Per 1 juli 2021 moeten alle coöperaties voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

coöperatie toezicht bestuur WBTR statuten

Per 1 juli gaat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht, die bestuur en toezicht regelt voor rechtspersonen en dus ook voor coöperaties en verenigingen. Volgens de wet moeten de bestuurlijke structuur, besluitvorming en het toezicht op orde zijn. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. Deze nieuwe wet legt verplichtingen op en koppelt er sancties aan, zoals hoofdelijke aansprakelijkheid. Daarom is het belangrijk dat je je zaken goed op orde hebt en dat kunt aantonen.

De overheid wil met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonenvoorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen, stichtingen en coöperaties schaden. De wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen. 

Voor de meeste coöperaties verandert er niets wezenlijks. Wel moet je mogelijk je statuten aanpassen. De WBTR schrijft voor dat de statuten binnen 5 jaar vanaf 1 juli 2021 'WBTR-proof' moeten zijn.

Transparanter

De wetswijziging is er vooral op gericht om alle organisatievormen transparanter te maken en te zorgen voor behoorlijk bestuur volgens het Burgerlijk Wetboek. De coöperatie is al vanzelf (intern) transparanter, omdat de besturen verantwoording zijn verschuldigd aan hun leden en leden uiteindelijk beslissen. In beginsel is de coöperatie (de leden gezamenlijk) aansprakelijk, maar als bestuursleden hun coöperatieleden op een of ander manier hebben misleid, kunnen zij hiervoor aansprakelijk worden gesteld. 

De wet stelt o.a. eisen aan de volgende zaken:

  • Tegenstrijdig belang
  • Aansprakelijkheid bij faillissement
  • Uitval van bestuurders 
  • Stemverhoudingen in bestuur

Bron: Energie Samen

Meer informatie

Lees voor meer informatie Statutenwijziging? Denk aan de WBTR! (Energie Samen)

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten