Verzekeren van een zonne-installatie op andermans dak

Verzekeren van een zonne-installatie op andermans dak

Je hebt een geschikt dak gevonden. De coöperatie heeft een contract afgesloten met de eigenaar van het dak. Maar wie is verantwoordelijk voor het verzekeren van de installatie? En tegen welk type schade kan je je verzekeren?

In het geval van het verzekeren van de installatie, gaat het erom wie de eigenaar is van de installatie. De eigenaar van de installatie is verantwoordelijk voor de verzekering, ongeacht de plek van de installatie. Wanneer je de installatie op het dak van een ander bevestigt, blijft de coöperatie - mits dit goed wordt vastgelegd in het contract - eigenaar van de installatie.

Waartegen verzekeren?

Er zijn verschillende typen schade waartegen je je kan verzekeren:

 • Schade aan het systeem zelf door van buiten komend onheil. 
  Met een opstalverzekering ben je verzekerd voor deze vorm van schade aan de installatie. De eigenaar van het pand heeft een opstalverzekering voor schade aan het pand, deze dekt in de meeste gevallen niet de schade aan de installatie. Zelfs als de eigenaar van het pand ook eigenaar is van de installatie, is het niet vanzelfsprekend dat de opstalverzekering dit dekt.
 • Inkomstenderving doordat het systeem door van buiten komend onheil niet functioneert.
 • Schade aan de installatie door inwendige gebreken van het systeem.
  Let bij het afsluiten van een verzekering op dat de panelen op jouw installaties goedgekeurd zijn door de verzekeraar. Controleer of deze schade niet ook al binnen de garantie valt, om dubbele verzekering te voorkomen.
 • Schade aan anderen.
  Bijvoorbeeld schade aan het pand veroorzaakt door de installatie. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) ben je verzekerd voor materiële of letselschade die door toedoen van de coöperatie wordt veroorzaakt. Houdt in de gaten dat vermogensschade niet onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering valt. Let ook op het onderscheid met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (deze dekt wel eventuele vermogensschade ten gevolge van de beroepsuitoefening, bijvoorbeeld door een verkeerd gegeven advies) en een bestuursaansprakelijkheidsverzekering (waarmee bestuursleden kunnen worden verzekerd voor eventuele persoonlijke aansprakelijkheid in geval van onbehoorlijk bestuur).

Maak in het contract met de dakeigenaar afspraken over wie waar verantwoordelijk voor is en wie waarvoor verzekerd is. Wie is er bijvoorbeeld verantwoordelijk als er een paneel door het raam vliegt door toedoen van wind? Wie is verantwoordelijk voor kortsluiting? En voor de eventuele inkomstenderving daardoor? Van zowel de installatie maar misschien ook van het bedrijfspand?

Bij wie verzekeren?

We raden je aan om op onderzoek uit te gaan naar de diverse aanbieders. Er zijn verschillende verzekeraars bij wie je bovenstaande verzekeringen kunt afsluiten. Dat elk specifiek project weer anders is, maakt het voor verzekeraars lastig om de risico's in te schatten. Dit resulteert in grote verschillen tussen premies. Het is daarom raadzaam om contact op te nemen met de verzekeraar waar je als coöperatie al andere verzekeringen hebt lopen om te kijken of je aanvullende risico’s met maatwerk kunt meeverzekeren.

Vergelijk de voorwaarden van de verschillende verzekeringen nauwkeurig voordat je een verzekering afsluit. Omdat elke (project)coöperatie anders is, kan HIER opgewekt geen uitspraken doen over welke verzekering het beste bij je past. 

Voorbeeldcase Zuiderlicht

 

Waarvoor verzekerd?

Verzekeraar

Hoe?

Schade aan en diefstal van de zonnepanelen

Solarif

Per project

Opbrengstverliezen als gevolg van schade
van buitenaf (dwz niet als de installatie defect is)

Solarif

Per project

Tot X-bedrag aan gevolgschade per gebeurtenis.
Dwz schade veroorzaakt aan bijv eigendom van anderen
(dakeigenaar) of personen veroorzaakt is gedeeltelijk verzekerd.

Solarif

Per project

Bedrijfsaansprakelijkheid: tot X-miljoen per gebeurtenis verzekerd

X

Per coöperatie, maar de premie is afhankelijk
van het aantal projecten.

Bestuursaansprakelijkheid: tot X-bedrag

X

Per coöperatie

Stijging verzekeringspremies

Sinds de zomer van 2019 hebben verschillende verzekeraars de premies voor zonne-energie installaties verhoogd in verband met een verhoogd brandrisico. En in enkele gevallen blijken verzekeraars zonnepanelen op daken helemaal niet meer te verzekeren. Dit in reactie op een toename in het aantal branden. De brancheorganisaties Techniek Nederland en Holland Solar maken zich zorgen over deze ontwikkeling. Een flinke verhoging van verzekeringspremies leidt er in sommige gevallen toe dat installaties op daken niet meer rendabel zijn. Waardoor initiatiefnemers van zonne-installaties op bedrijfsdaken en consumenten de aanschaf van zonnepanelen gaan heroverwegen. Om tot een oplossing te komen zijn Techniek Nederland en Holland Solar in gesprek met het Verbond van Verzekeraars voor betere voorlichting en regelgeving voor het plaatsen van panelen.

Meer info:

Aandachtspunten verzekeren zonnepanelen op daken

Wat kan je als initiatiefnemer van een opwekinstallatie op een dak zelf doen om je installatie goed te verzekeren? Een aantal aandachtspunten op een rijtje:

 • Maak goede afspraken in het recht van opstal:
  De opstalnemer (coöperatie) stelt zich aansprakelijk voor schade die door het opstalrecht ontstaat. De PV-installatie betreft niet alleen de zonnepanelen op het dak, maar ook de draagconstructie, bekabeling en omvormers. Aandachtspunten voor in het recht van opstal: Wat is geregeld over schade aan het gebouw, de PV-installatie en/of schade aan derden veroorzaakt door de PV-installatie? Wat is beschreven over onderhoud en reparatie van de PV-installatie?
   
 • Kies een installateur met een goede trackrecord:
  Kies een ervaren installateur met ervaring in installatie van het type installatie dat je voor ogen hebt. Vraag referenties op. Vraag bijvoorbeeld of een installateur voldoet aan Zonnekeur, het Nederlandse keurmerk voor zonne-energie. Alleen bedrijven die een speciale opleiding voor het plaatsen en inspecteren van zonne-energie-installaties hebben gevolgd, komen in aanmerking voor de erkenning of de certificering Zonnekeur.
   
 • Onafhankelijke inspectie: 
  Voor oplevering van de installatie moet een inspectie plaatsvinden. Laat dit bij voorkeur doen door een onafhankelijk inspectiebedrijf volgens de NEN 1010:2015 normen voor Elektrische installaties voor laagspanning en NEN-EN-IEC 62446 voor PV-systemen. Gebruik hiervoor de checklist van UNETO-VNI (conform NTA 8013).
   
 • Regel (en bewaar) de benodigde documenten:
  Zorg dat je je documentatie op orde hebt voor het geval er iets gebeurt en je een beroep op je verzekering moet doen. Denk daarbij aan een opleveringsrapport van de installateur of keuringsbureau conform NEN-EN-IEC 62446, het opleveringsrapport voor aansluiting op het elektriciteitsnet conform NEN 1010. Een berekening van een constructeur van de (extra) dakbelasting, plaatsing van de installatie volgens de eisen van NEN 7250. Ook van belang zijn een productgarantieverklaring, een kopie van het gevestigde opstalrecht en de documentatie behorende bij het systeem.
   
 • Nodig verzekeraar en/of brandweer uit om het pand en de installatie te laten zien.

Voor meer informatie zie: Preventiebrochure Zonnepanelen

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten