Het HIER klimaatbureau biedt niet alleen initiatieven voor burgers en consumenten. Ook gemeenten, bedrijven en andere organisaties kunnen bij HIER terecht. Wij geloven in een pragmatische aanpak en werken graag samen met partijen met échte oplossingen voor de aanpak van het klimaatprobleem. Hieronder een greep uit de mogelijkheden. 

Evenementen

Ieder jaar organiseert het HIER klimaatbureau diverse evenementen voor verschillende netwerken. U kunt zich op verschillende manieren aan deze evenementen binden. Voorbeelden zijn het Evenement HIER opgewekt en de Climate Comedy Night

HIER verwarmt

Nederland gaat stoppen met aardgas. Via HIER verwarmt houden we bewoners op de hoogte van de de duurzame alternatieven voor verwarmen en stoken en de stand van zaken.

Het HIER klimaatabonnement helpt gemeenten met de communicatie richting bewoners over wonen zonder aardgas. Met het klimaatabonnement krijgen zij toegang tot kant-en-klare diensten en producten, waarmee je als gemeente op een positieve manier je regierol pakt en bewoners informeert en betrekt bij wonen zonder aardgas. Interesse? Neem contact op met Monique Bollen

En om bedrijven die een rol gaan spelen in de warmtetransitie te helpen om op tijd te kunnen anticiperen op de ontwikkelingen, hebben we de bedrijvencoalitie warmtetransitie opgericht. We verzamelen ook belangrijk nieuws over de warmtetransitie voor energieprofessionals. Meer weten? Neem contact op met Susanne van Suylekom

HIER opgewekt

HIER opgewekt is hét kennisplatform voor lokale duurzame energie-initiatieven en iedereen die daar interesse in heeft. HIER opgewekt verbindt mensen die werk maken van duurzame energie en helpt de beweging van lokaal duurzaam groter en professioneler te maken. HIER opgewekt is een samenwerking van het HIER klimaatbureau en ODE Decentraal en wordt mede mogelijk gemaakt door Alliander, Enpuls (onderdeel van Enexis) Stedin en het Ministerie van Economische Zaken. 

CO2-prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat organisaties helpt bij het op structureel wijze reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. Bedrijven op de CO2-Prestatieladder krijgen bovendien korting bij aanbestedingen. Het instrument wordt gebruikt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument.

 

Andere ideeën? Die horen we graag!

Neem contact met ons op