Buurtwarmte in de Vechtzoom: Terugblik op samenwerkingsproces tussen bewonersinitiatief en warmtebedrijf

publicatie buurtwarmte in de Vechtzoom

Bewonersinitiatief Nieuwe Energie voor de Vechtzoom (NEV) en warmtebedrijf Eneco verkenden tussen 2020 en 2022 samen de mogelijkheden voor een buurtwarmtenet in het Utrechtse Overvecht-Noord. Hoewel het plan nog niet haalbaar bleek, leverde het traject wel nuttige ervaringen op. Die ervaringen delen we in de publicatie ‘Buurtwarmte in de Vechtzoom’. Handig voor bewonersinitiatieven, warmtebedrijven en gemeenten die interesse hebben in of betrokken zijn bij het opzetten van een buurtwarmtenet.

Bewonersinitiatief en warmtebedrijf

De samenwerking tussen een bewonersinitiatief en warmtebedrijf wordt gezien als één van de routes in de warmtetransitie. De koplopers in de buurt hebben vaak goed contact met buurtbewoners en kunnen zo voor draagvlak zorgen. Dit terwijl warmtebedrijven de financiële en technische capaciteit hebben om een warmtenet te ontwikkelen.

Eind 2020 kwam het bewonersinitiatief NEV in gesprek met Eneco in hun onderzoek naar een collectieve warmteoplossing voor hun buurt. Lokale energiecoöperatie Energie-U en HIER begeleidden de gesprekken. Hoewel alle partijen in 2022 de conclusie moesten trekken dat een buurtwarmtenet voorlopig nog niet haalbaar was, waren ze wel te spreken over het proces. 

Om inzicht te geven in de mogelijke samenwerkingen tussen bewonersgroepen en warmtebedrijven, lichten we in deze publicatie de elementen van de samenwerking uit. We kijken naar de scope- en haalbaarheidsfase en delen lessen, ervaringen en aanbevelingen

Download

Buurtwarmte in de Vechtstroom (2023) 

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten