Een vijfde Nederlanders verandert mening over aardgas door corona

Deur huis

Negentien procent van de Nederlanders heeft hun mening over aardgasvrij wonen aangepast door de coronacrisis. 8 procent geeft aan dat we juist nu moeten investeren en 9 procent vindt juist dat de crisis al zoveel geld kost, dat dit niet het moment is om te investeren. Dat blijkt uit een jaarlijkse peiling van klimaatstichting HIER door Peil.nl onder 5.104 respondenten. Over het algemeen neemt het draagvlak voor aardgasvrij wonen verder af, het aantal uitgesproken tegenstanders groeide sinds 2017 zelfs met 17 procent.

Naast de laatste stand van zaken op het gebied van aardgas, wilde HIER ook weten of de coronacrisis de mening van de respondenten heeft veranderd over duurzaamheid en het klimaat in het algemeen. Dat blijkt bij bijna een vijfde zo te zijn. 13 Procent zegt het nu belangrijker te vinden, 6 procent juist minder belangrijk.

Eva van der Weiden van HIER: “We begrijpen natuurlijk dat veel mensen nu wel iets anders aan hun hoofd hebben en zich mogelijk ook zorgen maken over geld. Tegelijkertijd zie ik dat de coronacrisis een nieuwe mindset brengt: mensen zien nu dat wat je doet er wel degelijk toe doet, ook al ben je maar 1 van die 17 miljoen mensen. Het zou geweldig zijn als dat ook een ander licht werpt op wat je doet voor het klimaat, maar ik snap dat die vlieger niet zomaar op gaat: het resultaat van 1,5 meter afstand houden is al na drie weken zichtbaar. Flatten the curve van klimaatverandering gaat over decennia. Toch hoop ik dat dit iets in ons heeft opgeroepen dat we ook kunnen aanboren bij crises die moeilijker te overzien zijn.”

1

Grafiek 1: Heeft de coronacrisis uw mening over aardgasvrij wonen veranderd?
 

Aardbevingen in Groningen minder belangrijk, behalve voor Groningers
Nederlanders werden de laatste jaren steeds minder enthousiast over het stoppen met aardgas; 45 procent is nu voor en 45 procent is tegen. In 2017 was nog 58 procent voor en 28 procent tegen. De voorstanders geven het klimaatprobleem als belangrijkste reden aan (25%), waar dat vorig jaar nog de aardbevingen in Groningen waren (18% in 2019, nu gedaald naar 9%). De meest genoemde redenen van de tegenstanders zijn ‘Weer zo’n linkse hype’ (16%) en dat we aardgas nodig hebben (13%, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar).

Het percentage tegenstanders is in Drenthe het hoogste (29% voor, 57% tegen), op de voet gevolgd door Zeeland. De voorstanders wonen, niet verrassend, in Groningen (69% voor, 29% tegen). In Groningen heeft slechts 1 procent geen mening over het onderwerp, waar dat in Flevoland 17 procent is. 

Eva van der Weiden: “Wij vermoeden dat het draagvlak afneemt omdat wonen zonder aardgas voor mensen dichterbij komt; dan komen de zorgen ook dichterbij. Er zijn nog nauwelijks succesverhalen in de bestaande bouw en de meeste gemeenten slagen er niet in om de bewoners een aantrekkelijk aanbod te doen. We hebben wel iedereen nodig want alleen in samenwerking met bewoners kunnen we straks van het aardgas af. Daar hebben we dus met z’n allen nog veel werk te doen.”

2

Grafiek 2: Bent u het ermee eens dat Nederlandse huishoudens moeten stoppen met het gebruik van aardgas?
 

Elektrische oplossingen steeds populairder
Inmiddels weten de meeste Nederlanders wel van de plannen dat huishoudens gaan stoppen met het gebruik van aardgas. In 2016 wist slechts 14 procent dit, maar dit jaar was dat al 86 procent (sinds vorig jaar 10% gestegen). Men ziet het meest op tegen de kosten (41%).

Elektrische oplossingen, zoals warmtepompen, zijn het meest populaire alternatief voor aardgas; 23 procent van de ondervraagden geeft deze optie de voorkeur (20% in 2019) en 12 procent kiest voor een warmtenet. Het enthousiasme voor warmtenetten neemt daarmee 2 procent af ten opzichte van vorig jaar. Eva van der Weiden: “Interessant voor gemeenten, want die gaan komend jaar bekend maken hoe ze in de komende jaren van het aardgas af willen. In veel gevallen zal een warmtenet kostentechnisch gezien, ook voor bewoners, het gunstigst zijn. Maar aan het draagvlak daarvoor valt dus nog wel iets te doen.”

  • Lees hier het nieuwsbericht van RTL nieuws terug
  • Via www.hieropgewekt.nl informeert HIER bewoners over wonen zonder aardgas. 

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten