Welke fases heeft een windproject?

Stappenplan voor een windpark

De realisatie van een windpark gaat niet over een nacht ijs. Een groot aantal stappen moet genomen worden door verschillende partijen. Een windplan maakt deel uit van de totale inrichting van een gebied, waarbij ook omwonenden en grondeigenaren betrokken worden. RVO.nl biedt informatie over het realiseren van windenergie op land en noemt de volgende fases bij een project:

Voorverkenning

Heb je plannen voor een windpark? Voer dan een verkenning uit en kijk welke gebieden voor een windpark in aanmerking komen. Gemeenten en provincies wijzen middels de Regionale Energie Strategieën (RES) bepaalde gebieden aan. Burgers hebben hierin inspraak en de grondeigenaar moet uiteraard ook toestemming geven.

MER en vergunningen

In deze fase stellen partijen vast of het projectplan daadwerkelijk haalbaar is. Dit wordt gedaan met onderzoeken, zoals een Milieueffectrapportage. Voldoet het project aan de wettelijke normen en regels?

Realisatie en exploitatie

Deze fase start als alle benodigde vergunningen binnen en onherroepelijk zijn. Alle contracten dienen ook getekend te zijn. Alle voorbereidingen en de daadwerkelijke bouw van de windmolens gaat van start. De turbines worden getest en het park wordt geopend. In de exploitatiefase zijn de windturbines gebouwd en wekken ze energie op. Deze fase draait om het naleven van vergunningsvoorschriften, onderhouden van de windmolens en het uitkeren van rendement aan participanten, waaronder omwonenden.

In alle fases is acceptatie en participatie van de lokale omgeving belangrijk voor het slagen van een project. Lees hierover meer in de publicatie Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners van de Natuur- en Milieufederaties.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Procesparticipatie een langjarig voortraject

Ontwikkeling van windprojecten vergen een lange adem. Het ontwikkeltraject omvat meerdere jaren. Zo kent de windontwikkeling op Goeree-Overflakkee een lange voorgeschiedenis.

De gemeente kreeg te maken met een bouwopgave voor 300 MW van de provincie. Aan de hand van een milieueffectrapportage (PlanMER) werd duidelijk dat er niet meer dan 225 MW kon komen. Ook wees de gemeente vijf locaties aan waar nieuwe turbines mogelijk waren, in overleg met omringende dorpen.

Coöperatie Deltawind ontwikkelt de locatie nabij Oude- en Nieuwe-Tonge (Battenoert, Blaakweg). Toen duidelijk werd dat er acht nieuwe turbines moesten komen, terwijl tegelijkertijd ook Windpark Krammer met 34 turbines aan de horizon verscheen, ontstond protest in de dorpen. Een aantal bewoners uit Oude-Tonge verenigde zich in 2017 in de Stichting Mallemolen. Dit heeft er onder andere toe geleid dat het beoogde aantal turbines aan de Blaakweg is teruggebracht van vijf naar drie. De stichting nam hier geen genoegen mee en is naar de rechter gestapt. De rechtbank en Raad van State hebben deze bezwaren ongegrond verklaard.

Deltawind: “We zijn ons bewust van het feit dat deze uitspraak de zorgen van een aantal belanghebbenden niet weg zal nemen. Daarover blijven we gedurende het vervolgproces in gesprek met elkaar. We proberen daarbij aan te geven dat niet de coöperatie bepaalt waar en hoeveel turbines er moeten komen, maar dat dit proces in handen is van de overheden. Wanneer wij ons terug zouden trekken als ontwikkelaar, iets wat omwonenden en raadsleden van ons vragen, dan komen de turbines er toch. Alleen niet in handen van de lokale bevolking.”

Bron: de Lokale Energie Monitor 2019, pagina 70.

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten