windmolen stad

Beleid en participatie

Aardgasvrij wonen

Heel Nederland in 2050 van het aardgas af; dat vraagt inspanning op veel niveaus. Van het rijk tot aan de bewoner, en alles daartussenin. Vooral de gemeente is met haar regierol in de wijkaanpak een belangrijke schakel. In onderstaande kennisdossiers lees je meer over ontwikkelingen in beleid en hoe je dat vertaalt naar de praktijk.

Kennisdossiers over beleid en participatie:

Landelijke ontwikkelingen

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 aardgasvrij is, en daarvoor is duidelijk beleid nodig. Welke wetten en regelingen zijn er, en waar wordt aan gewerkt?

Regionale Structuur Warmte

Bij iedere RES hoort een Regionale Structuur Warmte. Wat is de warmtevraag en het aanbod van een regio? En hoe kunnen gemeenten in een regio samenwerken op dit gebied?

Transitievisie Warmte

In de Transitievisie Warmte geeft de gemeente aan welke wijken de komende tijd aardgasvrij moeten worden. Hoe stel je zo'n visie samen met bewoners op? En wat schrijf je op over het participatiebeleid?

Wijkuitvoeringsplan

Tijd om de wijk in te gaan, en daarbij hoort een wijkuitvoeringsplan. Hierin wordt een definitieve keuze gemaakt voor het warmtealternatief. Hoe stelt de gemeente dit plan op? 

Bewonersparticipatie

Uiteindelijk moet de bewoner tijdens de uitvoeringsfase ten minste de deur opendoen, dus participatie is essentieel. Hoe zorg je dat dit succesvol verloopt? En welke mate van participatie past bij welke activiteit?

Bewonerscommunicatie

Het is de kunst om iedereen in de wijk mee te krijgen, en niet alleen koplopers. Hoe bereik je de bewoners? Welke materialen en informatie zijn hiervoor beschikbaar? En hoe werk je samen met bewonersinitiatieven?

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten