Windpark Kloosterlanden

Windpark Kloosterlanden

Burgercoöperatie Deventer Energie en Raedthuys Pure Energie zijn samen eigenaar van de twee windturbines van het windpark Kloosterlanden langs de A1 in Deventer.

Negentig inwoners van Deventer investeerden in het windpark. Als lid van de coöperatie delen ze in de opbrengst en hebben ze - samen met de andere leden – zeggenschap over hun ‘halve windturbine’ (25% van de aandelen). Ze kunnen Deventer windstroom afnemen tegen een gunstig tarief.

Bijzonder aan dit project is de samenwerking tussen het energiebedrijf Raedthuys Pure Energie en de coöperatie. In Deventer is dat goed bevallen, vinden beide partijen. Raedthuys werkt inmiddels in andere regio’s met lokale coöperaties samen volgens het ‘Deventer-model’ en varianten daarop. “Actieve betrokken inwoners die meewerken aan lokale duurzame opwekking is ontzettend belangrijk bij de ontwikkeling van een windpark”, stelt de Raedthuys.

De gemeente Deventer is de feitelijke initiatiefnemer van het windpark en een pleitbezorger voor actieve burgerparticipatie. Op nadrukkelijk advies van de gemeente komt 25% van het windpark in eigendom van bewoners en bedrijven van Deventer. Voor de coöperatie was dit een unieke kans: “Zonder de gemeente was het ons niet gelukt om op korte termijn zoveel opwekcapaciteit te realiseren”. 

In oktober 2015 is het park geopend.

Op de website van RVO.nl lees je alles over de ontwikkeling, participatie, organisatie en financiering van Windpark Kloosterlanden.

LEES VERDER!

Kenmerken

 

Naam

Windpark

Locatie

Bedrijventerrein kloosterlanden langs de A1 in deventer

Aantal windmolens x vermogen

2 windturbines. 4,7 MW  (2x 2,35 MW)

(Verwachte) jaaropbrengst

9,4 miljoen kWh (2700 huishoudens)

Oplevering

Oktober 2015

Doorlooptijd project

11 jaar vanaf beleidsplan windenergie (2004). 3 jaar vanaf overeenkomst gemeente met Cofely/Raedthuys (2013). 

Technische specificaties

Enercon E-92 windturbines. Rotordiameter 92 meter, ashoogte 85 meter.

Eigendom windmolens

VOF bestaande uit: DE Wind BV (100% eigendom coöperatie Deventer Energie), Raedthuys WP kloosterlanden b.v. (100% dochter van Raedthuys Groep). Met een aandelenverhouding 25/75.

Eigendom grond

Rijksvastgoedbedrijf (afrit A1), IJssellandschap.

Financiering

Inbreng eigen vermogen door coöperatie Deventer Energie (via participatie leden) en Raedthuys. De rest via een bancaire lening.

Participatiemodel

Betrokkenheid bewoners in planproces en besluitvorming over de locatie (door de gemeente). Betrokkenheid coöperatie in het projectontwikkelproces. Financiële participatie bewoners met zeggenschap via de coöperatie. Mogelijkheid tot inkoop stroom via Raedthuys Pure Energie. (geen: gebiedsfonds).

 

Bron: RVO.nl 

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten