Samenwerken met energiecollectieven, het nieuwe normaal in de energietransitie

agenda
Datum
26 september 2023 Tijdstip 14:00 - 17:00
Locatie
Volgt
Spreker(s)
Ines Balkema (Procesmanager Right 2 Challenge en Right 2 Coöperate bij Gemeente Rotterdam)
Karoline Pill (Senior Jurist Warmtetransitie van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie)
Stefan van Tongeren (Directeur Energie Samen Rivierenland)

In Nederland zijn veel bewonerscollectieven die een rol pakken in de energietransitie. Ze maken zelf plannen voor hun buurt, organiseren klusdiensten, inloopspreekuren, collectieve opwekprojecten of werken aan een warmtesysteem in eigendom. Een goede samenwerking met gemeente is daarin nodig. Maar, nog lang niet altijd de standaard. Nog te vaak wordt er naar de markt gekeken voor oplossingen in de energietransitie voor buurten en wijken. LSA bewoners en EnergieSamen willen werken aan een nieuw normaal waarin samenwerken tussen gemeenten en energiecollectieven de standaard is. (En niet langer een uitzondering)

Beleid voor samenwerking

Gelukkig bestaat er al beleid dat voor deze samenwerking gemaakt is. Speciaal voor bewonersinitiatieven en gemeenten die willen werken aan dit Nieuwe Normaal, organiseren LSA bewoners en  Energie Samen deze bijeenkomst op 26 september. Tijdens de bijeenkomst laten ze zien op welke manier verschillende beleidsinstrumenten bijdragen aan het versterken en het optimaal benutten van de kracht van bewonerscollectieven in de energietransitie.

Sprekers

Deze experts komen hun kennis delen:

 • Ines Balkema
  Procesmanager Right 2 Challenge en Right 2 Coöperate bij Gemeente Rotterdam
 • Karoline Pill
  Senior Jurist Warmtetransitie van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW)
 • Stefan van Tongeren
  Directeur Energie Samen Rivierenland

Vier instrumenten:

Tijdens de bijeenkomsten besteden we aandacht aan vier verschillende instrumenten. Er wordt niet alleen uitgelegd hoe ze helpen in de energietransitie. Ook ervaringen met de verschillende instrumenten komen aan bod.

 • Dienst Algemeen Economisch Belang: Activiteiten in het algemeen belang mogen overheden beleggen bij een onderneming. De overheid mag de onderneming daarna compenseren voor het uitvoeren van de dienst.
 • Algemene aanbestedings- en staatsteunregels: Al jouw vragen over aan welke wet- en regelgeving de overheid moet voldoen bij het komen tot een goed samenwerkingsmodel met bewonersinitiatieven.
 • Right to Challenge: Een bewonersinitiatief heeft het recht om de gemeente uit te dagen om een gemeentelijke taak over te nemen.
 • Opgroeiruimte: De ruimte voor bewonersinitiatieven om in fasen op te groeien tot een professionele energiecoöperatie of bewonersbedrijf en een warmteschap te vormen. Een energiegemeenschap voor warmte, gebaseerd op EU richtlijnen.

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. Aanmelden kan tot en met vrijdag 22 september.

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten