programma HIER opgewekt

Programma
HIER opgewekt

 

19 maart 2024 | 'Door Weer en Wind' 

 

09.00 - 09.40 Stadswandeling met gids

Kom je met de trein? In samenwerking met de gemeente Amersfoort bieden we een gratis stadstour aan! Wandel met een gids van het Gilde Amersfoort door de historische binnenstad, vanaf het station naar De Flint. Vertrek om 09.00 uur vanaf Stationsplein Amersfoort (centrumzijde). Aankomst rond 09.40 uur in De Flint.

09.15 - 09.45 Ontvangst & registratie

Haal je badge op en start de dag met een goede kop koffie en wat lekkers.

10.00 - 11.30 Plenaire opening

Onder leiding van Kim Coppes, met onder andere een keynote van Ruben Jacobs (cultuursocioloog en schrijver), over de bredere maatschappelijke betekenis van burgerinitiatief. Uiteraard presenteren we ook de Lokale Energie Monitor 2023.

11.30 - 11.45 Korte pauze

 

11.45 - 12.45 Sessieronde 1

1.1 Aan de slag met collectief isoleren? Leer van deze succesverhalen

Steeds meer bewonersinitiatieven starten isolatieacties voor hun buren. Bij de één loopt het storm, terwijl resultaten bij de ander achterblijven. Wat zijn de do´s en dont's als je succes wil boeken? In deze sessie delen Energie Samen en energiecoöperatie Blauwvinger Energie tips op basis van praktijkvoorbeelden.

Niveau (instap/gevorderd): instap
Sprekers: Olaf Heinen (Blauwvinger Energie), Joost Verheijen (Energie Samen)
Zaal: Foyer 2e balkon (tweede verdieping)

1.2 Het dak op: hoe leg je de daken in je gemeente vol?

Wil je in Nederland meer zonne-energie opwekken? Dan stuurt de overheid je het dak op. Bij het opstellen van hun uitvoeringsstrategie werken gemeenten idealiter samen met energiecoöperaties, om daadwerkelijk meer zon op dak te realiseren. We delen voorbeelden van succesvolle samenwerkingen in Amersfoort en Gooise Meren.

Niveau (instap/gevorderd): gevorderd
Sprekers: Simone de Jong (gemeente Amersfoort), Jan Bijvank (Zon op Hoogland), Wilko Kistemaker (Energie van Utrecht), Martin Valkenburg (Wattnu), Anouk van Baalen (gemeente Gooise Meren)
Moderator: Ante Sellis (HIER)
Zaal: AFAS Zaal (begane grond)

1.3 Van 'vollooprisico' tot 'afleverset': in vogelvlucht door het warmtenetwoordenboek

De vaktermen rondom warmtenetten vliegen je soms om de oren, maar wat betekenen ze? Aan het einde van deze sessie beschik je over het vocabulaire dat je nodig hebt om alles wat je over warmtenetten leest, te begrijpen en erover mee te praten. In deze interactieve sessie voor startende initiatieven gaan Energie-U en Eneco in gesprek met de zaal over de zin en onzin van vakjargon.

Niveau (instap/gevorderd): instap
Sprekers: Chris Vos (Eneco), Sander Willemsen (Energie-U)
Moderator: Michiel Suring (HIER)
Zaal: Panorama lounge (derde verdieping)

1.4 Geknipt voor het NIP? Hoe geld van het Rijk ook bewonersinitiatieven helpt

In 2023 hebben vrijwel alle gemeenten (337 in totaal) een aanvraag gedaan voor een bijdrage uit het Nationaal Isolatie Programma (NIP). Met dit geld kunnen gemeenten een eigen isolatieprogramma opzetten voor koopwoningen. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar samenwerking met bewonersinitiatieven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) licht toe hoe de regeling werkt en wat er de komende jaren aan komt. Vervolgens gaan we in gesprek met twee gemeenten en twee bewonersinitiatieven die nu al het goede voorbeeld geven.

Niveau (instap/gevorderd): instap
Sprekers: Anneke van Kempen (ministerie van BZK), Lydia Horlings (gemeente Amersfoort), Ben Nitrauw (WarmteStem), Nicole van Overbeek (BENG), Daphne van Hekken (Gemeente de Bilt)
Moderator: Gijs Termeer (HIER)
Zaal: Foyer 1e balkon (eerste verdieping)

1.5 Genoeg energie op voorraad: over de kansen en knelpunten van batterijen

Door lokale netcongestie dromen steeds meer energiecoöperaties over het opslaan van hun duurzaam opgewekte energie. Maar wanneer is dat interessant voor coöperatieve zon- en windprojecten? In deze sessie bespreken we de kansen en knelpunten van batterijen.

Niveau (instap/gevorderd): gevorderd
Sprekers: Floris Uleman (TNO), Michiel Roelofs (Emmett Green), Remko de Bie (Triodos Bank)
Moderator: Kim Coppes
Zaal: Rabobank Theaterzaal (begane grond)

1.6 Doen waar je goed in bent: samenwerking tussen vrijwilligers en professionals op verschillende niveaus

Er moet veel gebeuren in Nederland. Energie besparen, duurzame stroom opwekken, van het gas af... Wat organiseer je op buurtniveau, wat in de gemeente en wat regionaal? Welke partij vervult welke taak? Wat doen vrijwilligers en wat moeten professionals oppakken? In deze interactieve sessie leggen deelnemers samen de puzzel, met als resultaat een ideaalbeeld om naartoe te werken.

Ter inspiratie trapt energiecoöperatie Grunneger Power de sessie af. Ze delen hoe in Groningen de samenwerking tussen bewonersinitiatieven onderling én hun partners georganiseerd is.

Niveau (instap/gevorderd): gevorderd
Sprekers: Karin Hoogterp (Grunneger Power), Wouter Pronk (Grunneger Power)
Moderator: Jan Zuilhof (HIER)
Zaal: Zaal 1 (begane grond)

1.7 Innovatie: van landelijk idee tot lokaal succes (partnersessie)

Sinds jaar en dag wordt op kleine schaal veel geëxperimenteerd. Binnen huis, gemeenschap, wijk en stad wordt er van alles geprobeerd. Thuisbatterijen, buurtbatterijen, flex-pilots en energiedelen. Er wordt nog steeds veel “geproeftuind” terwijl we op dit moment echt opschaling nodig hebben. Maar hoe komen we tot oplossingen die landelijk uitvoerbaar zijn, zonder het lokale perspectief te verliezen?

Kom naar deze co-creatie sessie van Greenchoice om samen innovaties onder de loep te nemen. We wegen af wat lokaal zal blijven of een landelijk succes kan worden.

Niveau (instap/gevorderd): instap
Sprekers: Edi Pinto & John Coppens (Greenchoice)
Zaal: Zaal 3 (begane grond)

Dit is een gesponsorde sessie die wordt verzorgd door Greenchoice. 

1.8 Hoe versterk je je energiegemeenschap? (partnersessie)

Als je actief bent binnen een energie-initiatief kom je ook allerlei niet-technische vragen tegen. Hoe neem je besluiten waar iedereen zich bij betrokken voelt? Hoe borg je gezamenlijke visievorming? Hoe ga je om met wederkerigheid, of met conflicten? In deze interactieve sessie ga je aan de slag met een gesprekstool in ontwikkeling, gebaseerd op literatuur over de commons. Sterke gemeenschappen delen namelijk bepaalde eigenschappen en via deze tool maak je daar op laagdrempelige wijze kennis mee.

Niveau (instap/gevorderd): gevorderd
Sprekers: Ilonka de Beer (Duurzaam Door), Ilonka Marselis (Energie Samen)
Zaal: Zaal 2 (begane grond)

Dit is een gesponsorde sessie die wordt verzorgd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

1.9 Agri-PV: een win-win-win combinatie (partnersessie)

Agri-PV gaat over het combineren van de opwek van zonne-energie met (duurzame) landbouw. In deze sessie neemt energiebedrijf Vattenfall je mee in de algemene kansen en uitdagingen van deze combinatie. Ze doen dat mede aan de hand van twee recente praktijkvoorbeelden: Zonnepark Symbizon in Almere en zonnepark Tützpatz in Duitsland.

Met de deelnemers verkennen ze ook graag of er bij dit type projecten specifieke uitdagingen en kansen zijn in de combinatie ontwikkelaar - energiecoöperatie.

Niveau (instap/gevorderd): instap
Sprekers: Martijn van Berlo 
Moderator: Bas Vollebregt (Vattenfall)
Zaal: AFAS Podium (begane grond)

Dit is een gesponsorde sessie die wordt verzorgd door Vattenfall. 

12.45 - 14.00 Lunchpauze

14.00 - 15.00 Sessieronde 2

2.1 Inclusiviteit in de energietransitie: samenwerken om dichterbij te komen

Energiearmoede laat zich niet altijd gemakkelijk zien. Om achter de juiste voordeuren te komen, loont het om samen te werken met organisaties die kennis hebben van leefsituaties in de wijk. Welke aanpakken werken daarbij goed? In deze sessie deelt maatschappelijke organisatie LSA Bewoners kennis en ervaringen.

Niveau (instap/gevorderd): instap
Sprekers: Lisa de Blok & Vincent Jacobs (LSA bewoners), Frits Hendrik Emmerik (Vadercentrum Den Haag), Kinke Hendriksma & Ali Badai (FIXbrigade Amersfoort)
Moderator: Martine van Harten (HIER)
Zaal: Zaal 2 (begane grond)

2.2 Overal waar de zon schijnt: kansen en mogelijkheden voor zonnepanelen

Waar plaats je zonnepanelen als zon op land niet meer kan? Precies: op water of langs de snelweg. In deze sessie hoor je alles over zonne-energie op waterbassins in Zuid-Holland, en over de mogelijkheden voor coöperatieve zon langs snelwegen in Noord-Nederland.

Niveau (instap/gevorderd): gevorderd
Sprekers: Baki Cimtay (Cimbapro), Aad Spronk (Voorne Putten Energie), Henk Willem Tiktak (freelancer)
Moderator: Ante Sellis (HIER)
Zaal: AFAS Zaal (begane grond)

2.3 Spanning in de straat: omgaan met netcongestie in het laagspanningsnet

Netbeheerders werken aan verzwaring van onze laagspanningsnetten. Intussen is er al aanbod- of vraagcongestie in bestaande wijken. Uitvallende omvormers knagen aan het draagvlak voor de energietransitie. Hoe weet je, als bewonersinitiatief, hoeveel warmtepompen of laadpalen een straat nog kan hebben?

In deze sessie hoor je meer over de landelijke Actieagenda Netcongestie Laagspanningsnet. Alliander laat zien welke data in hun Buurtanalysetool samenkomt. Kortom het wordt spannend met de spanning in de straat. Samen verkennen we hoe ermee om te gaan.

Niveau (instap/gevorderd): instap
Sprekers: Stephan Brandligt (onafhankelijk adviseur), Jori Corbié (Liander), Cor Brockhoven (Netbeheer Nederland/Enexis)
Moderator: Floor de Jong (HIER)
Zaal: Rabobank Theaterzaal (begane grond)

2.4 Aan de slag met warmtepompen in de buurt

Meerdere bewonersgroepen richten zich op de promotie van (hybride) warmtepompen, onder andere via collectieve inkoopacties. Wat zijn de ervaringen? Hoe adviseer je huishoudens over een verstandige capaciteit? Wat is een geschikte leverancier? In deze sessie komen twee initiatieven aan het woord met hun ervaringen. Energiecafé Mook en Middelaar richt zich op hybride warmtepompen. Zonnewarmte Ramplaankwartier Haarlem op water/water warmtepompen in combinatie met PVT panelen.

Niveau (instap/gevorderd): instap
Sprekers: Jannes Marinus (Energiecafé Mook en Middelaar), Hans Broeks (Team Zonnewarmte Ramplaankwartier) 
Moderator: Jan Zuilhof (HIER)
Zaal: Foyer 2balkon (tweede verdieping)

2.5 Opgroeiruimte: op naar robuuste samenwerking tussen gemeente en initiatief

De samenwerking tussen gemeente en bewonersinitiatief kan soms als uitdagend ervaren worden. In deze sessie laten we met voorbeelden zien dat samenwerking in de warmtetransitie waardevol kan zijn. We gaan in op de lessen die al bekend zijn. Vervolgens geven we een tipje van de sluier van een tool in ontwikkeling om samenwerking vorm te geven en te verstevigen.
Laat je informeren en inspireren over publiek-civiel samenwerken met opgroeiruimte!

Niveau (instap/gevorderd): gevorderd
Sprekers: Ilonka Marselis (Energie Samen), Ruud Dorenbos (Platform 31)
Moderator: Irma Straathof (RVO/DuurzaamDoor)
Zaal: Foyer 1e balkon (eerste verdieping)

2.6 Hoe vind je als bewonersinitiatief goede lokale bedrijven?

Als initiatief op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor een collectieve inkoopactie, bijvoorbeeld voor isolatie, zonnepanelen of warmtepompen? Of wil je buurtgenoten op weg helpen bij het selecteren van een bedrijf? In deze instapsessie komen praktijkvoorbeelden van Energierijk Houten en Energie Ingwierrum aan bod hoe zij deze zoektocht zijn aangegaan zonder hun onafhankelijkheid uit het oog te verliezen.

Niveau (instap/gevorderd): instap
Sprekers: Katrin Larsen, Mick Zwart en Hans van Dijk (Energierijk Houten), Rien Vink (Energie Ingwierrum)
Moderator: Michiel Suring (HIER)
Zaal: Zaal 3 (begane grond)

2.7 Van woning naar wijk: het groeiende warmtenet

Stel: je hebt een jaren '70 bloemkoolwijk, vier grote vijvers, een noodzaak om aardgasvrij te worden en een energiecoöperatie die van aanpakken weet. Samen leidt dit tot een ingenieus plan om woningen te verwarmen met warmte uit de vijver. Leer van de Soester Energiecooperatie alles over hoe je met een paar huizen begint met een warmtenet en daarmee uiteindelijk de hele wijk kunt verwarmen. 

Niveau (instap/gevorderd): gevorderd
Sprekers: Jessica Doorn (NMU), Fried Broekhof (Warmtelokaal)
Zaal: Zaal 1 (begane grond)

2.8 Samen een energiepark ontwikkelen: volwaardige relatie of gedwongen huwelijk? (partnersessie)

Samenwerken aan duurzame energie vindt op allerlei manieren plaats. Er zijn en komen steeds meer mooie huwelijken tot stand. Maar hoe maak je de juiste keuze?  Bevalt het daten met elkaar überhaupt wel? Leidt het tot een volwaardige relatie of voelt het soms als een gedwongen huwelijk?

In deze interactieve sessie verkennen we diverse manieren van samenwerking. Wat voor de een werkt, werkt voor een ander juist niet. We vertellen het verhaal samen met een energiecoöperatie. Ieder van ons brengt zijn eigen rol, geschiedenis, expertise en unieke competenties in. Waarbij we elkaar mogen uitdagen. 

Niveau (instap/gevorderd): gevorderd
Sprekers: Arjan Visser & Martijn van der Pouw (Statkraft), Michiel Roemer, Wopke van Rijn en Gertine Wilders (Energiecoöperatie deA)
Moderator: Willemijn van Vliet (Statkraft)
Zaal: Panorama lounge (derde verdieping)

Dit is een gesponsorde sessie die wordt verzorgd door Statkraft. 

2.9 Van kennis en netwerk tot financiering: ondersteuning voor coöperaties in elke fase (partnersessie)

Er komen steeds meer energiecoöperaties, en Rabobank ziet dat als een belangrijke schakel in het verduurzamen van Nederland. Ze ondersteunen daarom verschillende energiecoöperaties, ongeacht in welke fase ze zich bevinden. Dit doen ze door het delen van kennis en hun netwerk. Daarnaast helpen ze met het openen van een rekening, verzekeren en financiering van zowel kleine als grote projecten. Ook geven ze aan coöperaties een financieel steuntje in de rug bij de opstart van een project door inzet van ons coöperatief dividend.
In deze sessie hoor je met welke diensten Rabobank  jouw coöperatie verder kan helpen, en hoe je daar eenvoudig gebruik van maakt.

Niveau (instap/gevorderd): instap
Sprekers: Martin Ossendrijver & Michel Laterveer (Rabobank)
Zaal: AFAS Podium (begane grond)

Dit is een gesponsorde sessie die wordt verzorgd door Rabobank. 

15.00 - 15.15 korte pauze/wissel

15.15 - 16.15 Sessieronde 3

3.1 Hoe bereik je verschillende doelgroepen: test en leer!

Ontdek in deze sessie wat kennis over de belevingswereld van je doelgroep kan doen om je communicatie-aanpak te laten slagen. We leggen drie communicatie-uitingen voor aan een panel van mensen met verschillende waarden volgens het Mentality-model. In het laatste deel van de sessie is er ruimte om een aantal uitingen vanuit de zaal te testen. Neem dus vooral ook zelf iets mee zoals een flyer, of bereid een korte deurbelpitch voor! 

Alvast verdiepen in het Mentality-model en je eigen profiel vaststellen? Kijk op de site van Motivaction.

Niveau (instap/gevorderd): instap
Sprekers: doelgroepenpanel, Julia Jorna (HIER)
Moderator: Eva van der Weiden (HIER)
Zaal: Zaal 2 (begane grond)

3.2 Dynamiek in samenwerking: de rol van de coöperatie

Samenwerken vraagt aandacht. Hoe word en blijf je als energiecoöperatie zichtbaar voor andere samenwerkingspartners, zoals de gemeente, projectontwikkelaar en de omgeving? Hoe zorg je voor vertrouwen? In deze sessie enkele energiecoöperaties over welke strategie zij hanteren richting hun stakeholders en wat wij van hun aanpak kunnen leren.

Niveau (instap/gevorderd): gevorderd
Sprekers: Wim Tobé & Yolande Honhoff (Cooperatie Energie Hart van Brabant), Barend Wassink & Maroeska Boots (Coöperatie Naoberwind)
Zaal: AFAS Podium (begane grond)

3.3 Slim besparen met waterzijdig inregelen

Het waterzijdig inregelen van cv-installaties levert in woonhuizen zo'n 10% energiebesparing op. Inregelexpert Joep van de Ven laat in deze sessie zien wat de maatregel precies inhoudt en Daniël van den Hanenberg vertelt over de collectieve aanpak van het BuurtKlusBedrijf. We gaan ook aan de slag met een kleine praktische opdracht.

Niveau (instap/gevorderd): instap
Sprekers: Daniël van den Hanenberg (BuurtKlusBedrijf), Joep van de Ven (CV Tuning)
Moderator: Jessey Woodley (HIER)
Zaal: Zaal 1 (begane grond)

3.4 Warmtenetten: koplopers aan het woord

Op meerdere plaatsen werken bewonersgroepen samen met de gemeente en andere partijen aan de aanleg van een warmtenet. Vier koplopers komen aan het woord: Warmtenet Oost-Wageningen, KetelhuisWG, Warm Heeg en Grunneger Power. Wat is de stand van zaken? Hoe gaat het warmtebedrijf eruit zien en hoe loopt de samenwerking met de gemeente? Hoe zit het met de financiering? En wat zijn de gevolgen van de nieuwe warmtewet?

Niveau (instap/gevorderd): gevorderd
Sprekers: Sybrand Frietema de Vries (Warm Heeg), Theo de Bruijn (Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen), Steven Volkers (Grunneger Power), Annette Schermer (KetelhuisWG)
Moderator: Sible Schöne (HIER)
Zaal: Rabobank Theaterzaal (begane grond)

3.5 Een buurtgerichte energiebesparingsaanpak die werkt

Om een buurt aardgasvrij te maken, is vrijwel altijd ook een gerichte besparingsaanpak nodig. Het is slim om daar zo snel mogelijk mee te beginnen, want het is niet in één jaar geregeld. Het is bovendien een praktische manier om de buurt te betrekken bij het uitvoeringsplan. Derk Hueting van EnergieA16 verzorgt de aftrap: Hoe krijg je iedereen mee? Hoe organiseer je het? Wat is een goede werkverdeling tussen de gemeente, een groep actieve bewoners en specifieke deskundigen? En wat is een realistisch tijdpad? 

Deze sessie is tevens de kick-off van een Community of Practice  over dit onderwerp voor bewonersinitiatieven en gemeenten.

Van plan om naar deze deelsessie te komen? Lees vooraf de notitie van HIER over de rol van een Energiehuis.

Niveau (instap/gevorderd): gevorderd
Spreker: Derk Hueting (Energie A16)
Moderator: Jan Zuilhof (HIER)
Zaal: Panorama Lounge (derde verdieping)

3.6 Het aardgasvrijplan voor de buurt: wie schrijft er mee?

Bewonersinitiatieven kunnen een belangrijke rol spelen bij het opstellen van een plan om een dorp of buurt van het aardgas af te krijgen. Tegelijk is die opgave eigenlijk van de gemeente. Wat kunnen bewoners zelf oppakken, wat doet de gemeente, en hoe werk je samen? In deze sessie hoor je hoe Dorpsplan Bleskensgraaf aardgasvrij werd geschreven door bewoners, gefaciliteerd door gemeente Molenlanden en ondersteund door Buurkracht. Ook vertellen Energiecommissie Oostelijk Havengebied en gemeente Amsterdam hoe bewoners de komende tijd zelf de route uitstippelen.

Niveau (instap/gevorderd): gevorderd
Sprekers: Jan Boele (Dorpsteam Bleskensgraaf), Jan Lock (Gemeente Molenlanden), Floris Baggerman (Buurkracht), Marian Prins (Energiecommissie Oostelijk Havengebied)
Moderator: Djoera Eerland (Buurkracht)
Zaal: Foyer 1e balkon (eerste verdieping)

3.7 Lokaal eigendom betekent samen de handschoen oppakken (partnersessie)

Zonder initiatief geen lokaal eigendom. Deze boodschap heeft de Energiecoöperatie Haaksbergen als geen ander begrepen. Sinds 2019 werkt ze in concrete energieprojecten op gelijkwaardige basis samen met duurzaam energiebedrijf Pure Energie om zo lokaal eigendom te bewerkstelligen. De coöperatie en Pure Energie zijn dan ook de gezamenlijke initiatiefnemers van Zonnepark N18 Noord, Zonnepark N18 Eeltinkveld en Windpark Oude Buurserdijk.

In deze sessie delen ze de inzichten over (de totstandkoming van) deze samenwerking en wat initiatief nemen inhoudt en in de praktijk betekent.

Niveau (instap/gevorderd): instap
Sprekers: Peter Bos & Cor Kraal (Energiecoöperatie Haaksbergen), Harald Schulding (Pure Energie)
Zaal: Zaal 3 (begane grond)

Dit is een gesponsorde sessie die wordt verzorgd door Pure Energie. 

3.8 Energiedelen in je buurt: duurzaam, inclusief en essentiële netcongestiemaatregel (partnersessie)

In deze sessie leer je meer over het belang en de waarde van hier-opgewekte en hier-geconsumeerde elektriciteit. We gaan in op twee pilots binnen een energiegemeenschap op het Amsterdamse Sporenburgeiland: FlexCity en FlexPower.

Flexpower stuurt de publieke laadpalen aan, FlexCity de laadinfrastructuur bij mensen thuis. Bewoners wisselen straks onderling elektriciteit uit via een lokale energiecoöperatie die nu wordt opgericht. Deelnemers uit deze projecten laten zien hoe zelfconsumptie van stroom op verschillende niveaus werkt: die van de eigen aansluiting, van het gebouw van het transformatorhuisje. Ook laten ze zien hoe deze manier van energiedelen bijdraagt aan: 

  • de levensduur van het transformatorhuisje;
  • vermindering CO2 uitstoot van de buurt;
  • reductie van maatschappelijke kosten van elektriciteit en netwerkgebruik;
  • de energie-onafhankelijkheid van de gemeenschap; 
  • en sociale cohesie en inclusiviteit in de buurt. 

Daarnaast bespreken we wat er organisatorisch, financieel en administratief mogelijk is op het gebied van energiedelen.

Niveau (instap/gevorderd): gevorderd
Sprekers: Hugo Niesing (gemeente Amsterdam), David Plomp (Resourcefully), Roberto Balzarelli (CPO Equans), Erik Schepens (Liander), Annelies Huygen (TNO), Jasper Klapwijk (Kantelingen), André Dippel (om | nieuwe energie)
Moderator: Leonie van den Beuken (Vereniging Elektrisch Rijders)
Zaal: Foyer 2e balkon (tweede verdieping)

Dit is een gesponsorde sessie die wordt verzorgd door gemeente Amsterdam en Resourcefully. 

3.9 Succesvol financieren van A tot Z: leer van ervaringsdeskundigen (partnersessie)

Coöperatieve initiatieven financier je graag lokaal; wat zijn de mogelijkheden en hoe pak je het aan? In een tijd van stijgende rentes, dalende subsidies en hoge bouwkosten, is het een uitdaging een lokaal energieproject van de grond te krijgen. Wat zijn de knoppen waar je aan kunt draaien en hoe leg je samen de financieringspuzzel? Tijdens deze interactieve paneldiscussie geven ervaringsdeskundigen een inkijkje in financieringsoplossingen voor verschillende fases: van ontwikkeling tot burgerparticipatie na afronding van de bouw.

Niveau (instap/gevorderd): instap
Sprekers: Wendy Hoogeboom (Windpark Fryslân), Ronald Korpershoek (Coöperatie Opgewekt Houten), Jaap Baarsma (Coöperatie Blauwvinger (Bomhofsplas), Ruud Mulder (Coöperatie Enschede Energie)
Moderator: Jakoba van der Mei (StartGreen Capital)
Zaal: AFAS Zaal (begane grond)

Dit is een gesponsorde sessie die wordt verzorgd door StartGreen Capital & Invesdor (Oneplanetcrowd)

16.15 - 18.00 Borrel

We eindigen de dag natuurlijk met: de borrel! Neem de tijd om bij te praten met oude bekenden en nieuwe contacten te leggen. Wij zorgen voor de drankjes en hapjes.

Gemeente-ambtenaren die ervaringen willen uitwisselen en contact willen leggen, kunnen elkaar treffen bij de gemeentetafel.

Thema 2024: Door Weer en Wind

Tijdens HIER opgewekt 2024 vieren we de inzet en vastberadenheid van de beweging van lokale energie-initiatieven. Hoewel de politieke wind is gedraaid, blijft ze zich standvastig een weg banen naar een nieuw en eerlijk energiesysteem waarin iedereen kan meedoen.

'Door Weer een Wind’ is een eerbetoon aan die onvermoeibare toewijding van alle bewonersinitiatieven en energiecoöperaties. Samen waaien we op 19 maart naar grote hoogten!

Het laatste nieuws

Wil je geen nieuwtjes missen over HIER opgewekt 2024? Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief over het event.

Partners HIER opgewekt 2024

Logo Greenchoice    HIER    logo Participatiecoalitie     

buurkracht    nmf  energie samen  lsa bewoners          

Pure Energie      rvo   Logo Statkraft

Rabobank  Vattenfall   Triodos

startgreen capital     gemeente Amersfoort     windunie

    gemeente Amsterdam     All in power

   Grunneger power       02025          Zuiderlicht

GREK        Energie VanOns         energiecoöperatie DeA  

Ook partner worden? Neem contact op met Michiel Suring via michiel@hier.nu 

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten