Er moet nog heel veel gebeuren tot Nederland helemaal aardgasvrij is. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Sterker nog, samenwerken is juist heel erg belangrijk. De keuze voor een goed alternatief voor aardgas wordt meestal op buurtniveau gemaakt waardoor het makkelijker en vaak ook goedkoper wordt om van het aardgas af te gaan. In de DE Ramplaan in Haarlem zijn de bewoners al begonnen. 

Er zijn in Nederland al verschillende buurtinitiatieven actief die stap voor stap op weg zijn naar een aardgasvrije buurt. DE Ramplaan in Haarlem is zo’n buurt waar de bewoners samen aan de slag zijn gegaan om de wijk te verduurzamen. In 2025 willen ze van het gas af. Het gaat in totaal om zo'n 1.130 woningen en andere gebouwen, waaronder een school en een zorginstelling. In samenwerking met de Gemeente Haarlem en TU Delft heeft Stichting DE Ramplaan een meerjarenproject opgezet om de wijk zoveel mogelijk aardgasvrij te maken. Wil je weten hoe de bewoners het hebben aangepakt? Lees verder op de website van HIER verwarmt.

Natuurlijk hoef je als buurtgenoten niet alles alleen te doen. Vanuit de overheid is besloten dat de gemeenten in Nederland een regierol in de warmtetransitie (klik op de link als je nu denkt "WAT is dat?") gaan krijgen. Ga dus vooral in gesprek met jullie gemeente. Moeilijk was het voor de initiatiefnemers in de DE Ramplaan niet om de gemeente erbij te betrekken, Haarlem wil namelijk in 2030 al klimaatneutraal en in 2040 helemaal aardgasvrij zijn.

Wil je een goed beeld krijgen van de stappen die nodig zijn om te komen tot een aardgasvrije wijk?

Bekijk het stappenplan!