Nieuws van HIER

Nederland beleeft late lente

De Natuurkalender voorspelt verschijningsdatum van planten en vlinders

Wageningen Universiteit en De Vlinderstichting hebben in het kader van De Natuurkalender een verwachtingsmodel ontwikkeld dat het begin van de lente in de natuur voorspelt op basis van de weersverwachtingen. Het einde van de zogeheten voorlente, samenvallend rond de datum van onder meer de bloei van de gele kornoelje, werd dit jaar pas 26 maart verwacht, 39 dagen later dan de afgelopen vijf jaar. De start van de prille lente, die de voorlente opvolgt wordt volgens de verwachte bloeidatum van de bosanemoon, dit jaar pas op 10 april verwacht. Dat is 18 dagen later dan voorgaande vijf jaar. De verwachtingen in de natuur voor komende weken zijn terug te vinden op http://www.natuurkalender.nl.

De eerste maanden van 2006 waren beduidend kouder dan de voorgaande jaren. Januari had een gemiddelde temperatuur van 1,5°C, februari kwam op 2,9°C en ook maart wil nog maar niet echt warmer worden. De natuur komt hierdoor maar traag op gang. Van 2001 tot en met 2005 waren bij De Natuurkalender al veel waarnemingen van bloeiende planten als gele kornoelje, speenkruid, klein hoefblad en maarts viooltje gemeld. Vlinders als atalanta, citroenvlinder, dagpauwoog, gehakkelde aurelia en kleine vos werden voorgaande jaren veel meer gezien. Tot nu toe zijn deze soorten nog nauwelijks gesignaleerd.

Voorspelling
Maar wanneer kunnen we het begin van de lente dan wel verwachten? Om hierop antwoord te kunnen geven hebben Wageningen Universiteit en De Vlinderstichting in het kader van De Natuurkalender verwachtingsmodellen voor planten en vlinders gemaakt. De voorspelmodule van planten laat zien wanneer de eerste waarnemingen van bloei en bladontplooiing van planten en bomen verwacht worden. De voorspelmodule van vlinders berekent de hoofdvliegperioden van vlinders.

De verwachting van 13 maart geeft aan dat de vroege bloeiers drie tot vier weken later in bloei zullen komen dan de voorgaande vijf jaar. De piek van het eerste bloeiende speenkruid zal dit jaar pas 4 april plaatsvinden. De laatste jaren was dit 10 maart. In de periode 1940 tot 1968 was dit 30 maart. Meer voorbeelden staan op www.natuurkalender.nl.

De verwachtingen worden gebaseerd op tienduizenden historische waarnemingen en elke dag herberekend op basis van het waargenomen weer en de negendaagse weersverwachting van Meteoconsult. Weersverwachtingen over tien dagen en verder in de toekomst zijn gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen jaren.

De Natuurkalender is een samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties waaronder VARA Vroege Vogels, Wageningen Universiteit, De Vlinderstichting, Stichting voor Duurzame Ontwikkeling, SOVON Vogelonderzoek, Stichting FLORON en SME Advies en wordt financieel ondersteund door het BSIK Programma Ruimte voor Klimaat, de Regeling Draagvlak Natuur (Ministerie van LNV), het BSIK Programma Ruimte voor Geo-informatie, het HIER-project van de Nationale Postcode Loterij en Diagnostic Products Corporation.