Omdat HIER breed in de maatschappij staat, willen we ook jou een klankbord geven, om jouw stem te laten horen over het klimaatprobleem. Bekijk hier de resultaten van de vorige poll en stem mee aan de nieuwe...

Door klimaatverandering, de noodzaak de CO2-uitstoot te verhogen, maar ook door de hoge prijs en de schaarste van olie en gas (Peak Oil), wordt wereldwijd gezocht naar alternatieve energiebronnen. Weliswaar wordt wereldwijd meer geïnvesteerd in duurzame energiebronnen, maar het huidige totale vermogen van windenergie, biomassa, zonne-energie en andere hernieuwbare bronnen is bij lange na niet voldoende om te voorzien in de wereldwijd snel groeiende vraag naar elektriciteit.

Milieugroepen pleiten daarom unaniem om investeringen in duurzame energie veel verder te verhogen, maar her en der wordt ook gekeken naar andere, min of meer in onbruik geraakte energiebronnen, waar elektriciteitscentrales op basis van kernenergie en de verbranding van steenkool de belangrijkste voorbeelden van zijn.

Per energie-eenheid komt bij de verbranding van steenkool meer dan twee keer zoveel CO2 vrij als bij aardgas, waardoor het niet alleen de meest vervuilende fossiele brandstof is, maar ook een extra sterke veroorzaker van het broeikaseffect. De wereldwijde herwaardering van steenkool heeft er onder andere toe bijgedragen dat de Chinese CO2-uitstoot de laatste jaren 2 tot 4 keer sneller stijgt dan het IPCC had voorzien.

Verschillende landen overwegen ook opnieuw te investeren in kernenergie, waarbij een andere categorie argumenten in het debat gehoord wordt dan voor andere niet duurzame energie geldt, zoals de fossiele brandstoffen.

nadelen kernenergie
De belangrijkste nadelen van kernenergie zijn:
- veiligheidsrisico, zowel rampen als proliferatie
- betrekkelijk duur
- niet direct voorhanden: de techniek bestaat, maar ontwikkeling van een centrale kost vele jaren
- hoe dan ook niet dé oplossing: grondstof is uitputtelijk
- potentiële bliksemafleider van "echte" oplossingen

voordelen kernenergie
Het belangrijkste voordeel van kernenergie, is dat bij de opwekking van elektriciteit geen CO2 vrijkomt. Daarmee is kernenergie een optie voor mitigatie. Daarnaast is een veelgehoord argument dat de bouw van nieuwe centrales nodig is, tenminste om de oude centrales te vervangen, die in de hele westerse wereld hun uiterste houdbaarheidsdatum naderen. Mocht dit niet gebeuren, moet nóg verder worden geïnvesteerd in duurzame energie, om niet terug te vallen op de enige andere optie: fossiele brandstoffen.

In Nederland, maar ook in de rest van de wereld, zijn de meningen over kernenergie sterk verdeeld. Het huidige kabinet ziet sowieso af van de bouw van nieuwe centrales, maar houdt wel vast aan de verlengde opening van de enige operationele centrale, die van Borssele.

resultaten
In onze vorige poll vroegen we jou hoe jíj denkt over kernenergie.

De bezoekers van hier.nu geven een evenwichtig beeld van de geldende opvattingen, met de stemmen verdeeld over de opties "huidige centrales sluiten", "geen nieuwe centrales", "alleen ter vervanging oude centrales" en "bouw nieuwe centrales noodzakelijk voor verlaging CO2".

Wel is duidelijk dat het grootste deel (100 - 28 = 72 procent) in kernenergie niet een belangrijke oplossing van het klimaatprobleem ziet. Desalniettemin is 28 procent voorstander van de bouw van nieuwe kerncentrales als middel om de CO2-uitstoot te verlagen.

Een kleiner deel, 15 procent, is voorstander van een middenweg, waarbij bouw van nieuwe centrales niet wordt uitgesloten, maar alleen om oude centrales te vervangen.

Het grootste deel van de bezoekers (33 + 24 = 57 procent) blijft echter pertinent tegen kernenergie. In totaal vindt 33 procent van de respondenten kernenergie "blijvend onverantwoord" terwijl 24 procent kernenergie zelfs een "directe bedreiging" noemt en om die reden oproept ook de bestaande centrales te sluiten.

NIEUWE POLL: VOEDSELCRISIS
Het Ontwikkelingsprogramma van de VN, het UNDP, spreekt inmiddels van de "newly hungry", mensen mét geld, maar te weinig om voedsel te kopen. Het Wereldvoedselprogramma (WFP) spreekt na voedselrellen op drie continenten van het begin van een wereldwijde voedselcrisis, waarin klimaatverandering hoe dan ook een belangrijke rol speelt, zowel direct als indirect. Ook kunnen andere relevante factoren, zoals wereldwijd toenemende consumptie en de torenhoge olieprijs (zie bovenstaand: "herwaardering steenkool") op hun beurt klimaatverandering verder versterken.

Wat is volgens jou de belangrijkste oorzaak?