Terheijden, het eerste energieneutrale dorp van Brabant

Terheijden

Het Traais Energie Collectief (TEC) uit het dorp Terheijden, gemeente Drimmelen, werkt samen met de inwoners aan een eigen, duurzame energievoorziening voor het dorp. Alle energie wordt lokaal opgewekt. Met warmte uit de rivier de Mark, een eigen windmolen, een zonnepark, zonnepanelen op Traaise daken en aardwarmte maken ze Terheijden als eerste dorp in Brabant energieneutraal. Ook wil het collectief voor 2025 15% energiebesparing realiseren in het dorp.

De Traaise Energie Maatschappij B.V., de werkmaatschappij van de lokale coöperatie TEC, levert vanaf 2022 duurzame stroom en Traaise warmte aan de Terheijdense huishoudens. De opbrengsten blijven in Terheijden. De winst uit de verkoop van stroom en warmte gaat in de eigen portemonnee of naar projecten om de leefbaarheid van het dorp te behouden. Huishoudens bepalen zelf of ze wel of niet mee willen doen.

In 2019 is gestart met de aanleg van het nieuwe warmtenet. Nog geen twee jaar later, in 2021, lag er één kilometer warmteleidingen in de grond. De werkzaamheden vorderen straat voor straat en zijn in 2022 afgerond. Ondertussen werkt de Traaise Energie Maatschappij aan de ontwikkeling van de warmtebronnen, warmte uit de rivier en op termijn warmte uit de diepere ondergrond (geothermie).

De stroom voor de warmtevoorziening wekken ze op met een eigen windturbine, Windmolen De Noord aan de A16, één van cluster van zes windmolens bij knooppunt Zonzeel. De bouw van het windpark start in 2022. Ook zijn er plannen voor de aanleg van een zonnepark.

Het project is een pilotproject van het Programma Aardgasvrije Wijken (3,4 miljoen euro).

Energiebrouwerij

Het Traais Energie Collectief bouwt een monumentale boerderij in het centrum van het dorp om tot een 'energiebrouwerij'. De brouwerij wordt een ontmoetingsplek en krijgt een publieke functie als kloppend hart van energiedorp Terheijden. Zo wil het collectief haar verder vertellen om anderen – energiecoöperaties, dorpen en gemeenten – te inspireren.

Op haar website vertelt TEC: "De Energiebrouwerij wordt ook een plek voor innovatieve techniek. In een kelder die we naast de boerderij bouwen komen de stroomkabels van Windmolen de Noord en Zonnepark de Bergen bij elkaar. Ook komen er warmtepompen te staan. Een deel van de opgewekte stroom gebruiken we om deze pompen te laten werken. Zo brengen we met onze eigen duurzame energie de warmte voor het Traais Warmtenetwerk op de juiste temperatuur. Vanuit de brouwerij gaat de stroom en warmte rechtstreeks naar de huizen in Terheijden."

Bron: website TEC

Projectgegevens

Naam project:

Traais Energie Collectief

Initiatiefnemers:

Traais Energie Collectief samen met

projectontwikkelaar Izzy Projects BV

Locatie:

Terheijden, Drimmelen, Noord-Brabant

Status:

bouwfase Traais Warmtenetwerk warmtenet

combinatie met:

Bouwfase windmolen De Noord

Vergunningaanvraag zonnepark de Bergen

Opsporingsvergunning en planfase geothermie

Energiebesparingsprojecten

Start productie:

Verwachting: 2022

Warmtebron:

Aquathermie warmte uit oppervlaktewater (TEO)

middentemperatuur (40/70): Warmtenet fase 1

Aantal aansluitingen

Fase 1: 500 woningen

uitbreiding geothermie: 2.000 woningen.

Regeling: 

Fase 1: Programma Aardgasvrije Wijken (3,4 miljoen euro)

Lokaal eigendom:

100% coöperatie

Betrokken partijen:

Leden, Terheijdenaren, gemeente

Doorlooptijd

Lancering idee 2017

Coöperatie:

Coöperatieve Vereniging  Traais Energie Collectief U.A.

Jaar van oprichting coöperatie:

2018

Exploitatiebedrijf

Traaise Energie Maatschappij B.V.

Financiële participatie:

ja, uitgifte obligaties (eerste tranche 2020). In 2022 of 2023 tweede tranche.

Website:

www.traaisenergiecollectief.nl

www.traaiseenergiemaatschappij.nl

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten