Vanavond ontvingen Lot van Hooijdonk en minister Henk Kamp een HIER klimaatpenning voor hun bijdrage aan de aanpak van het klimaatprobleem uit handen van Laurentien van Oranje. De jury nomineerde drie kandidaten voor een klimaatpenning. Voorafgaand aan de Climate Comedy Night bepaalden 150 opinieleiders en deskundigen op het gebied van energie en klimaat de winnaar via een stemming. Minister Henk Kamp ontving een erepenning.

Foto’s van de uitreiking zijn zo snel mogelijk hier te vinden: www.flickr.com/photos/98299723@N03/albums/72157687657585024

Minister Henk Kamp ontvangt erepenning

Met veel genoegen kende de jury dit jaar een extra HIER klimaatpenning uit aan minister Henk Kamp van Economische Zaken, vanwege het feit dat hij het klimaat voor het eerst centraal op de agenda heeft gezet. Dankzij de doortastende en inspirerende wijze waarop de VVD-bewindsman de afspraken van Parijs heeft opgepakt, is een cultuuromslag gerealiseerd op zijn ministerie. Op dit moment is het Ministerie van Economische Zaken de belangrijkste aanjager van het klimaatbeleid. Het meest zichtbare resultaat van de aanpak van minister Kamp is de snelle ontwikkeling en kostenverlaging van wind op zee. 

Lees hier het juryrapport over de ere HIER klimaatpenning voor Henk Kamp

Minister Kamp: ‘Minister Kamp: ‘Ik ben vereerd de klimaatpenning te mogen ontvangen. Ik beschouw dit als een erkenning voor alle partijen die zijn betrokken bij de transitie van fossiele naar duurzame energie: energiebedrijven, milieuorganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties, energie-intensieve bedrijven en decentrale overheden. En zeker ook voor de medewerkers van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. Dankzij hun gezamenlijke inzet is de energietransitie definitief ingezet. Het aandeel duurzame energie verviervoudigt tussen 2013 en 2023. We zijn op de goede weg, maar hebben nog een lange reis voor de boeg.’

Lot van Hooijdonk wint HIER klimaatpenning 2017

De tijdens de Climate Comedy Night circa 150 aanwezige opinieleiders en deskundigen kozen uit de drie door de jury genomineerde kandidaten Lot van Hooijdonk als winnaar van de HIER klimaatpenning 2017.

Als het aan wethouder Verkeer, Mobiliteit en Milieu Lot van Hooijdonk ligt, is Utrecht de eerste gasloze grote gemeente van Nederland. Van Hooijdonk realiseerde in de domstad eerder al de eerste Nederlandse milieuzone voor personen- en bestelauto’s. Daarnaast heeft Utrecht van de vier grote gemeenten de meeste zonnepanelen op de daken, de grootste en schoonste bussenvloot en is de stad koploper op het gebied van elektrisch rijden en energiebesparing in bedrijven.

Lees hier het juryrapport over Lot van Hooijdonk

Naast Van Hooijdonk waren ook Dong Energy en Windpark Krammer genomineerd.

Over de HIER klimaatpenningen

De HIER klimaatpenningen zijn een initiatief van Stichting HIER klimaatbureau en worden sinds 2010 ieder jaar uitgereikt aan een persoon of organisatie die de oplossing van het klimaatprobleem écht een stap dichterbij brengt. De klimaatpenning is een jaarlijks terugkerend signaal dat burgers en organisaties in Nederland al volop bezig zijn met het omschakelen naar een duurzame economie.

Voor de selectie van de genomineerden kijkt de jury naar de bijdrage aan de klimaatdoelstellingen, de versnelling die het initiatief teweeg brengt en het in beweging krijgen van burgers en bedrijven.

De jury van de HIER klimaatpenningen bestaat uit prominenten die actief zijn op het gebied van klimaatverandering:

  • Rob Weterings, secretaris van de SER-Commissie Borging Energieakkoord
  • Nico de Vries, voormalig CEO Koninklijke BAM Groep
  • Annelies Hermens, CR & Sustainability lead en Health manager bij Capgemini en voorzitter raad van toezicht Stichting HIER klimaatbureau

Climate Comedy Night

De HIER klimaatpenningen werden na afloop van de Climate Comedy Night uitgereikt. Pieter Derks, Eric Corton, Jeroen van Merwijk, Lebbis en Lucky Fonz III dreven in de Stadsschouwburg Utrecht de spot met alles wat met het klimaat te maken heeft, waaronder groene energie, vegans, vijftigers met zonnepanelen, Donald Trump én onszelf. Maar zij lieten ook zien wat de echte effecten van klimaatverandering zijn. De presentatie was in handen van Laurentien van Oranje en Willie Wartaal.

Bekijk alle artikelen over: