Statuten: wat moet er in staan?

Statuten coöperatie

Een coöperatie wordt opgericht bij een notaris en dan worden ook de statuten vastgesteld. Dat kan in het generieke model dat de notaris van de website van de Notariële Beroepsvereniging haalt. Prettiger is het om een akte te hebben die specifiek op een energiecoöperatie en de lokale situatie is toegespitst en die geschreven is in heldere taal. Welke vorm je ook kiest, vijf punten moet je altijd goed bekijken.

1. Doelstelling

Een coöperatie onderscheid zich van een vereniging doordat er transacties gedaan worden met de leden: de leden leveren de goederen of diensten die de coöperatie verkoopt of de coöperatie koopt samen voor de leden in. Ook samen investeren hoort tot de mogelijkheden. De relatie tussen de coöperatie en de leden moet duidelijk worden uit de statuten. Je kunt daarbij aangeven wat voor goederen of diensten je verkoopt of inkoopt. Maak deze omschrijving niet te nauw, of stel gewoon dat je dit 'onder andere' doet.

2. Lidmaatschap

Wie mogen er lid worden van de coöperatie? Leden hebben namelijk recht op inzage in de (financiële) gang van zaken, mogen meestemmen en kunnen in principe delen in de winst. Een oplossing is soms om te werken met twee verschillende soorten leden, ook met verschillend stemrecht. Of door de relatie niet via een lidmaatschap, maar via een overeenkomst te regelen.

3. Bestuur

Het bestuur mag de coöperatie vertegenwoordigen en neemt alle reguliere en spoedeisende beslissingen. Tot welke grens mogen ze uitgeven of regel je dit in de begroting? En als je meer bestuursleden hebt, is de handtekening van één van hen dan genoeg, of heb je er twee nodig?

4. Contributie of andere financiële bijdragen

Hoe wil je de kosten van de coöperatie omslaan over de leden? Moet iedereen evenveel betalen? Dan is het handig om een contributie vast te stellen. Je kunt ook wat geld afromen van de transacties met de leden, dan betaalt iedereen naar rato van het voordeel dat hij of zij van de coöperatie heeft, maar je kunt geld te kort komen. En wat als je de contributie plotseling verhoogt, kunnen leden dan nog uitstappen?

5. Winstverdeling

Een coöperatie moet volgens de belastingdienst altijd een kleine marge hebben op de transacties die ze doet. Als je die marge niet gebruikt voor de dekking van kosten, dan blijft deze over als winst. Mag je die uitkeren en zo ja, hoe verdeel je die dan over de leden? Vaak hangt dit samen met de contributie en de doelstellingen van de coöperatie.

Bron: de Coöperatie expert

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten