HIER gebeurt het! Burgers in de energietransitie

HIER gebeurt het! Burgers in de energietransitie

In de wereld van duurzame energie zijn burgers volop in beweging. Van centraal naar lokaal en van fossiel naar duurzaam. Opwekking, besparing en handel worden steeds meer opgepakt door lokale duurzame energie-initiatieven. In veel gemeenten is er een lokale energiecoöperatie en het aantal gerealiseerde projecten blijft groeien. Een aantal jaren geleden had deze beweging nog het karakter van pionieren. Vandaag de dag kan er gesproken worden over de opkomst van een nieuwe sector: de coöperatieve energiesector. HIER opgewekt verspreid kennis over deze ontwikkeling, ondersteunt lokale initiatieven en geeft gezicht aan de beweging. 

Sible Schöne: "Lokale energietransitie kan niet zonder actieve burgers"

Een van de belangrijkste doelen van de energietransitie is een duurzame, klimaatneutrale gebouwde omgeving. Decentrale duurzame energie, energiebesparing, wonen zonder aardgas, een infrastructuur voor elektrisch vervoer en meer sturing van de elektriciteitsvraag zijn daarbij de centrale thema’s. Het is een immense opgave, die alleen kan worden gerealiseerd door samenwerking tussen gemeenten, netbeheerders, het bedrijfsleven en lokale energie initiatieven.

De interviews in deze brochure illustreren hoe deze samenwerking er in de praktijk uit ziet en welke resultaten worden geboekt. Wat betreft zon en wind zit de vaart er goed in, op de andere terreinen staan we meer aan het begin, zo laat de Lokale Energie Monitor zien.

HIER opgewekt ondersteunt de beweging van lokale energie initiatieven. We bevorderen de professionalisering van deze initiatieven en de samenwerking met gemeenten, netbeheerders en het bedrijfsleven. Dat wordt de komende jaren alleen maar belangrijker als hele wijken verplicht van het gas af moeten en elektrisch vervoer vanzelfsprekend wordt.

Al deze ontwikkelingen zijn in de praktijk alleen mogelijk wanneer sprake is van actieve en georganiseerde deelname van bewoners. Het kan niet anders. De lokale energietransitie is een sociaal proces. We mogen daarom verwachten dat het aantal energiecoöperaties en meer wijkgerichte bewonersgroepen, zoals de buurtgroepen van Buurkracht blijven groeien.

Daarom is het van groot belang om de kennisontwikkeling en de kennisdeling tussen al deze lokale energie initiatieven en hun samenwerkingspartners goed te faciliteren, zodat er daadwerkelijk resultaten worden bereikt. Professionaliseren van deze jonge sector is bij HIER opgewekt aan de orde van de dag.

Artikelen

Alle artikelen uit 'Hier gebeurt het - Burgers in de energietransitie' staan op de website en vind je hieronder. Liever compleet downloaden? Dan kun je hier de PDF vinden.

Tine de Moor

Energiecoöperaties vervullen maatschappelijke rol

Waar traditionele energiebedrijven moeite hebben met het duurzaam opwekken van energie, maken energiecoöperaties er juist serieus werk van. Daarmee vervullen zij een belangrijke rol in de samenleving

Gjalt Benedictus

Zonnepark levert Garyp meer op dan stroom alleen

In Nederland bestaat geen energiecoöperatie met een groter zonnepark dan energiecoöperatie Garyp. Op een voormalige vuilstortlocatie in het Friese dorp Garyp bezit de coöperatie ruim 27.000

Merian Koekkoek

Werken aan kwaliteit met energiecoöperaties

Met het 10-jarig jubileum van een nieuwe lichting energiecoöperaties, verandert de aard van de vraagstukken die zij op de agenda hebben staan. Niet langer is het alleen de uitdaging om het project te

Inge Verhoef

Windenergie is co-creatie

Toen de gemeente Utrecht in 2016 besloot in de polder Rijnenburg grootschalige duurzame energie op te wekken, nam een groep inwoners het initiatief in eigen hand. Bewonersorganisatie Rijne Energie

Jan Schouw

Verduurzamen van je woning begint bij vertrouwen

Jan Schouw, projectleider van de BRES Bredase Energie Coöperatie en bestuurslid van de landelijke coöperatie HOOM, is ervan overtuigd dat veel mensen wel weten wat er mogelijk is op het gebied van

Sanne Meelker

In Wageningen is verduurzaming taak van iedereen

De gemeente Wageningen wil in 2030 klimaatneutraal zijn. De gemeente werkt hard aan het vinden van alternatieven voor het gasnet. Daarvoor trekt de gemeente samen op met corporaties, bedrijfsleven en

Sabine Jansen en Eelco Fortuijn

Kom van dat gas af

Bewoners van de Haarlemse wijk Ramplaankwartier willen van het aardgas af en hun energieverbruik terugdringen. Hoe zij dit voor elkaar kunnen krijgen, onderzoeken zij zelf, in samenwerking met de TU

Henk Doorenspleet

Lokale duurzame energie: het wordt nu serieus

Lokale energiecoöperaties in de samenleving ontwikkelen zich tot serieuze spelers. Waar het vroeger vooral idealistische clubs waren, worden het nu vaak professioneel georganiseerde organisaties die

Bregje Vos

Met ‘slim laden’ haal je meer uit energie

Auto’s die rijden op groene stroom, in plaats van op gas en benzine: dat is de toekomstvisie die Enpuls inspireert om na te denken over slimme duurzame mobiliteit. Bregje Vos, projectleider bij Enpuls

Marjolein Hulsebosch

Markt moet balans in energienet brengen

Om ervoor te zorgen dat het elektriciteitsnetwerk zo efficiënt mogelijk wordt benut, stimuleert Stedin flexibiliteit op de energiemarkt. Met het FLEX Versnellingsprogramma faciliteert de netbeheerder

Onze dank gaat uit naar alle initiatieven, experts en vrijwilligers die hebben meegeholpen aan de totstandkoming van deze brochure. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van HIER opgewekt worden gepubliceerd of vermenigvuldigd.  Met medewerking van: Jan Schouw | Henk Doorenspleet | Sanne Meelker | Marjolein Hulsebosch | Sabine Jansen | Eelco Fortuijn | Gjalt Benedictus | Tine de Moor | Bregje Vos | Julia Hevemeijer | Inge Verhoef | Merian Koekkoek

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten