Dit is waarom enthousiaste burgers superbelangrijk zijn voor de klimaatdoelstellingen

Foto van drie lachende jonge vrouwen tijdens golden hour

In bijna alle gemeenten in Nederland zijn al groepen burgers samen bezig met energiebesparing of de opwek van duurzame energie voor hun eigen buurt of wijk. Meestal hebben deze mensen zich verenigd in een lokale energiecoöperatie. Deze initiatieven zijn superbelangrijk in de overgang naar een schone energievoorziening. We leggen uit waarom!

Broeikasgassen verminderen en schone energie opwekken

Hoewel het aandeel groene energie in Nederland groeit, wordt de meeste stroom die we gebruiken nog ‘grijs’ opgewekt; uit energiebronnen die op kunnen raken zoals aardgas en steenkool. De broeikasgassen die daarbij vrijkomen veroorzaken klimaatverandering.

Om broeikasgassen in de lucht te verminderen, hebben we met 194 andere landen het klimaatverdrag van Parijs getekend. In Nederland is in het Klimaatakkoord onder andere afgesproken dat we overgaan op aardgasvrij wonen en dat we elektriciteit zoveel mogelijk duurzaam gaan opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen en windmolens.

De buurt als eigenaar

Een belangrijke afspraak daarbij is dat 50 procent van de duurzame opwek op land in handen moet komen van omwonenden. Oftewel: ‘in lokaal eigendom’. Dat betekent dat de buurtbewoners samen (mede-)eigenaar worden van een windmolen of zonnepark en er iets over te zeggen hebben. De mensen bepalen dan zelf waar, wanneer en hoeveel molens of panelen geplaatst worden. De financiële opbrengsten die de stroom oplevert, zijn dan ook voor de omwonenden.

Zo heeft de buurt - naast eventuele lasten - vooral ook de lusten. Niet iedereen staat namelijk te springen om een windmolen of zonnepark dichtbij huis. Zeker niet als dat ‘opgelegd’ wordt door de gemeente of als er een commercieel bedrijf achter zit. Wanneer buurtbewoners zelf mede-eigenaar zijn, maakt dat de situatie heel anders.

Foto van zonnepanelen op een dak van een gebouw

"Om de overgang naar duurzame energie voor elkaar te krijgen moeten we allemaal iets doen. Al is het alleen maar de voordeur open doen."

Verandering van onderop

Om de overgang naar duurzame energie voor elkaar te krijgen moeten we allemaal iets doen. Al is het alleen maar de voordeur open doen, om losgekoppeld te worden van het aardgas. Als we de energietransitie overlaten aan de overheid en grote bedrijven alleen, voelen weinig mensen ervoor om mee te werken.

En hier komt het belang van de lokale energie-initiatieven (energiecoöperaties) naar voren. Inwoners van een buurt of wijk betrekken is namelijk precies waarin zij grote stappen zetten. Zij kennen de buurt, de mensen, en hun wensen en belangen.

Er bestaan in Nederland al bijna 500 lokale energiecoöperaties met in totaal bijna 70.000 leden! En deze beweging blijft groeien. Deze mensen wekken samen duurzame stroom op, bijvoorbeeld met zonnepanelen op het dak van het zwembad of een eigen windmolen voor de wijk.

De initiatieven hebben een doorslaggevende rol bij het halen van de klimaatdoelen en iedereen aan boord houden. Dat erkent ook de overheid, daarom krijgen ze een belangrijke rol in de uitvoering van het Klimaatakkoord.

Betekent dit dat ik ook iets moet doen?

Alleen als je het leuk vindt! Wat je kunt doen is kijken of er bij jou in de buurt al een lokale energiecoöperatie actief is. Vaak kun je voor een paar tientjes al lid worden of voor een paar honderd euro mede-eigenaar worden van een zon- of windproject (en dus investeren in duurzame energie en meeprofiteren van de opbrengst).

Je kunt ook altijd eens een biertje drinken met de buurman. Misschien kunnen jullie samen optrekken in het isoleren van jullie huizen (samen = goedkoper!). Of misschien krijg je de hele buurt wel enthousiast om zonnepanelen te installeren op het dak van de sportschool!

Alles over lokale duurzame energie

HIER opgewekt is het kennisplatform voor lokale duurzame energie-initiatieven. Sluit je aan bij een initiatief bij jou in de buurt of start je eigen energiecoöperatie. 

Naar hieropgewekt.nl

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten