Gemeenten krijgen nieuwe bevoegdheden om zonnepanelen op daken te verplichten

Zonnepanelen op dak

Demissionair minister Ollongren heeft een voorstel voor wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) naar de Tweede Kamer gestuurd. Ze wil gemeenten nieuwe bevoegdheden geven om het duurzaam gebruik van daken in bepaalde gevallen te verplichten. Bijvoorbeeld dat het dak van een industriegebouw gebruikt moet worden voor energie-opwek of maatregelen voor klimaatadaptatie.

Stimulering zon op dak

Zon op daken is de vorm van opwekking van duurzame elektriciteit waar in de samenleving en politiek-bestuurlijk het meeste draagvlak voor is. Het maximaal benutten van de daken en het geven van het goede voorbeeld met daken en terreinen van overheden, draagt daarnaast bij aan draagvlak voor andere vormen van opwek van duurzame elektriciteit op land, zoals windparken of zonnevelden. De ruimte in Nederland is bovendien schaars en dubbel ruimtegebruik is dus van belang.

Echter loopt stimulering van zon op dak in de dagelijkse praktijk ook tegen verschillende belemmeringen aan. Zo ervaren dakeigenaren een hoge 'gedoe-factor' in het zoeken naar mogelijkheden op hun dak. Daarbij valt te denken aan vragen met betrekking tot de constructie/sterkte van het dak, het (zon)potentieel van een dak, en beperkingen in netcapaciteit.

Ook worden knelpunten ervaren door onduidelijkheid over stimuleringsregelingen (SCE/SDE++) en de beperkte mogelijkheden van overheden om zon op dak te verplichten. Met dit voorstel voor wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) komt de minister aan deze wens van gemeenten tegemoet.

Wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Het wijzigingsvoorstel geeft gemeenten maatwerkmogelijkheden om eisen te stellen aan de manier waarop daken gebruikt worden in het kader van duurzaamheid. Het gaat daarbij om daken op industriepanden (zoals loodsen voor opslag) en gebouwen met “overige gebruiksfuncties”, zoals parkeergarages). Hiervoor worden enkele wijzigingen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) aangebracht.

Voorgesteld wordt om gemeenten nieuwe bevoegdheden te geven om het duurzaam gebruik van daken in bepaalde gevallen te verplichten. De mogelijkheden in dit besluit dragen daarmee bij aan de verduurzamingsdoelen voor de gebouwde omgeving en de energietransitie.

Nadat de Tweede Kamer zich heeft uitgesproken over het voorstel, gaat het ontwerpbesluit voor advies naar de Raad van State. Vervolgens kan het wijzigingsvoorstel definitief worden vastgesteld. Naar verwachting per 1 januari 2022.

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten