepositie is voor je zonnepanelen.

Als je zonnepanelen pal op het zuiden liggen, dan is de opbrengst het hoogst. Echter, als je zonnepanelen op het zuidwesten of zuidoosten liggen, behaal je ook nog een zeer aardige opbrengst: gemiddeld 10% minder dan in de ideale situatie. Zelfs zonnepanelen op het oosten of westen kunnen voordeel opleveren: de opbrengst is dan ongeveer 20% lager dan wanneer de panelen op het zuiden liggen.

Zonatlas en zonnekaart

Inmiddels is er voor 160 gemeenten in Nederland een Zonatlas beschikbaar en voor 100 gemeenten is er een Zonnekaart. In de Zonatlas en Zonnekaart en andere gelijksoortige tools zijn alle daken van een gemeente in kaart gebracht. Zo wordt er rekening gehouden met de hoogte van gebouwen, bomen, oppervlakte van het dak, hellingshoeken en de hoeveelheid zon. Voor elk dak is aan de hand van een aantal basis uitgangspunten berekend hoeveel zonnepanelen op het dak zouden passen, hoeveel zonnestroom kan worden opgewekt en wat de terugverdientijd is van een investering in zonnepanelen. De tools zijn interactief; het is mogelijk om het ontwerp van de installatie aan te passen aan eigen inzichten en zo de berekeningen aan te passen.

Deze tools geven een goede eerste inschatting van de geschiktheid van daken, maar wees je ervan bewust dat de instrumenten voor een aantal zaken wat algemene aannames hebben moeten doen. Het blijft dus altijd verstandig om de details van het betreffende dak na te gaan om een meer accuraat beeld te krijgen van de zonne-mogelijkheden op het dak.

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten