windmolens op zee in de ondergaande zon, Bastiaan Lambrey
Nieuws van HIER

Waterstof in Nederland

Er is steeds meer aandacht voor waterstof, en dat is goed. Waterstof biedt ontzettend veel mogelijkheden, maar voordat die gerealiseerd zijn, moet er nog veel geïnnoveerd en geïnvesteerd worden. Gelukkig zijn er ook in Nederland al tientallen projecten.

Waterstof in woonhuizen

We maken onderscheid tussen verschillende soorten waterstof op basis van duurzaamheid

 • Grijze waterstof maken we uit aardgas
 • Blauwe water wordt ook geproduceerd uit aardgas, maar de CO2 die vrijkomt, wordt ondergrond opgeslagen
 • Groene waterstof wordt geproduceerd uit overschotten groene stroom en water

Bekijk het rapport van CE Delft 

Ook voor de gebouwde omgeving heeft men het steeds vaker over het inwisselen van aardgas in huizen voor waterstof. Daarbij is het wel goed om de volgende zaken in acht te nemen, zeker in de communicatie naar een breed publiek:

 • Op dit moment is er alleen waterstof uit aardgas beschikbaar. Bij de productie komt CO2 vrij
 • We kunnen overschotten aan groene stroom in de toekomst opslaan als waterstof, maar vooralsnog wordt slechts 15% van onze stroombehoefte groen opgewekt, dus van een overschot is voorlopig geen sprake
 • Waterstof kan gebruikt worden voor een groot scala aan toepassingen waaronder:
  • Creëren van flexibiliteit in de elektriciteitsmarkt
  • Verduurzamen van industrie
  • Verduurzaming van transport
  • Verduurzaming en bijstook van warmtenetten
  • Verwarmen van individuele woningen
 • Veel van bovenstaande toepassingen zijn nog toekomstmuziek. Er zijn bijvoorbeeld nog vragen over de veiligheid bij het gebruik in woningen. In Engeland lopen daar nu testen voor. Er zijn daarnaast technische uitdagingen door de lagere energiedichtheid van waterstof t.o.v. aardgas die overwonnen moeten worden
 • Waterstof is op veel plekken noodzakelijker voor verduurzaming dan in woningen. Een toekomstbeeld schetsen naar bewoners over een woning op waterstof, kan daarom in de praktijk leiden tot jarenlange stilstand en het draagvlak voor andere opties ondermijnen

De koploper: Engeland

Ook in Engeland wordt een groot deel van het woningbestand verwarmd op aardgas. Daar wordt al langer veel sterker gefocust op de mogelijkheden van waterstof. In het Engelse Leeds loopt al enige tijd een proef met waterstof in woningen. De initiatiefnemers streven nu naar een grootschalige aanpak voor heel Noord-Engeland. Het plan is om aardgas om te zetten in waterstof en CO2. Het CO2 wordt opgeslagen. Er is nauwe samenwerking met de Noorse gasleveranciers, die al twintig jaar zonder probleem CO2 opslaan. De kosten worden geschat op ruim € 100/ton CO2, oftewel zo’n 20 cent per m3.

De plannen en een film vind je hier 

De mogelijkheden voor Nederland

De Nederlandse gassector kiest voor een veel bredere aanpak. Hun visie publiceerden ze eerder deze maand. Zij kiezen er bijvoorbeeld voor om niet te focussen op één soort gas, en spreken daarom van moleculen als energiedragers. Zij willen hun kennis en ervaring ook inzetten voor de opslag van CO2 en het boren naar aardwarmte.

Bekijk hier de routekaart van de Nederlandse gassector

Het is goed dat er vanuit de gassector een bredere visie is op de mogelijkheden in de toekomst. Want omdat duurzame energiebronnen niet continu beschikbaar zijn, de zon schijnt niet altijd, de wind gaat soms liggen, hebben we manieren nodig om energie op te slaan. We gaan stoppen met aardgas, maar kunnen niet van gas los.

Overigens blijft het in Nederland niet bij rapporten. Op heel veel plekken zijn partijen al actief bezig met vernieuwende projecten waarbij waterstof wordt geproduceerd voor een breed scala aan toepassingen. In een rapport uit 2017 vind je op de laatste pagina een overzicht van alle partijen die al met waterstof bezig zijn.

Bekijk hier het rapport

Nieuwsbrief voor energieprofessionals

We sturen ons netwerk maandelijks een update met nieuws, publicaties en onderzoeken over de warmtetransitie in Nederland. Aanmelden kan via onderstaande knop. Bekijk hier de eerdere updates en houd ook de agenda met evenementen over de warmtetransitie in de gaten. 

Meld je aan voor de zakelijke update over de warmtetransitie 

Bekijk alle artikelen over: