Op dit moment onderhandelen bijna 100 organisaties over een nieuw Klimaatakkoord om de CO2 uitstoot in 2030 met 49% te verminderen. Na de zomer, is het plan, moet er op hoofdlijnen een akkoord liggen. NPBO, HIER klimaatbureau en Buurkracht slaan de handen ineen en willen graag meer input vanuit de betrokken burger. We zijn daarom benieuwd naar jouw mening!

Voorwaarden en hoe zelf meedoen?

Een nieuw Klimaatakkoord is alleen maar effectief als het kan rekenen op brede maatschappelijke acceptatie. En, nog beter, als het burgers in staat stelt zelf actief te participeren in de realisatie van de plannen van dat akkoord. Daarom organiseren we een aantal bijeenkomsten om twee dingen te doen: ten eerste, inventariseren welke zorgen, vragen, bedenkingen en wensen er leven bij burgers over het klimaat- en energiebeleid en, ten tweede, inventariseren wat burgers en burgerorganisaties nodig hebben om zelf aan de slag te kunnen gaan met de energietransitie. We richten ons dus, voor alle duidelijkheid, zowel op de burgers die kritisch zijn op specifieke projecten, als op burgers die zelf aan de slag zijn met besparing, zon, wind en warmte.

We leggen de uitkomsten van die bijeenkomsten nog voor de zomer voor aan de onderhandelaars over het nieuwe Klimaatakkoord. We organiseren deze bijeenkomsten met ondersteuning vanuit de SER en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Data en locaties

We willen graag invloed op de lopende onderhandelingen. Daarom zijn de bijeenkomsten al snel:

  • 24 mei: regio Drenthe, Friesland en Groningen - Drentsmuseum, De Brink 3, Assen.
  • 28 mei: regio Zuid-Holland en Zeeland - De Fruitvis, Marconistraat 29, Rotterdam.
  • 29 mei: regio Noord-Brabant en Limburg - Seats2Meet, Strijp-S, Eindhoven
  • 31 mei: regio Noord-Holland en Utrecht - Tolhuistuin, IJpromenade 2, Amsterdam.
  • 4 juni: regio Overijssel, Gelderland en Flevoland – Het Klooster, Assendorperstraat 29, Zwolle.

Tijden van alle bijeenkomsten: Inloop  vanaf 15:30 uur. Programma van 16.00 - 21.00.

Aanmelden en deelname 

U kunt zich aanmelden via deze linkPer bijeenkomst is er plaats voor circa 40 deelnemers. We richten ons daarbij op burgers en vertegenwoordigers van burgerorganisaties. Bij te veel aanmeldingen, maken wij een selectie.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met: