Als gevolg van de beleidswijzigingen van Essent rond groene stroom hebben Stichting HIER klimaatbureau en Essent besloten het huidige brede maatschappelijke partnership in 2016 af te bouwen. De partijen onderzoeken samen nog wel de mogelijkheden om een coalitie op te zetten rondom de transitie naar wijken zonder aardgas.

Door de sluiting van de oude kolencentrale Amer-8 in Geertruidenberg en het wegvallen van subsidies voor de bijstook van biomassa is de productie van elektriciteit uit biomassa door Essent tijdelijk verminderd. Als gevolg daarvan is het product Groene Stroom van Essent vanaf heden volledig gebaseerd op de inkoop van buitenlandse certificaten. Daarnaast biedt Essent vanaf vandaag het product WaterStroom aan, dat tevens volledig gebaseerd is op de inkoop van buitenlandse certificaten. Het HIER klimaatbureau kwalificeert deze stroomproducten niet als echt groene stroom en heeft daarom besloten de huidige samenwerking in 2016 af te bouwen. 

Sible Schöne, programmadirecteur van het HIER klimaatbureau: “Gezien de huidige ontwikkelingen rond biomassa begrijpen we dat het voor Essent tijdelijk lastig is om zoveel klanten van groene stroom uit Nederland te voorzien. Volgens onze criteria mogen stroomproducten die voor minder dan tachtig procent in Nederland zijn opgewekt echter geen groene stroom worden genoemd.” De producten ZonneStroom en WindStroom van Essent voldoen wel aan de criteria van HIER voor echt groene stroom.

Beide partijen onderkennen het belang van het continueren van de lopende activiteiten van HIER. Daarom draagt Essent in 2016 nog deels bij aan met name het Klimaatstraatfeest en HIER bespaart, zodat HIER de tijd heeft om vervangende financieringsbronnen te zoeken. Essent en HIER onderzoeken daarnaast de mogelijkheden om met verschillende partijen een coalitie op te zetten rondom de transitie naar wijken zonder aardgas. Naast onder andere maatschappelijke organisaties, netwerkbedrijven en brancheorganisaties kunnen ook andere energiebedrijven hierbij aansluiten.

De wijzigingen in de groene stroomproducten van Essent zijn doorgevoerd in de groene stroom checker