Spiekkaart voor raadsleden, Statenleden en waterschapsbestuurders: de belangrijkste aandachtspunten voor de Regionale Energiestrategieën op één A4

lijstje

De uitvoering van de Regionale Energiestrategie (RES) staat komende tijd op de agenda van gemeenteraden, Provinciale Staten en waterschapsbesturen. Om hen te helpen de complexe materie te beoordelen, heeft de Participatiecoalitie een overzichtelijke spiekkaart gemaakt met de belangrijkste aandachtspunten. 

 

Spiekkaart Participatiecoalitie
Klik op de afbeelding om hem te downloaden

 

Belangrijke keuzes

De keuzes die de raadsleden, statenleden en waterschapsbestuurders onder de loop gaan nemen: hoeveel zon- en windenergie gaan we opwekken? En wat en gaan we doen aan energiebesparing en duurzame warmte?

Minstens zo belangrijk: een oordeel vellen over de manier waarop. Essentieel is dat de volksvertegenwoordigers aandacht hebben voor omwonenden, landschap en natuur. Immers zijn alleen breed gedragen plannen toekomstbestendig.

Het ‘spiekbriefje’ helpt volksvertegenwoordigers om hun invloed aan te wenden om voorwaarden hiervoor op te nemen in de plannen.

Burgerbetrokkenheid geeft glans

Ervaringen uit het hele land tonen aan dat energieprojecten waarin burgers een actieve rol spelen, veel opleveren voor de gemeenschap. Zowel financieel als maatschappelijk. Ook kunnen ze op veel maatschappelijk draagvlak rekenen.

Duurzame energieprojecten waarbij de lokale omgeving (mede)ontwikkelaar en -eigenaar is, leveren bijvoorbeeld heel concreet geld op. En de omgeving krijgt zeggenschap over hoe het landschap verandert en hoe het geld wordt ingezet.

Zo worden projecten ondersteund voor leefbaarheid in dorpen, voor versterking van lokale natuur en landschap en/of om betaalbare duurzame energie voor de gemeenschap op te wekken. De voorbeelden hiervan zijn legio.

Meer aandacht voor bewoners nodig

Uit analyses die de Participatiecoalitie maakte van alle RES’en, blijkt echter dat overheden nog te weinig de handschoen oppakken samen mét bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Een gemiste kans. Zeker ook omdat die energie van onderop er al lang ís, kijk maar naar het groeiend aantal energiecoöperaties en groene bewonersinitiatieven (zie de Lokale Energie Monitor).

Wist je dat in bijna elke gemeente in Nederland inmiddels een energie-initiatief van burgers actief is? Zij kunnen, zo nodig ondersteund door de Participatiecoalitie, helpen met het realiseren van lokaal eigendom van de duurzame energieprojecten die in een gemeente/provincie gepland worden.

Contact

De Participatiecoalitie staat fracties graag bij met haar kennis en ervaring. Neem contact op via info@departicipatiecoalitie.nl.

Over de Participatiecoalitie

De Participatiecoalitie is een samenwerking van HIER en vier andere maatschappelijke organisaties van, voor en door bewoners. Vanuit het Klimaatakkoord werkt de coalitie aan hét landelijke ondersteuningsprogramma voor bewonersparticipatie. Zie ook www.participatiecoalitie.nl

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten