Een coalitie van organisaties die zich inzetten voor bosbescherming stelt in een nieuwe berekening dat wereldwijd bossen kunnen worden teruggeplant over een oppervlak ter grootte van meer dan Canada, zonder voedselproductie te schaden.

Wereldwijd resteert nog maar een vijfde van het bosoppervlak van voor de industriële revolutie. De voortzettende ontbossing voegt nog immer toe aan de mondiale CO2-uitstoot. Daarom moet tijdens de klimaattop in Kopenhagen worden besloten deze netto versterker van de klimaatverandering te neutraliseren: ontbossing moet stoppen, wereldwijd.

meer bos is beter
Maar volgens de natuurorganisaties verenigd in het Global Partnership on Forest Landscape Restoration (GPFLR) kan de ambitie nog verder omhoog. Herbebossing kan een miljard hectare voormalig bos herstellen, equivalent aan 6 procent van het totale landoppervlak op Aarde, stelt het GPFLR in een speciaal rapport dat donderdag verscheen.

‘Op ongeveer elk continent bestaan grote mogelijkheden. Het grootste potentieel ligt in Afrika, maar ook in China, India en Brazilië zijn grote geschikte oppervlakten’, zegt Tim Rollinson, de adjunct-directeur van IUCN.

Ook Europese landen kunnen serieuze emissiereducties bereiken met intensievere bebossingsprogramma’s. Zo stelt de Britse Forestry Commission dat de bosaanplant van 30.000 voetbalvelden per jaar de uitstoot met een aanvullende 10 procent kan verlagen.

70 gigaton
De betrokken natuurorganisaties vrezen dat bossen en landbouw tijdens de klimaattop in Kopenhagen onderaan de agenda komen te staan. Herbebossing in ontboste gebieden kan volgens de publicatie tot 2030 echter 70 gigaton CO2 opslaan, waarmee het effect van de vermeden emissies van gestopte ontbossing nog zou worden verdubbeld.

Volgens de organisaties is herbebossing op deze schaal mogelijk zonder de netto mondiale voedselproductie negatief te beïnvloeden. Het grote dillema, zegt Jackson, is de efficiëntie van ons landgebruik. ‘Pers je meer productiviteit uit één hectare, of heb je extra land nodig?’

concurrentie
Het is een discussie op zich, die gaat over welvaart, bevolkingsgroei, vleesconsumptie – en zelfs over genetisch gemodificeerde gewassen. Kortom, het is een discussie waarover verschillende maatschappelijke organisaties verschillende opvattingen hebben.

Het GPFLR heeft in elk geval gelijk dat in Kopenhagen uitgebreid moet worden stilgestaan bij het mitigatiepotentieel van landbouw en bosbeheer. Niet omdat wij het zeggen, maar omdat we anders nooit onder 450 ppm en 2 graden kunnen blijven. Kijk maar.In Kopenhagen moet ten eerste worden besloten ontbossing volledig te stoppen.

Afbeelding verwijderd.

Het laat gigatonnen koolstof op z"n plek - en behoudt onschatbare biodiversiteit. Meer dan 50 procent van alle soorten leeft in de resterende bossen.Grootschalige herbebossing kan een extra bijdrage leveren aan klimaatbeleid en tegelijk helpen om de achteruitgang van biodiversiteit te remmen - vooral wanneer het verspreid over alle continenten wordt uitgevoerd.

Afbeelding verwijderd.

Volgens de natuurorganisaties is herbebossing niet alleen belangrijk in de tropen, maar bestaat ook op noordelijke breedtegraden ruimte om het terugplanten van bos een onderdeel te maken van het klimaatbeleid.