150 miljoen euro budget voor SCE subsidieregeling, openstelling 1 maart 2022

zonnepanelen windmolen

Energiecoöperaties en VvE's kunnen vanaf 1 maart 2022 weer subsidie aanvragen binnen de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Het oorspronkelijke budget van €37 miljoen is door de Tweede Kamer verhoogd naar €150 miljoen. Met de SCE subsidieregeling kun je als energiecoöperatie of Vereniging van Eigenaren (VvE) gezamenlijk investeren in een productie-installatie om duurzame energie mee op te wekken.  

Geen grote wijzigingen

In de SCE subsidieregeling zijn geen grote wijzigingen geweest. De opengestelde categorieën, reikwijdte en basisprincipes blijven gelijk. De wijziging van de regeling betreft enkele (technische) wijzigingen en verduidelijkingen. Vanuit de eerste ervaringen met de SCE in 2021 is geen aanleiding geweest voor directe grote aanpassingen. In februari 2022 zijn het openstellingsbesluit en de wijzigingsregeling van de SCE voor 2022 gepubliceerd.

Budget

Het budget voor de SCE in 2022 is - op verzoek van de Tweede Kamer - verhoogd van oorspronkelijk €37 miljoen naar €150 miljoen. De SCE is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat de subsidie wordt uitgekeerd in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh (met een looptijd van 15 jaar). Subsidietoekenning vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Basisbedragen

Per productiecategorie (zon, wind, water) wordt een basisbedrag vastgesteld voor het bedrag per geproduceerde kWh. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd advies uit brengen over de te verwachten elektriciteitsproductiekosten voor waterkracht, windenergie en zon-PV in de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) voor toepassing vanaf het jaar 2022.

Realisatietermijn zon aangepast

Realisatietermijn van de productie-installatie voor categorie Zon-PV is verruimd, van 18 maanden naar twee jaar.

VvE's 90% leden binnen postcoderoos

Leden van de VvE die niet binnen de postcoderoos wonen hoeven geen belemmering te zijn voor realisatie van een SCE-project, zolang 90% van de leden binnen de postcoderoos woonachtig of gevestigd zijn op het moment van aanvragen (was 100% in 2021). Dit geeft mogelijkheden voor VvE's  waar een deel van de eigenaren (en VVE-lid) een appartement  verhuurt. Woont meer dan 10% van de VvE-leden buiten het postcoderoosgebied? Dan is het alternatief het oprichten van een coöperatie. In dat geval kunnen - naast leden - ook huurders binnen de VvE  deelnemen (aangezien huurders geen lid van de VvE zijn).

Akte recht van opstal  en oprichting coöperatie

Het is geen vereiste meer om bij de subsidieaanvraag een inschrijving in de openbare registers van de akte van recht van opstal mee te sturen. Dit geldt ook voor projecten die in 2021 zijn toegekend. Bij aanvraag door een coöperatie moet je ook een kopie van de notariële akte van oprichting meesturen. 

SDE beschikking eerst intrekken

Wil je een aanvraag indienen voor een locatie waar al een SDE++-subsidiebeschikking voor is uitgegeven? Dan kan je pas een nieuwe SCE-aanvraag indienen als de bestaande beschikking is ingetrokken.

Meer weten over de SCE?

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten