Vlielands duurzame gasloze energiecentrale: door zon verwarmd warmtenet

warmtenet

In Vlieland liggen sinds eind 2021 de zonnecollectoren op het dak van een schuur en de (thermische) opslagtank (HoCoSto) is ingegraven. Ze voeden straks het bestaande warmtenet in de wijk Duinwijck.

Oorspronkelijk werd het warmtenet gevoed met restwarmte van een elektriciteitscentrale, maar nadat Vattenfall daarmee was gestopt en er elektriciteitskabels naar Friesland zijn getrokken, wordt het net gevoed met aardgas. De stadswarmte wordt nu nog geleverd door Vattenfall, maar die wil van het warmtenet af. Inmiddels is een eigen warmtecoöperatie opgericht, VlieWaCo (Vlielandse Warmtecoöperatie) en een warmtebedrijf, Duinwijck Warmte B.V.,

Het warmtebedrijf neemt de ontwikkeling en exploitatie op zich. De coöperatie van bewoners is 100% eigenaar van het warmtebedrijf. Vlieland is een pilotproject van het Programma Aardgasvrije Wijken.

De zonnecollectoren liggen op het dak en terrein van de Vliehorst, een groepsverblijf voor scholen, families of andere gezelschappen. De accommodatie ligt tegen de Duinwijck aan.

Innovatief en schaalbaar

Aan het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) vertelt projectleider Antoine Maartens: “Het dak van de Vliehorst bleek bij nader inzien niet sterk genoeg om de zonnecollectoren te dragen. We laten daarom een rek met zonnecollecten maken dat voorlopig over het dak van de Vliehorst komt te hangen. Als de Vliehorst later nog wordt verbouwd, komen de collectoren alsnog op het dak te liggen.”

Maartens is het meest enthousiast over de schaalbaarheid en het meervoudig ruimtegebruik van zijn project. "Het terrein waar de buffer komt, wordt straks – net zoals nu – weer een speelveld. Je kunt deze oplossing op heel veel plekken in het land toepassen. Denk bijvoorbeeld aan al die grote parkeerterreinen bij zwembaden. Je kunt op die buffer gewoon je auto parkeren, zo sterk zijn ze. We hebben in Nederland 29.000 sportvelden, ook daar zou je prima buffers kunnen aanleggen. Of bij flats, waar ook veel parkeerplaatsen zijn. In het dichtbevolkte Nederland moeten we woekeren met de ruimte. Dan is het handig als je meerdere functies kunt combineren op dezelfde plek.” 

Bron: PAW in de praktijk

Projectgegevens

Naam project:

VlieWaCo

Initiatiefnemers:

Urgenda, project Duinwijck aardgasvrij

Locatie:

Vlieland, wijk Duinwijck

Status:

in aanbouw

Start productie:

2022

Warmtebron en -net:

Zonthermie, ondergrondse warmteopslag (HoCoSto), middentemperatuur 70/40oC.

Warmtenet en afleversets overgenomen van Vattenfall.

Aantal aansluitingen

39 woningen

Subsidie(regelingen): 

Programma Aardgasvrije wijken (PAW 1: 700.000 euro )

Programma Innovatieve Aanpakken Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Lokaal eigendom:

Duinwijck Warmte B.V. 100% eigendom van

Coöperatie VlieWaCo U.A. (Vlielandse Warmtecoöperatie). Leden zijn bewoners.

Betrokken partijen:

Urgenda, Greenvis (haalbaarheidonderzoek). Gemeente Vlieland.

HoCoSto (seizoensopslag)

Doorlooptijd

6 jaar (2016-2022)

Coöperatie:

Coöperatie VlieWaCo U.A.

Jaar van oprichting coöperatie:

2019

Financiële participatie:

geen

Website:

www.duinwijckgasvrij.nl

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten