man zitten op stoel met boek op zijn hoofd terwijl het rapporten regent dmitry ratushny
Nieuws van HIER

Recente publicaties over de warmtetransitie

De afgelopen maand regende het publicaties over de energie- en warmtetransitie. Om het je een beetje makkelijker te maken, vind je hieronder een overzicht van de belangrijkste rapporten, papers en onderzoeksresultaten. We lichten van al deze publicaties alvast een tipje van de sluier op wat betreft de inhoud. Want wij lezen alles, opdat jij dat niet hoeft te doen. 

Communicatieonderzoek Energietransitie - EZK & Validators

De samenvatting van dit rapport is: als het over de energietransitie gaat, moet je het hebben over trots en elektriciteit, want daar slaan mensen het hardst op aan. Dat is praktisch niet een heel bruikbaar advies als je de wijk in gaat. Ons advies is dan ook: ga aanbellen bij mensen!

In het hoofdstuk “een algemeen beeld” vanaf pagina 18, vind je wel een aantal leuke feiten en cijfers over Nederland. Mocht je willen weten hoe trots Nederlanders zijn op Lowlands, dan is dit wel degelijk hét rapport voor jou!

Download hier het rapport

Noodzakelijk Beleid Klimaatakkoord - CE Delft, Kalavasta, Berenschot voor de NVDE

Deze notitie gaat over wat er nodig is in beleid om de klimaatdoelstellingen te behalen. Men pleit voor een rendabele businesscase voor burgers en bedrijven en bijbehorende normeringen en faciliterend beleid. Voor gebouwde omgeving gaat dit o.a. om een aanwijsbevoegdheid van warmtegebieden door gemeenten, een rol voor netbeheerders in de hoofdinfrastructuur van warmtenetten en budget voor het realiseren van collectieve warmte door bewonerscoöperaties. We gaan binnenkort ontdekken of de aanbevelingen uit deze studie zijn meegenomen!

Download hier de notitie

Evaluatie Greendeal Aardgasvrije Wijken - Kwink

De Green Deal aardgasvrije wijken die in maart 2017 is gestart, is in november dit jaar geëvalueerd. Hoewel er nog geen bestaande wijk daadwerkelijk van het gas af is, hebben partijen gedurende de looptijd van de Green Deal verschillende stappen gezet en resultaten bereikt, waaronder op het vlak van planvorming, participatie, financiering en samenwerking met lokale stakeholders. Ook hebben 21 Green Deal gemeenten een proeftuinaanvraag gedaan, waarvan 11 aanvragen zijn gehonoreerd. 

Hier vind je het rapport

Naar de kaart met kennisvraag en -aanbod van gemeenten

Panorama Nederland, niet doemdenken, maar een wenkend perspectief - College van Rijksadviseurs

Stel: je hebt in de kerstvakantie tijd over, of een excuus nodig om eerder van tafel te gaan, dan is deze publicatie jouw beste vriend. Niet alleen is het met stip de meest rijk geïllustreerde, met 134 pagina's ben je ook wel even zoet. Bovendien gaat het uit van verlangen en optimisme als motoren voor verandering in Nederland, en dat is een lekker fris perspectief om het nieuwe jaar mee te beginnen.

Download hier je feestdagen novelle

Advies Warm Aanbevolen, CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving - Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur

Zij geven aan dat er met name gelet moet worden op 3 punten in de warmtetransitie:

  1. Duidelijke fasering, inclusief benodigde financiering en taakverdeling
  2. Kosten en betaalbaarheid garanderen, bijvoorbeeld door een wettelijke max op verwarmingskosten. 
  3. Draagvlak in de wijk is noodzakelijk, en dan moet er verder gekeken worden dan alleen naar de betaalbaarheid

Bonuspunten voor de prachtige, doch onverklaarbare slingers op pagina 16.

Lees hier het hele rapport

Nieuwsbrief voor energieprofessionals

We sturen ons netwerk maandelijks een update met nieuws, publicaties en onderzoeken over de warmtetransitie in Nederland. Aanmelden kan via onderstaande knop. Bekijk hier de eerdere updates en houd ook de agenda met evenementen over de warmtetransitie in de gaten. 

Meld je aan voor de zakelijke update over de warmtetransitie

Bekijk alle artikelen over: