Aansluiten bij een lokaal energie-initiatief of energiecoöperatie

windpark krammer

In bijna alle gemeenten zijn burgerinitiatieven op het gebied van energie actief. Je kunt je bij zo'n initiatiefgroep aansluiten. Bijvoorbeeld door lid te worden, een aandeel te kopen in gezamenlijke zonnepanelen of een windmolen, of door te helpen als vrijwilliger. Zo help je mee om jouw omgeving groener te maken, en daarnaast levert het je vaak geld op. 

Een energie-initiatief of energiecoöperatie is een groep dorps- of stadsinwoners die samen projecten organiseren voor energie besparen, opwekken of duurzame warmte. Zie ook het artikel: Wat is een energie-initiatief of energiecoöperatie?
 

In dit artikel:

Mogelijkheden om bij te dragen aan een lokaal energie-initiatief 
 

1. Lid worden

Lid worden van een lokaal initiatief kan meestal al voor een paar tientjes per jaar. Iedereen kan lid worden. Als lid van een lokaal energie-initiatief mag je naar de Algemene ledenvergadering en stemmen over de plannen. Je hebt dus inspraak. Verder heb je geen verplichtingen.

Lid worden kost dus weinig geld en moeite. Maar je ondersteunt wel de doelstellingen van de lokale energiecoöperatie. Dat is heel waardevol, want dan kan de coöperatie aan samenwerkingspartijen als de gemeente laten zien dat bewoners achter de plannen staan. En dat maakt de kans groter dat de gemeente de wensen en plannen van het energie-initiatief serieus neemt. En het initiatief haar plannen kan realiseren. 

2. Meedoen aan een gezamenlijke inkoopactie

Regelmatig organiseren lokaal energie-initiatieven een collectieve inkoopactie voor isolatie of zonnepanelen. Informeer of je daaraan mee kunt doen. Dan ben je meestal veel goedkoper uit dan wanneer je het zelf inkoopt.

3. Financieel deelnemen aan een project voor zonnepanelen of windmolens

Is een lokaal energie-initiatief bij jou in de buurt bezig met het realiseren van een zonnedak, zonnepark of windmolen(s)? Dan kun je hieraan meedoen door geld in te leggen. Dit kan meestal al met een paar honderd euro. Je krijgt dan een aandeel in het project en wordt zo samen met je dorps- of stadsgenoten eigenaar van het zon- of windproject.

Dit levert je doorgaans financieel wat op. Het verschilt per project en coöperatie hoe veel en wat de terugverdientijd is, maar meestal heb je je inleg er binnen 7 à 10 jaar uit. 

Vraag aan een initiatief bij jou in de buurt of je mee kunt doen in een project, en wat de financiële voordelen en risico’s zijn.

4. Meehelpen als praktische vrijwilliger bij een energie-initiatief

Liever de handen uit de mouwen steken en praktisch jouw steentje bijdragen? Er is meestal genoeg te doen. Denk aan klussen als flyers uitdelen, op markten staan, een buurtbarbecue organiseren enzovoort. Belangrijke en leuke taken waarmee je van grote waarde bent. Vraag aan een initiatief bij jou in de buurt hoe je praktisch kunt bijdragen.

5. Energiecoach worden

Veel energie-initiatieven leiden energiecoaches op. Dat zijn vrijwilligers die buurtgenoten kosteloos helpen bij het verduurzamen van hun huis. Dit doen ze door mee te kijken naar wat er mogelijk is in huis en praktische tips te geven.

6. Actief worden in een werkgroep van een lokaal energie-initiatief

Wil je actief jouw bijdrage leveren aan het energie-initiatief in jouw dorp of stad? Grote kans dat je welkom bent om mee te denken over de plannen, of mee te werken aan de uitvoering van projecten. 

7. Bestuurslid worden van een energie-initiatief

Kartrekker worden? Regelmatig worden nieuwe bestuursleden gezocht. Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken van een energie-initiatief.

 

Vind een initiatief bij jou in de buurt

Het handigste is om jouw gemeente of dorp + 'energiecoöperatie' te Googelen, of het lokale krantje in de gaten te houden. Je kunt ook kijken op dit kaartje van de Lokale Energie Monitor

6 redenen om je aan te sluiten bij een lokaal energie-initiatief 
 

1. Het maakt niet uit of je eigen dak geschikt is voor zonnepanelen

Zonnepanelen installeren op je eigen dak is alleen mogelijk als je een geschikt dak hebt. Daarnaast moet je de nodige investering doen in geld en tijd. Door mee te doen in een collectief project zijn die dingen niet nodig, maar draag je wel bij aan meer schone energie in Nederland en profiteer je van het financiële voordeel. Allebei kan natuurlijk ook!

2. Je ondersteunt de lokale economie

Naast het belastingvoordeel levert het opwekken van duurzame energie de deelnemers van het project als het goed is ook geld op. Ze beslissen samen wat ze met de opbrengst doen. Vaak investeren ze een deel in de lokale gemeenschap: bijvoorbeeld in een nieuw sportpark, speeltuin of een opknapbeurt van het zwembad.

Daarnaast leveren energieprojecten lokaal werkgelegenheid op. Denk bijvoorbeeld aan de installateurs die nodig zijn voor het plaatsen van panelen en voor het onderhoud. Of de medewerker die bij het energie-initiatief in dienst komt om de organisatie te runnen. 

3. Je draagt bij aan een groter aandeel duurzame energie in Nederland

Om klimaatverandering tegen te gaan is het belangrijk dat we overgaan van vervuilende fossiele energie op schone, duurzame energie. Door mee te doen in een lokaal energieproject versterk je de beweging van actieve burgers in de energietransitie. En je draagt bij aan groter aandeel van duurzame energie in Nederland.

4. Het maakt je onafhankelijk

Door als gemeenschap samen energie op te wekken, maak je je onafhankelijk van grote energieleveranciers. Je neemt het heft in eigen handen en beslist zelf over de energievoorziening.

5. Je bent betrokken bij de buurt

Het verbindt mensen om samen te werken aan schone energie. Je doet het met en voor elkaar. Lokale energieprojecten zorgen voor meer cohesie in een wijk, dorp of stad. 

6. Leerzaam voor de kinderen

De overgang naar een schone energievoorziening is een lang proces. Door als ouders bezig te zijn met schone energie, geef je de kinderen een mooi voorbeeld en maak je duurzaamheid een belangrijk thema. 

Ervaringen van mensen die al lid zijn van een energiecoöperatie

 Nicolien van der Grijp

"Ik ben lid van energiecoöperatie Zuiderlicht, omdat mijn eigen dak niet geschikt is voor zonnepanelen en ik toch iets concreets wil bijdragen aan de energietransitie."

- Nicolien van der Grijp, lid van Zuiderlicht

 Bram Veenvliet

"Ik vind het in de eerste plaats mooi om te zien dat onze coöperatie steeds meer groene stroom opwekt. Daarnaast heb ik veel geleerd over groene stroom en heb ik leuke mensen leren kennen."

- Bram Veenvliet, lid van Zuiderlicht

  Andrea van Grunneger Power

"Dankzij Grunneger Power hebben we zonnepanelen op het dak van de flat, kreeg ik een gratis energiebespaaradvies en kon ik een energiemeter lenen. Mijn woning is nu al veel zuiniger!"

- Andrea, lid van Grunneger Power

 Anne en Nora, lid van Grunneger Power

'We deden mee met een project van Grunneger Power en woningcorporatie Nijestee. Onze huurwoning is nu helemaal van het aardgas! Een geweldige stap richting duurzamer wonen, want zelf kun je niet makkelijk zulke grote maatregelen nemen in een huurhuis. "

- Anne, lid van Grunneger Power

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten