Een nieuw rapport van het Amerikaanse Electric Power Research Institute laat zien dat de Amerikaanse elektriciteitssector een breed scala aan koolstofarme technieken zal moeten implementeren. Waar het gewicht komt te liggen is onderwerp van debat.

Het EPRI besteedt veel aandacht aan níet duurzame, maar wél CO2-arme opties, zoals kernenergie en steenkool met CCS. Volgens het rapport zouden de VS in de periode naar 2030 maar liefst 45 kerncentrales moeten bijbouwen, als bijdrage aan een emissiereductie van 41 procent tussen 2005 en 2030* – die beoogd wordt in de nieuwe klimaatwet. In dat jaar zouden bovendien 100 miljoen elektrische auto"s en vrachtwagens op de Amerikaanse wegen moeten rijden.

[*) Niet te verwarren met de noodzakelijke emissiereductie voor alle geïndustrialiseerde landen, dus ook de VS, tijdens de klimaattop in Kopenhagen: 40 procent reductie tussen 1990 en 2020.]

Critici stellen dat het rapport - dat overigens ook een mager doel voorstelt voor energiebesparing, slechts 8 procent in 2030 - te weinig investeert in duurzame energie. Jeff Siegel, directeur van een adviesbureau voor duurzame investeringen, stelt dat de ontwikkeling van CCS en de bouw van dure kerncentrales - elk met hun eigen afvalprobleem - überhaupt niet nodig is:

‘Het ministerie van energie heeft al uitgerekend dat windenergie in 2030 20 procent van onze stroombehoefte kan leveren. Een recent rapport van McKinsey laat zien dat efficiëntieverbeteringen nog een reductie van 23 procent kunnen creëren. En volgens de geologische dienst kunnen de VS met bestaande technologie 10 procent van de elektriciteit opwekken met behulp van geothermiek’, somt Siegel op.

‘Dus daar heb je 53 procent van onze energiebehoefte – enkel gebruik makend van wind, energiebesparing en geothermiek. Op basis van de technologie van vandaag.’

Maar stel dat je álle zeilen bijzet – en ook weer even terugkeert naar het voorstel van het EPRI. Wat wil jij in retour, voor het "zachtjes overboord zetten" van principes ten aanzien van CCS? 40 in Kopenhagen? Het lijkt prima mogelijk, zelfs voor de VS.