Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties gelanceerd

spaarpot

Energie Samen heeft samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), InvestNL en het Groenfonds het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties opgezet. Met het Ontwikkelfonds wordt een deel van de aanloopkosten voor coöperatieve lokale duurzame energieprojecten - wind- en (grotere) zonprojecten - voorgefinancierd. Het gaat specifiek om de kosten die je maakt in de (risicovolle) voorfase van je project, wanneer je nog niet weet of het project doorgaat.

De provincie Zuid-Holland is de eerste provincie die naast EZK bijdraagt aan het fonds. In Utrecht, Drenthe en Limburg zijn de voorbereidingen in volle gang en wachten we op definitieve goedkeuring vanuit de provincie. Coöperaties uit Zuid-Holland kunnen een aanvraag voor financiering doen. Drentse, Utrechtse en Limburgse coöperaties kunnen alvast een vooraanvraag doen in afwachting van het proces in hun provincies. 

Welke kosten worden voorgefinancierd?

Duurzame energiecoöperaties en -verenigingen kunnen bij het Ontwikkelfonds geld lenen voor:

  • personele ondersteuning (projectbegeleider) vanuit een aansloten projectbureau.
  • out-of-pocket-kosten’ voor specialistische onderzoeken of andere noodzakelijke deelstappen om te komen tot een financierbare business case en een onherroepelijke vergunning voor je project.

Revolverend fonds

Wanneer financial close voor het project is bereikt stort de coöperatie het beschikbaar gestelde geld terug, met een premie. Zo houdt het Ontwikkelfonds zich uiteindelijk zelf in stand. Mocht het project onverhoopt niet doorgaan, dan hoeft de coöperatie niets terug te betalen.

Hoe werkt het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties?

Het Nationaal Groenfonds verstrekt vanuit het Ontwikkelfonds leningen aan Energie Samen als fondsmanager. Het bedrijfsbureau van Energie Samen doet de uitvoering van het fondsmanagement in samenwerking met regionale koepels en projectbureaus.

Ontwikkelfonds

Het bedrijfsbureau gaat, in overleg met regiocoördinatoren:

  • contact leggen met de betrokken lokale energiecoöperaties,
  • financieringsvragen in behandeling nemen,
  • beoordelen of organisatie en plannen van aanvrager levensvatbaar zijn,
  • aan het Nationaal Groenfonds voorstellen om leningen vanuit het Ontwikkelfonds te verstrekken aan de aanvragers, volgens vooraf vastgestelde kaders en voorwaarden.

Waarom is het Ontwikkelfonds nodig?

Duurzame energieprojecten van coöperaties kunnen vrijwel altijd rekenen op veel lokale steun, van omwonenden en gemeentebesturen. Niet alle energiecoöperaties kunnen echter de risicovolle aanloopkosten van projecten financieren.

Energiecoöperaties verschillen van bedrijfsmatige projectontwikkelaars omdat zij vaak maar één project ontwikkelen. Zeker startende coöperaties. De meeste coöperaties werken met vrijwilligers, en zonder startkapitaal. Projectontwikkelaars hebben een portfolio van projecten waarover zij het risico van het niet doorgaan van projecten, kunnen spreiden.

Met het beschikbaar stellen van gelden voor projectondersteuning en risicokapitaal wordt dit probleem opgelost. Kennis, kunde en geld kunnen nu beschikbaar komen voor initiatieven die kansrijk zijn.

Uitgangspunt van het Ontwikkelfonds is de verdere professionalisering van de coöperatieve sector en hun projecten.

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten