Nieuws van HIER

Noordelijke Klimaatcompetitie 2006

De Milieufederaties uit Friesland, Groningen en Drenthe organiseren onder de naam Noordelijke Klimaatcompetitie 2006 een wedstrijd energie besparen tussen dorpen en wijken.

Uit iedere provincie doet in ieder geval een wijk of dorp mee met per wijk tussen de vijftien en dertig huishoudens. Gedurende zes maanden (juni-december) pogen de deelnemers zoveel mogelijk op hun elektriciteit, gas en autokilometers te besparen. De deelnemers worden bijgestaan met tips en adviezen van specialisten. Door de tips op een leuke manier naar buiten te brengen, hopen de federaties een breed publiek te kunnen laten zien hoe men op een eenvoudige manier veel op de energierekening kan besparen. 

Meer informatie: www.energiebesparendoeikzo.nl