Regeling Verlaagd Tarief en BTW over de ledeninleg: hoe zit dat?

man geld portomonnee

Steeds meer coöperaties ontwikkelen projecten met de postcoderoosregeling. Dat doen ze met verschillende constructies. Daarbij blijkt er in sommige situaties onduidelijkheid te zijn over hoe om moet worden gegaan met de BTW, en meer specifiek of de coöperatie BTW moet berekenen over de inleg van de leden. Wat kan wel en niet worden gezien als ‘een voor de BTW belaste prestatie’?

Het principe van de postcoderoosregeling is dat leden van een coöperatie (of VvE) die gezamenlijk vanuit de coöperatie (of VvE) investeren in een duurzame energie installatie, korting kunnen krijgen op de energiebelasting die zij via hun particuliere energierekening betalen. De postcoderoosregeling an sich gaat dus niet zozeer over het leveren van elektriciteit aan de leden als wel om het coöperatief opwekken van duurzame elektriciteit.

De ‘eenvoudigste’ constructie, die wordt ingezet door energiecoöperaties, is er dus één waarbij de postcoderoos-coöperatie zich in haar propositie aan de leden met name concentreert op het coöperatief opwekken van duurzame elektriciteit:

  • De leden doen een financiële bijdrage aan de coöperatie. Afhankelijk van de financiële resultaten van de coöperatie, krijgen de leden een winstuitkering.
  • De coöperatie investeert in een duurzame energie installatie en levert de elektriciteit aan een energiebedrijf/PPA partij. De coöperatie moet over deze zakelijke transacties BTW berekenen en afdragen. De coöperatie kan de BTW over de door haar gemaakte kosten (voorbelasting) hiermee verrekenen. De coöperatie is in principe zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (uitzonderingen daargelaten). 
  • Jaarlijks maakt de coöperatie voor elk lid een ‘ledenverklaring’ waarin staat voor hoeveel kWh het lid in het kader van de postcoderoosregeling recht heeft op korting op de energiebelasting
  • De leden kopen hun elektriciteit op normale wijze in bij een energieleverancier naar keuze, en betalen daarvoor de gangbare tarieven inclusief BTW, opslagen en energiebelasting. Op basis van de ledenverklaring verrekent de energieleverancier de korting op de energiebelasting. 
    Voor de coöperatie is het soms voordeliger als de individuele leden voor hun energielevering overstappen naar  hetzelfde bedrijf als waar de coöperatief via de PPA de opgewekte duurzame elektriciteit aan levert.

Er is inmiddels een aantal uitspraken van regionale belastingkantoren bekend waarbij deze constructie en specifiek de manier waarop met de BTW wordt omgegaan, is goedgekeurd. Bekijk bijvoorbeeld deze brief.
Het ministerie van Financiën heeft 12 juli 2017 gereageerd op een kamerbrief van Agnes Mulder over onduidelijkheden in de postcoderoosregeling.

Een andere constructie is er een waarbij de postcoderoos-coöperatie in haar propositie aan de leden ook een expliciete koppeling maakt met elektriciteitslevering, door de coöperatief opgewekte elektriciteit - via een geselecteerde energieleverancier-  ‘om niet’ door te laten leveren aan de leden.

  • In deze situatie ziet de belastingdienst de financiële inleg van leden niet als een kapitaalstorting of obligatie, maar als een betaling voor het ‘recht op gratis elektriciteit’. Dat wordt gezien als een voor de BTW belaste prestatie en over de financiële inleg dient de coöperatie derhalve 21% BTW in rekening te brengen. Omdat de financiële bijdrage van de leden wordt gezien als een gewone uitgave voor de aankoop van een dienst waarover ook BTW is geheven, wordt deze verder niet meer belast. Om de operationele kosten voor administratie, verzekering, bemetering en onderhoud te bekostigen, zal de coöperatie jaarlijks ook een bijdrage van de leden moeten vragen in de vorm van een abonnement of contributie o.i.d. Hierover dient ook BTW te worden betaald.
  • De coöperatie investeert in een duurzame energie installatie. De coöperatie moet over deze zakelijke transacties BTW berekenen en afdragen, en kan deze verrekenen.  
  • De coöperatie levert de elektriciteit ‘om niet’ aan een energiebedrijf. Dit energiebedrijf levert de elektriciteit ‘om niet’ door aan de leden van de coöperatie. Deze constructie is qua BTW door de belastingdienst goedgekeurd.

Deze constructie wordt toegepast door Morgen Groene Energie. De uitspraak van de belastingdienst op de vraag van Morgen Groene Energie, lees je in deze brief. In aansluiting daarop heeft ook de energieleverancier zekerheid ontvangen over deze fiscale constructie. 
HIER opgewekt heeft Morgen Groene Energie bij de totstandkoming van dit project gevolgd met een serie blogs. 

Nota Bene: Bovenstaand artikel probeert een beeld te schetsen van de verschillende ontwikkelingen m.b.t. de BTW en de postcoderoosregeling. Aan het stuk kunnen geen rechten worden ontleend, noch mag de informatie worden geïnterpreteerd als advies.

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten