“Waarom gaat Nederland stoppen met aardgas, terwijl Duitsland erop overstapt?”

Luchtfoto van woonwijk

Terwijl Nederland de eerste stappen zet om te stoppen met aardgas, ontvangen Duitsers juist subsidie als ze kiezen voor gas. Klinkt nogal tegenstrijdig. Onze eigen klimaatcoryfee Sible Schöne legt uit hoe het echt zit.

Ook Duitsland gaat in 2050 stoppen met aardgas  

“De werkelijkheid ligt iets genuanceerder. Ook Duitsland heeft - net als Nederland - de ambitie om in 2050 een CO₂-neutrale energievoorziening te hebben en dus ook te stoppen met aardgas voor de verwarming van woningen.”

Andere startsituatie

“De startsituatie en de aanpak zijn alleen wat anders. Terwijl in Nederland 93 procent van de woningen een aardgasaansluiting heeft, wordt in Duitsland een kwart van de huizen nog verwarmd met een olieketel. Het grootste deel is ouder dan twintig jaar. En in de meeste stedelijke gebieden liggen al warmtenetten, die nu meestal nog gebruik maken van restwarmte van elektriciteitscentrales.”

Luchtfoto van een plein met huizen in Duitsland

"Het is echt veel te kort door de bocht om de Duitse aanpak samen te vatten als van olieketels naar aardgas."

CO₂-uitstoot van woningen in 2030 met twee derde verlagen

“Afgelopen november heeft de Duitse regering haar klimaatplan voor 2030 bekend gemaakt. Het doel is om de CO₂-uitstoot van woningen in 2030 met twee derde terug te brengen ten opzichte van 1990. Op dit moment is die al twee vijfde lager. De Duitse regering wil dit bereiken door extra energiebesparing, meer duurzame energie, meer warmtepompen, meer warmtenetten en verduurzaming van warmtenetten. Grotendeels dezelfde aanpak als in Nederland dus. In tegenstelling tot Nederland kiest Duitsland niet voor een wijkaanpak, omdat dat met name nodig is voor de aanleg van warmtenetten die in Duitsland al op grote schaal aanwezig zijn."

Emissieplafond voor de gebouwde omgeving en subsidies voor duurzame maatregelen

“Het belangrijkste nieuwe instrument in Duitsland is de invoering van een emissieplafond voor de gebouwde omgeving (woningen en gebouwen), net zoals deze nu al voor de industrie daar geldt. De leveranciers van olie, gas, kolen en restwarmte moeten er met elkaar voor zorgen dat hun uitstoot ieder jaar een paar procent omlaag gaat tot deze in 2050 nul is.”

“Daarnaast zijn er net als in Nederland subsidies voor energiebesparing, zonne-energie en (hybride) warmtepompen. Er is verder een forse subsidie voor biomassacentrales om te zorgen dat de al bestaande warmtenetten duurzamer worden.”

Zo snel mogelijk af van olieketels

“Omdat Duitsland zo snel mogelijk af wil van olieketels is er ook een forse premie voor de vervanging van deze ketels door een hr-ketel of een warmtepomp, met name in gebieden waar al een gasnet ligt. Het is een logische tussenstap die snel veel kan opleveren. Het is vergelijkbaar met de subsidie in Nederland voor hybride warmtepompen, die ook deels op gas werken. Maar het is echt veel te kort door de bocht om de Duitse aanpak samen te vatten als van olieketels naar aardgas’”

Alles over wonen zonder aardgas

We gaan stoppen met het gebruik van aardgas in onze huizen en gebouwen. In 2050 moeten we allemaal op een andere manier koken en verwarmen. Via HIER opgewekt houden we je op de hoogte van deze megaoperatie.

Ga naar hieropgewekt.nl

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten